Annons

Toppbyte i SVID: Han blir ny chef för Svensk Industridesign

Jonas Olsson har lång erfarenhet av att leda, utveckla och driva verksamheter och även av analys, innovations- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i designområdet.
– Det känns fantastiskt att få vara med i utvecklingen av SVID framöver och jag kan inte tänka mig ett mer spännande uppdrag. Nu får jag vara med och bidra till designens breda genomslag i näringslivet och samhällsutvecklingen och till att företag och offentliga verksamheter blir mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Det är till stor del en designfråga – och det är det jag brinner för, säger Jonas Olsson.

Unikt engagemang
Under sin tid på ArkDes har Olsson bland annat utvecklat projektsamarbete med nordiska myndigheter inom design- och arkitekturområdet, med syftet att synliggöra nordiska hållbarhetslösningar. Tidigare har han arbetat som projektchef på Creative Business Region Stockholm, haft uppdrag för Form/Design Center och varit rådssekreterare och sakkunnig i designfrågor på Rådet för arkitektur, form och design vid Kulturdepartementet med mera.
– Med sitt unika engagemang för både människor och design är Jonas rätt ledare för att utveckla SVID samt bredda, fördjupa och förankra design som förhållningssätt för problemlösning i hela samhället, säger Alex Liebert, styrelseordförande, SVID.

Jonas Olsson kommer att börja som VD på SVID den 1 februari 2020 och efterträder Kristina Frisk som slutade som vd på SVID den 1 oktober 2019 för att gå vidare till nya utmaningar. SVIDs styrelseordförande Alex Liebert är t.f. VD fram till dess att den nye chefen tillträder sin tjänst.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title