Annons

Trådgnistning i SOLIDWORKS-miljöer: HCL CAMWorks inleder partnerskap med CIMTechnology

I en pressrelease skriver bolaget att, ”partnerskapet mellan CAMWorks och CIMTechnology kommer göra det möjligt för båda företagens kunder att få tillgång till en kulminerad teknologi och ett bredare utbud av CNC-programmeringsalternativ för automatisk styrning av bearbetningsverktyg (såsom borrar, borrverktyg, svarvar) och 3D-skrivare.”

MER OM TRÅDGNISTNINGSTEKNIKEN
Vad är då ”Wire EDM” rent tekniskt? På svenska kallas tekniken gnistning, sänkgnistning eller trådgnistning. Men alldeles oavssett beteckning är principen att det är en tillverknings- och bearbetningsprocess där en form tas fram med elektriska urladdningar -gnistor. ”Materialet avlägsnas från arbetsstycket genom en serie snabba, upprepade elektriska urladdningar mellan två elektroder, åtskilda med en dielektrisk vätska och föremål för en elektrisk spänning. En av elektroderna kallas för elektroden medan den andra kallas för arbetsstycket,” skriver man på EDM Parts hemsida.
Gnistan skapas genom att man för elektroden och arbetsstycket nära nog ihop. Avståndet lär ligga på omkring 0,04 mm. Genom detta skapas en urladdning och en gnista. Värmeutveckling i urladdningen ligger på upp till 1200 °C, vilket innebär att material och elektrod smälter.
I princip används gnistning i första hand för hårda metaller eller material som är mycket svåra att bearbeta med traditionella tekniker.

CAMWORKS KÖPTES AV HCL 2016
Detta sagt ska vi återgå till dagerns annonserade partnerskap mellan CAMWorks och CIMTechnology. Till bakgrunden hör att CIMTechnology har specialiserat sig på gnistningsprocessen i mer än 25 år.
På 1990-talet, 1994 för att vara exakt, etablerade CIMTechnology sin verksamhet genom att skriva och sälja Impact CAD/CAM-systemet för ”Wire EDM” genom det japanska maskinbearbetningsföretaget Sodick, samt att utveckla Brothers PC-baserade programmeringssystem för kopplingar till deras borr- och tapping-center.
När det gäller CAMWorks förvärvades alltså 2016 av HCL Geometric via en affär som kom till stånd genom en delning. Affären exkluderade Geometrics 58-procentiga andel i det med Dassault Systemes gemensamt ägda företaget, 3DPLM Software Solutions.
Företagets ”Wire EDM-teknologi” såldes tidigare via OEM-partners, som fristående system eller som teknologi som adderats till nuvarande programmeringssystem.

Geometric Technologies egenutvecklade TechDB, en Microsoft Access-databas, är intelligensen bakom bearbetningsautomationen i CAMWorks. Med hjälp av kunskapsbaserad bearbetningsteknik associerar TechDB driftsparametrar till de bearbetningsbara funktionerna. När du genererar operationer tillämpar CAMWorks dessa inställningar automatiskt.

BREDARE UTBUD AV CNC-PROGRAMMERINGSLÖSNINGAR
Med dagens annonserade deal konstaterar HCL att den ger CAMWorks-användare tillgång till mer avancerad EDM-programmeringsfunktion för exakta och avancerade delar, samtidigt som kunderna får ett bredare utbud av CNC-programmeringsalternativ för automatisk styrning av bearbetningsverktyg (svarvar, borrar, fräsverktyg) och 3D-skrivare.
Andra automatiseringstekniker för CAD/CAM-funktioner inkluderar funktionsbaserad programmering, kunskapsbaserad bearbetning och TechDB. Det senare, TechDB, är en Microsoft Access-databas och fungerar som intelligensen bakom automatiseringsbearbetningen i CAMWorks.
En ytterligare fördel med CAMWorks är att den är helt integrerad med SOLIDWORKS när de programmerar CNC-koden för sina delar, vilket gör det möjligt för användare att arbeta med det välbekanta användargränssnittet som finns tillgängligt i SOLIDWORKS.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title