Annons

Tieto satsar på Azure och virtuella molntjänster

Detta innebär att Tietos kunder nu kan gå över till virtuella, molnbaserade tjänster, vilket man menar gynnar över 250 000 individuella användare.
Inom ramen för avtalet kommer Tieto med hjälp av Citrix att leverera hög skalbarhet, kostnadseffektivitet, flexibilitet och säkra arbetsplatslösningar till verksamheterna i hela regionen.

Molnlösningar i tillväxt. Molnlösningar fortsätter att växa i popularitet i Norden, samtidigt som verksamheterna fortsätter att fokusera på att tackla övergången till det digitala och hitta nya sätt att erbjuda spännande upplevelser för slutanvändarna. Syftet är att främja samarbeten, öka produktiviteten och i slutändan tillåta medarbetare att arbeta mer effektivt oavsett plats och enhet.

Tietos beslut att erbjuda sina kunder en hybrid molnmiljö, baserat på Citrix molntjänster i Azure, kommer att ge användarna säker åtkomst till data och applikationer oavsett enhet (så som surfplatta eller mobiltelefon).
Från Tietos sida hävdas att man, ”ser en växande efterfrågan från både kunder och partners, så som Tieto, efter nya och mer flexibla sätt att använda och upphandla Citrix-teknologi. Det kommer fortsätta att bana väg för fler organisationer att flytta in i molnet under 2018.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title