Annons

SYMETRI blir störst i Autodesks partner-värld med Addnodes köp av ännu en stor amerikansk spelare

Svenska specialistföretag blir påfallande ofta ledande inom PLM och de stora programutvecklarnas VAR-partnerkanaler (Value Added Reseller). Inom Dassault Systemes är TECHNIA en av bolagets globalt största partners och inom PTC är svenska PDSVISION numera den största s k VARen. Men det kommer mera; när Addnode-ägda Symetri nu meddelar att man köper amerikanska Team 3D blir man i ett slag en av Autodesks största globala partners. Symetri, tidigare hette bolaget CAD-Q, är redan sedan tidigare en av Autodesks största europeiska partners baserat på framstående kapaciteter inom både PLM, CAD, simulering och tillverkning å ena sidan och AEC, BIM och anläggnings- och bygg-CAD å den andra.
Maximalt betalar Addnode Group 59 miljoner dollar (ca 640 miljoner kronor) för Team 3D. Exakt var det hela landar är beroende av resultatet för det köpta bolaget. Fast belopp är 31 miljoner dollar medan resterande 28 representerar en rörlig resultatberoende del av köpeskillingen.
Det är heller ingen liten enhet Addnode/Symetri förvärvar. Det USA-baserade bolaget omsätter årligen 120 miljoner dollar, motsvarande ca 1,2 miljarder kronor. Bolaget är också en Autodesk Platinum Partner med 200 anställda på flera platser i USA och är Addnodes/Symetris andra stora amerikanska förvärv efter Microdesk-köpet 2022.
- Genom att förvärva företag som digitaliserar samhället och tillhandahålla en tillväxtplattform för våra dotterbolag skapar Addnode Group hållbar värdetillväxt. Det kompletterande förvärvet av Team 3D till Symetri är i linje med vår tillväxtstrategi, säger Addnode-basen, CEO och koncernchefen Johan Andersson (t v i bildmontaget nedan).
Symetrichefen, Jens Kollserud (t h), adderar att, ”Symetris egen teknologi, som Naviate (ett tilläggsprogram till Revit och Civil 3D från Autodesk) och Sovelia-lösningarna (ett PLM-system), kommer att tillföra mervärde för Team D3s kunder, och det kommer också att vara möjligt att utöka vår gemensamma professionella serviceexpertis till våra amerikanska kunder.”
Med det annonserade köpet har Addnode Group nu alltså två av världens dominerade VARs bland de globalt viktiga PLM-mjukvaruutvecklare: Symetri på mainstream PLM/CAD/AEC/BIM- och Autodesksidan – TECHNIA på high-end PLM- och Dassaultsidan. I det senare fallet ska sägas att man även saluför mainstream CAD- och likaledes DS-ägda SOLIDWORKS.

I pressmaterialet noterar Johan Andersson att Team D3-köpet är ett naturligt nästa steg efter förvärvet av Microdesk 2022.
”Addnode Groups dotterbolag Symetri har redan en stark position som platinapartner till Autodesk i stora delar av Europa inom både AEC och tillverkningsindustrin. Förvärvet av Microdesk etablerade Symetri i USA, särskilt inom AEC-segmentet och på öst- och västkusten,” säger han.

Mer än 1000 anställda i Europa och USA
Klart är också att Team D3 stärker Symetris position både inom segmenten Manufacturing och Process & Power, samt geografiskt i Mellanvästern i USA. Än mer intressant effekt är den imponerande marknadsstorlek bolaget får. Sammantaget kommer Symetri nu att betjäna mer än 400 000 dagliga användare, 25 000 kunder och ha mer än 1 000 anställda på 30 kontor i Europa och USA. Och som sagt Symetri blir med detta en av Autodesks största globala partners.
Symetri fortsätter därmed sin synnerligen kraftfulla tillväxt. Redan 2022 ökade Addnode-dottern under helåret sina intäkter med nästa 90 procent – från 2021 års ca 1,9 miljarder till ca 3,5 miljarder 2022. Vad 2023 slutar på återstår att se men med de 1,2 miljarder kronor som Team 3D beräknas omsätta lär det åter bli en häftig omsättningsökning, vilket Jens Kollserud indirekt håller med om:
– Team D3 är ett starkt komplement till det tidigare förvärvade Microdesk 2022, både operativt och geografiskt. Tillsammans kommer vi att kunna tillföra mer värde till våra kunder i deras ambition att arbeta smartare och mer hållbart, kommenterar han i pressmaterialet.

Autodesks MCAD-system Inventor (bilden från 2023-versionen) är en av de lösningar 3D Team jobbar med.

Ännu en fjäder i hatten för Johan Anderson
För Addnode Group-chefen, Johan Andersson, blir köpet av Team 3D ytterligare en fjäder i hatten. Att etablera sig på den tuffa amerikanska marknaden är inte lätt, vilket ett antal svenska PLM-företag som försökt fått erfara. Att organiskt skapa sig en position är kort sagt en utmaning som är synnerligen svår att genomföra. Men att etablera sig genom förvärv, vilket gissningsvis i nuläget också underlättas av de ekonomiskt tuffare tiderna, borde normalt iunnebäras att övertagskostnaderna inte triggas mot astronomiska höjder. De motsvarande ca 640 miljoner kronor man nu maximalt betalar låter också som att man kommit över bolaget till ett bra pris.
För pengarna får man hur som helst ett bolag grundat 1999 och som med tiden utvecklats till att bli en av de största Autodesk-partnerna på den amerikanska marknaden. Team 3Ds fokus ligger på tillverknings-, AEC- och kraft- och processindustrin. Kundbasen består främst av arkitekter, ingenjörer, byggproffs samt fastighetsägare och operatörer.

Uppdragen är främst centrerade kring att förbättra arbetsflöden och integrera projektleveransteknologier och tjänster. Som affärskonsulter driver de önskade resultat genom att utnyttja det senaste inom design, utveckling och datateknik. Team D3 finns på flera platser i USA med huvudkontor i Springfield, Missouri.

Affären är planerad att stängas till början av juli och Team D3 planeras att konsolideras från juli 2023, som en del av Addnode Groups Design Management Division där dess dotterbolag Symetri är den dominerande enheten.

Missa inte att läsa analysen: ”Därför har Addnode-koncernen, med TECHNIA och SYMETRI, blivit en marknadsvinnare”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title