Annons

Svenska CONSCIA blir VÄRLDENS FÖRSTA ”Cisco IoT Advantage-Partner”

På Conscias svenska bolag konstaterar alltså Kylstedt att förmågan att bygga säkra lösningar, som låter kunderna låsa upp kraften i den data de har i produktionsnäten, ger spännande möjligheter till effektivisering och nya affärsmodeller.
– Det innebär också att vi kan ta en proaktiv roll och föreslå nya lösningar för kunder inom andra branscher, och därigenom låta dem ta del av erfarenheter och möjligheter de kanske inte tänkt på, säger han.

FÖRDELARNA MED ATT FÅ
TILLGÄNGLIGHET TILL NÄTVERKAD INTELLIGENS

Begreppet IoT – Internet of Things – omfattar en stor mängd olika lösningar för uppkoppling av olika enheter och saker. Behovet av datainsamling från utplacerade enheter som exempelvis fastighetssystem, industrienheter, styrsystem eller apparatur inom vården har traditionellt ofta hanterats helt separerade från klassisk IT. Egna protokoll och krav för hur exempelvis lås, industrirobotar eller röntgenapparater behöver kommunicera resulterar inte sällan i en unik lösning ”per behov”.
– Det är först när det snabbt och säkert går att ansluta riktigt många enheter – vare sig det är svarvar i en fabrik eller högtalare i en skola – som man kan få de avsevärda fördelarna hos nätverkad intelligens med Ciscos moderna, säkra, effektiva och flexibla nätverk. Därför är vi glada över att Conscia med sin omfattande expertis inom de senaste teknologierna nu är vår första IoT Advantage-Partner, säger Niklas Andersson, Vice President, Cisco EMEAR North.

EN PORTAL SOM FÖRENKLAR
Behovet av att ständigt addera fler och nya enheter, protokoll och datainsamlingspunkter innebär närmast exponentiellt tyngre börda i hanteringen för varje ny funktion som ska kopplas upp – särskilt om säkerheten ska beaktas. Med Conscia DevicePortal går det att hantera säkerheten på ett snabbt och effektivt sätt vid onboarding och hantering av IoT-enheter.
En annan stor utmaning är att det krävs hög kompetens för att hantera IoT-säkerhet utan ett verktyg som förenklar, som Conscia DevicePortal.
– Med Conscia DevicePortal kan även övrig IT-personal, som inte har specialkompetens, sköta arbetet, säger Ola Magnusson, chef för grupp IT Infrastructure på Suzuki Garphyttan, en världsledande tillverkare av ventilfjädertråd till bilmotorer och transmissionslösningar.

VÄRLDSLEDANDE PÅ NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION
Sammanfattningsvis ska sägas att Cisco är världsledande när det gäller kommunikation och nätverk, och erbjuder en stark svit med produkter och lösningar för just IoT. Oavsett om det handlar om specifika och stryktåliga produkter som klarar utomhusmiljö eller plattformar som Cisco Cybervision för att ge överblick och säkerhet tar man tillvara på sin djupa kunskap om hur man bygger skalbara och pålitliga kommunikationslösningar.
Conscias roll går ut på att fungera som ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör specialiserad på cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar bolaget efter att stödja affärskritisk IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, implementering och drift till optimering.
För närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder danska kronor.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title