Annons

Svetsbaserad additiv forskning i Primusmiljön vinnare när Högskolan Väst får 74 miljoner från KK-stiftelsen

I det största projektet, Dedicate, kommer forskarna att vidareutveckla den spetskompetens som högskolan redan har etablerat inom svetsbaserad additiv tillverkning. Tillverkningsmetoden har under de senaste åren utvecklats i nära samverkan med företag som GKN Aerospace, Alfa Laval, Permanova, BAE Systems Hägglunds med flera. Projektet ska pågå under åtta år och kommer att engagera 25 forskare inom produktionsteknik. Forskarteamet kommer därmed att utökas med ett antal nya doktorander och seniora forskare.

NYA FORSKNINGSSATSNINGAR
Finansieringen innebär också att forskningsmiljön kan förstärkas med nya lektorer och ett antal nya forskningssatsningar, till exempel:
• En helt ny satsning handlar om att undersöka hur digitala verktyg kan användas för att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser. Forskningen ska genomföras i nära samverkan med ett antal företag.
• En nyrekryterad lektor ska studera hur återvinning av litiumjonbatterier till elbilar kan genomföras med hjälp av automationslösningar.
• En av högskolans logistikforskare ska arbeta deltid hos skogsindustriföretaget Södra för att utveckla nya system för logistikflöden tillsammans med företaget.
• I ett annat projekt undersöks om motorer i tunga fordon kan bli mer miljövänliga genom att ytbelägga komponenter med hjälp av termisk sprutning.

BYGGER STARK FORSKNINGSMILJÖ
Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus ingår i KK-stiftelsens program ”KK-miljö”. Den bygger vidare på två av högskolans sedan tidigare väletablerade forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – och den nära samverkan som finns med industrin.
Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom Primus tre kärnområden; Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL).
– Högskolan Väst går under 2022 in på sitt femte år av en period på 10 år. Det är mycket spännande att på nära håll följa lärosätets arbete med att stärka sin profilering och se hur de alltmer strategiskt använder hela vår programportfölj, säger Eva Schelin, VD för KK-stiftelsen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title