Annons

”TEKNIK I VÄRLDSKLASS”: RISE, Volvo Cars, Chalmers och Tekniska Högskolan i Jönköping öppnar nytt ”Center för hållbar pressgjutning”

Dagens roliga industriella svenska nyhet kom under öppningen av årets upplaga av Elmia Subcontractor-mässan. Under tisdagens invigning meddelade nämligen Pia Sandvik, nytillträdd VD för Teknikföretagen, i sitt öppningsanförande att ”Center för hållbar pressgjutning” kommer att etableras i Jönköping under våren 2026. Centret är en gemensam satsning som leds av RISE tillsammans med Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan i Jönköping.
Målsättningen med Center för hållbar pressgjutning är en ökad konkurrenskraft för svensk industri och en nationell strategisk resurs för lösningar som minskar fossilberoende, ökad elektrifiering av processer och produkter och en långsiktigt säkrad kompetensförsörjning. 
Conny Gustavsson, marknadschef på RISE, avdelning tillverkningsprocesser konstaterade att, "etableringen av ett internationellt center i världsklass i vår region stärker vår position som industrinav och innebär även en stärkt konkurrenskraft för länets små och medelstora företag."

Fusion mellan gjutniungskompetens och modern teknik
Pia Sandvik var tidigare VD på RISE och med i uppstartfasen av projektet. Hon belyste i sin presentation värdet som skapas när den etablerade gjutningskunskapens kompetenser nu sammankopplas med modern teknik, i det här fallet AI. I en bransch som står för stora utmaningar vad gäller råmaterialtillgång och energieffektivitet är detta ett steg mot att hitta nya möjligheter för cirkulära materialströmmar. 
– Det är en stor investering, med många aktörer inblandade. Avsikten med centret är att det kommer att vara öppet för alla att använda, att du kan nyttja det efter ditt företags behov. 

Teknikföretagens VD betonade också vikten av att knyta den akademiska världen nära i ett projekt av den här storleken, för att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt. Chalmers tekniska högskola och Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) är partners i satsningen och det finns redan nu planer på samarbeten med akademin, på flera olika plan. Anläggningen placeras i Jönköping på grund av kopplingen till de kompetenser inom gjuteriteknik som finns här i regionen sedan innan.

Lyfter tekniken till en ny nivå
Conny Gustavsson, marknadschef på RISE, avdelning tillverkningsprocesser kommenterade också satsningen: 
– Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har varit väldigt behjälpliga i den här processen, och supportat oss på alla sätt. Den här satsningen innebär att vi lyfter upp den här tekniken till en helt ny nivå, som gör att vi kommer att bli attraktiva på ett nytt sätt både som leverantörsland och underleverantörsindustri. I och med att fordonsbranschen är med och är kravställare så är vi mer än trygga med att detta håller hög standard.

– Etableringen av ett internationellt center i världsklass i vår region stärker vår position som industrinav och innebär även en stärkt konkurrenskraft för länets små och medelstora företag. Vi är väldigt stolta över vår långa småländska industritradition och det är tydligt hur viktig vår region är när svensk industri väljer Jönköping som plats för den här etableringen, säger Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län. Centret är en satsning som leds av RISE tillsammans med Volvo Cars, Chalmers tekniska högskola och Tekniska Högskolan i Jönköping. Planeringen av centret har nu gått från förstudiefas till en projekterings- och förankringsfas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title