Annons

Sweco leder stort svenskt vätgasprojekt för RES i Västernorrland

GRÖN ENERGI/Produktutveckling. Storkonsulten Sweco har fått i uppdrag att projektleda RES gröna vätgasanläggning och bidra till industriell symbios när restvärmen från den 20 MW stora anläggningen ska tas tillvara för uppvärmning av exempelvis fastigheter, fiskodlingar och växthus.
Swecos jobb är att projektleda en konceptstudie av anläggningen och bistå med teknisk kompetens i de diskussioner som förs med aktörer som potentiellt kan nyttja restvärmen för att åstadkomma industriell symbios. I uppdraget ingår att genomföra vatten-, miljö- och elkraftsutredningar, anläggningsutformning, övergripande layout och förbereda tillståndshantering.
– Mer fossilfri vätgas är en av nycklarna i den gröna omställningen, särskilt som vi ser att efterfrågan inom industrin och energisektorn ökar i närtid. Swecos djupa och breda kompetens kommer till nytta i projektet och dessutom bidrar till industriell symbios som helt klart är en framtidsfråga, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco.

Utanför Ånge i Västernorrland planeras ett grönt industrikluster där hjärtat blir en vätgasanläggning som möjliggör gröna industrietableringar i området. Anläggningen kommer att drivas av 20 MW grön el. För att skapa industriell symbios kommer restvärmen från anläggningen att användas till fjärrvärme för uppvärmning av exempelvis kommunens fastigheter, fiskodlingar och växthus.

Vision för grön industriell symbios i Alby, Västernorrland. Bild: Maria Mohlin Designs

– Vi ser att utvecklingen som sker i Ånge nu sätter standarden för hur vi behöver jobba med förnybar energi mot industrin framåt. Det behöver finnas ett systemtänk och möjlighet att förädla energin lokalt. Vi är glada över att jobba tillsammans med Sweco och välkomnar deras breda kompetens i den här processen, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

I uppdraget involveras Swecos experter inom kraftförsörjning, markteknik, byggteknik, risk, vatten, VA-process, miljö, arkitektur.

Uppdraget påbörjades i september 2022. Vätgasanläggningen planeras att stå färdig 2025.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title