Annons

Systemstöd: Sage X3 har fått fäste på den tuffa svenska ERP-marknaden

Enligt affärssystemanalytikern Jonas Andersson, på Herbert Nathan & Co, är Sverige det land i världen som har flest affärssystem per capita. Närmare 100 system lär det finnas på den svenska marknaden, även om knappt hälften av dessa har en aktiv utveckling och försäljning. Ändå finns det plats för nya och sedan 2000 har närmare 20 nya system lanserats. Ett av dessa är Sage X3, som så sent som 2015-16 lanserades i Sverige av konsulten Systemstöd. Lösningen är dock inte allmänt någon nykomling på ERP-marknaden, utan var sedan tidigare väl etablera på den europeiska marknaden. Men i Systemstöds händer har denna lösning hur som helst fått fäste i Sverige och är implementerat hos ett antal kunder.
”Det är”, noterar Jonas Andersson, ”ett fullfjädrat affärssystem med stöd för flertalet affärsprocesser inklusive produktion vilket ännu är ovanligt bland molnbaserade affärssystem. Systemstöd har ännu bara hunnit driftsätta några få kunder men intresset är stort för systemet.”

– När vi tog beslut att introducera ett nytt affärssystem i Sverige väcktes både nyfikenhet och intresse. Nu är Sage X3 översatt, anpassat till svenska lagkrav och de första kunderna är i drift, säger Systemstöds Fredrik Jansson.

Fullfjädrad lösning. Systemet är som sagt tämligen komplett och hanterar allt sånt som logistik, produktion, projekt och ekonomi.

Lite mer precist ser det ut så här:

Logistik: Sage X3 hanterar hela logistik- och distributionsverksamheten, från inköp, lager och försäljning med snabb uppföljning av intäkter, kostnader och marginaler.

Produktion: För planering, schemaläggning och kontroll inom diskret- och processtillverkning som anpassas för order-to-order, configure-to-order, assemble-to-order, make-to-stock och mixed-mode.

Projekt: För alla projekt från offerter till planering av resurser och material, uppföljning av kostnader, beläggning och slutförande. För projektbaserade företag inom tillverkning och serviceindustrin.

Ekonomi: Stöder hela affärsredovisningen med flexibel redovisningsstruktur (multi-language, multi-company, multi-site, multi-currency, multi ledger, and multi-legislation).

Personlig användarupplevelse. På sin sajt hävdar Systemstöd att man med Sage X3 får en bättre och mer personlig användarupplevelse med säker webb och mobil teknik i sin kärna. Poängen är viktig och en av fördelarna med den molnbaserade lösningen.
Oavsett om det är på kontoret eller på resande fot har alla Sage X3-användare tillgång till den information de behöver, i ett intuitivt gränssnitt, personligt för deras roll. Via mobil- och webbdistributionen kan man när som helst nå gemensamma företagsdata, från var som helst och på vilken enhet och plattform som helst. Lösningen har ett intuitivt användargränssnitt i webbläsaren och möjliggör omfattande personalisering av användarna.
Fredrik Jansson påpekar vidare att man till skillnad från andra affärssystem och systemlösningar, som är starkt beroende av add-on programvara och integrationer för att stödja branschspecifika processer, med Sage X3 får funktioner som är klara att använda i de flesta företag inom distribution, tillverkning och service. Sage X3 har en flexibel web service teknik vilket möjliggör enkel integration och åtkomst av kompletterande lösningar när det behövs.

Känt för många Jeevesinstallationer. När det gäller Systemstöd kan konstateras att det är en erfaren ERP-aktör med god erfarenhet från den svenska marknaden. Bolaget har sedan början på 2000-talet arbetat med att implementera, utveckla och integrera Jeeves affärssystem, Jeeves ERP hos drygt 150 företag.

Men sedan 2016 arbetar man alltså även med att implementera, landanpassa och utveckla affärssystemet Sage X3 på den svenska marknaden.
– Vad gäller val av driftsplattform för våra kunders affärssystemslösningar har vi genom underlag från våra leverantörer Jeeves och Sage, bara gett rekommendationer avseende lämplig hårdvara och systemplattform, säger Fredrik Jansson, och tillägger att, ”val och beslut hur affärssystemet ska driftas, i egen regi eller via någon driftsleverantör eller i molnet har tagits av kunden”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title