Annons

Svenska industrigruppen Koncentra köper världsledande tillverkare av stora kolvar

Svenska Koncentra Group meddelade i förra veckan att man köper Kolbenschmidt Large Bore Pistons av den tyska industrikoncernen Rheinmetall. Det är onekligen en intressant affär, som bl a innebär att Koncentra får in en företagsenhet vars stora kolvar faktiskt har en global marknadsandel på 50 procent inom bland annat sjöfart.
KS Large Bore Pistons tillverkar sålunda kolvar av märket Kolbenschmidt för motorer i fartyg, men också områden som energianläggningar, entreprenadmaskiner och andra applikationer som kräver stora motorer med kolvar på diameter mellan 13 och 64 cm ingår i produktionsområdet.
Produkterna är godkända av alla tillverkare av medelvarviga motorer över hela världen och levereras bland annat till CAT, Wärtsilä och MAN.
- KS LBP är världsledande på att utveckla och tillverka en kritisk komponent i ett stort och komplext tekniskt system. Det är en nyckelkomponent med mycket stor marknadspotential, kommenterar Dan Broström, CEO i Koncentra Group, köpet, som i ett slag ökar bolagets omsättning med en miljard kronor till tre miljarder.

I pressmaterialet kring affären hävdas i övrigt att, ”KS Large Bore Pistons bidrar till en hållbar transportsektor och energiförsörjning genom att kolvarna är viktiga komponenter i motorer som är anpassade för hållbart producerade drivmedel som vätgas, syntetisk metanol och ammoniak.”

Ökar omsättningen med 50 procent
KS Large Bore Pistons omsätter drygt en miljard kronor med en vinstmarginal på ca 12 – 15 procent. Med förvärvet ökar Koncentra Group sin samlade omsättning till ca 3 miljarder kronor.
– Rheinmetall har nu lyckats placera sin verksamhet för stora kolvar i goda händer. Koncentra Group känner marknaden för stora motorer mycket väl och vill investera på lång sikt, säger Marcus Gerlach, president för divisionen Materials & Trade Rheinmetall AG.

Bild från fabriksgolvet i KS Large Pistons anläggning i tyska Neckarslum.

Allmänt om KS Large Bore Pistons ska noteras att man driver tre produktionsanläggningar nära leverantörer och kunder på de viktiga marknaderna i Europa, Nordamerika och Asien. Lokal produktion och lokala försörjningskedjor på respektive marknad skapar värden i form av hög leveranssäkerhet och minskat klimatavtryck.
KS Large Bore Pistons har länge utvecklat kolvar för moderna fartygsmotorer, så kallade DualFuel-motorer. Här kombineras dieseldrift med drivmedel som LNG, vätgas, metanol och ammoniak, vilket kan reducera CO2 -utsläppen med upp till 85 procent.
Det innovativa modulära KS-systemet gör det möjligt att montera kolvtoppar anpassade till olika bränslen på en och samma kolvmantel. Fartygsägare kan därmed snabbt och kostnadseffektivt anpassa sig till nya förutsättningar.

Balanskraft i elnäten
Kolvar är viktiga komponenter i anläggningar som stabiliserar spänningen i kraftnäten. Dessa säkrar en stabil elförsörjning när en ökande andel av energiproduktionen kommer från väderberoende sol och vind.
Vätgas, producerad med förnybar vind- och solenergi, förväntas bli en viktig del av framtidens energimix. Denna gröna vätgas kan lagras och användas för att stabilisera elnäten eller som förnybar elkraft och värme.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title