Annons

Är tiden på väg att rinna ut för traditionella PLM-system?

Håller tiden på att rinna ut för den traditionella typen av PLM-system? Alltså den typ av lösningar som idag är vanliga i större delar av världens företag? PLM-profilen Håkan Kårdén tycker det. Han är koncernchef för Eurostep Group och huvudansvarig organisatör av PLM-eventen PDT Europe, och han är inte ensam i sina tankar kring detta.
- Vad vi ser nu, säger han, är en ström av radikala förändringar som helt omvandlar produktutveckling, tillverkning, underhåll och affärsupplägg.
Nya smarta nätverksprodukter kräver att matchande plattformar och tekniker utvecklas och drivs. Där man tidigare övervägande fokuserat på CAD-, CAE- och PLM/PDM-lösningar har diskussionen gått över till att handla om plattformtänkande och det vi med en engelsk term kallar för "the lifecycle model-based enterprise", vilket inkluderar hajpade koncept som IoT, industriellt IoT, digitala tvillingar och trådar.
På sista raden, menar Kårdén, ”lämnar vi dokumentparadigmet för att gå mot modellbaserat. Det är en tuff resa och det finns ingen väg tillbaka.”
Men hur långt har de större programutvecklarna - Dassault, Siemens och PTC exempelvis - hunnit i utvecklingen av verktyg för den nya typen av Product Innovation Platforms, som det modellbaserade företaget kräver?
- Den grundläggande frågan är: hur kan vi slå samman alla nya teknologier med legacybitarna samtidigt som dataintegritet över tid säkerställs, säger Eurostep-chefen och PDT-moderatorn i dagens PLM TV News-rapport där du också möter:
* Boeings Kenny Swope, senior manager för Business Capabilty Integration
* Brian Chiesi, ingenjörsansvarig på Boeing
* Accentures globale industrichef, Eric Schaeffer
* Peter Bilello, analytiker vid CIMdata
* Marc Halpern, VP för research och analytiker på Gartner Group
* Nigel Shaw, VD, Eurostep Ltd.

Egentligen handlar det inte bara om problemen med att säkerställa integrationen mellan ny teknik och vad som finns i ryggsäcken. Mot bakgrund av Ciscos senaste kontroversiella rapport – där man kommer fram till att nära 75 procent av IoT-projekten misslyckas – skulle man måhända prioritera att se till att den nya teknologin fungerar innan den integreras med legacysystemen. Ett faktum som i hög grad också gäller satsningarna på digitala tvillingar; där Gartneranalytikern Marc Halpern i TV-intervjun bl a konstaterar:
– Det finns många exempel på höga exekutiva befattningshavare som tittat på tekniken, tyckt att det varit bra med simuleringssatsningar utan att egentligen ha en djupare förståelse av komplexiteten och behoven av olika simuleringsaspekter i sammanhanget. Sånt tar tid och kostar betydligt mer pengar än de tror.

För att titta på TV-reportaget och/eller läsa hela introduktionsartikeln på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com – klicka på rubriken här under:

PLM’s Tough Journey: From managing documents to the Lifecycle Model-Based Enterprise – TV-report

Flygindustrin är bara ett exempel där flera större företag nu tittar närmare på MBE-konceptet (the model-based enterprise) och hur man ska lägga upp sina strategier i färden mot PiP-plattformar (Product Innovation Platforms). Flygjätten Boeing är ett av företagen och i TV-reportaget träffar vi bl a Boeings Kenny Swope, senior direktör för ”Business Capabilty Integration”.
Han säger att konceptet är attraktivt och man som en av de stora globala aktörerna både tittar närmare på och de facto börjat implementera en lösning som tar sikte mot MBE.

”Transformera eller dö”
Vem sa att livet i teknik- och produktrealiseringsvärlden är lätt? Det är inte, utvecklingsdynamiken är en kraft som ständigt gör sig påmind och upprätthåller ett tryck att fortsätta vidare. PLM är inget undantag. Många menar idag att vi befinner oss i en slags ”transformera eller dö situation”. Inte på kort sikt, men definitivt på längre sikt.

Den goda nyheten är dock att den som inte gillar det man ser alltid kan uppfinna framtiden, vilket är precis vad många gör just nu. Håkan Kårdén är en av dem, som VD i PLM-bolaget Eurostep Group, som utvecklar standardbaserade lösningar och system för säkert PLM-samverkan (ShareAspace).

”Så är det,” hävdar Kårdén i TV-sändningen. ”Komplexiteten ökar enormt och det stöd som krävs för att hantera de långsiktiga frågorna måste ses från nya, förändrade perspektiv. Idag tenderar alla och allt att vara online globalt och 24/7 och produkter tenderar att bli komplexa system, som så mycket som möjligt ska simuleras och testas i digital form. Denna utveckling banar vägen för ett tillvägagångssätt som allmänt går under MB-begreppet, det modellbaserade företaget. Eller som vi säger, ’The Model Based Extended Enterprise’. ”

 

Allmänt innehåller MBE-konceptet saker som digitaliserade företag, IoT, Industrial IoT, digitala tvillingar, trådar och annat. Tillsammans bildar dessa trender och ett komplicerat pussel som på sista raden bör kunna fungera som en helhet.

– Det betyder ökade krav på driftskompatibilitet, demokratisering av datatillgänglighet och kompetenta plattformar för samarbete, säger CIMdata-analytiker Peter Bilello i dagens TV-rapport. Data måste kunna återanvändas över systemets livscykel i företagsnätverk, vilket kräver en bred definition av MBE. Detta begrepp är av sin natur tvärvetenskapligt och sträcker sig inte bara över organisationen internt utan över hela nätverket.

Dessutom gäller MBE för många industrier som flyg, försvar, bil, maskinverkstad, konstruktion etc.

”Modellbaserad design”, ”Modellbaserad definition”, ”Modellbaserad teknik” etc – innebär det att man behöver en modell för att driva en produktutvecklingsavdelning? Vi skickade frågan vidare till en som vet, PLM-analytikern Peter Bilello, CIMdata-presidenten. Hur ser definitionen egentligen ut?
– Bra fråga, svarade han. Och ja, det finns många definitioner tyvärr på vad vi ser på som ”modeller ”. Det finns ett par olika aspekter. En är ”modellbaserad vad”?

Vad är definitionen av ett modellbaserat företag?
MBE är först och främst ett bra exempel på den ständigt föränderliga verkligheten och ordet ”modell” verkar vara nyckeln till vad utvecklingsdynamiken för med sig.

”Modellbaserad design”, ”Modellbaserad definition”, ”Modellbaserad teknik” etc. Innebär det att man behöver en modell för att driva en produktutvecklingsavdelning? Vi skickade frågan vidare till en som vet, PLM-analytikern Peter Bilello, CIMdata-presidenten. Hur ser definitionen egentligen ut?

– Bra fråga, svarade han. Och ja, det finns många definitioner tyvärr på vad vi ser på som ”modeller ”. Det finns ett par olika aspekter. En är ”modellbaserad vad”? Du nämnde modellbaserad design, definition, företag, etc, och jag kunde fortsätta med en ännu längre lista. Så när vi pratar om modeller ska vi vara klara över att de antar många former. Historiskt under de senaste 15-20 åren har vi allmänt tänkt i termer av 3D-modeller. Men det är inte den enda typen av modell. Informationsmodeller, strukturer av information som kan användas för att designa, simulera och modellera konstruktioner och krav, är andra exempel.
– Jag tänker på en modell från ett modellbaserat perspektiv som strukturer av information som kan användas för något ändamål. Generellt är det en mycket bredare definition än bara en geometrisk modell. Det finns många typer av andra modeller som behövs för att förstå informationsstrukturer och till exempel optimering produktdesigner, som börjar med krav, flyttas till 0D-modeller, till 1D, 2D, 3D, och t o m 4D-modeller. Det är alla olika typer av informationsmodeller. Kärnan är dock informationsstrukturer.

Hemligheten för att nå framgång är att lyckas med att kombinera dessa olika strukturer av informationsmodeller till smidigt fungerande plattformar, Produkt Innovation Platforms.

Mer av en vision än verklighet.
Det är sålunda ingen lätt uppgift att realisera det modellbaserade företaget. Faktum är att det är mer av en vision än en verklighet, fortsätter Bilello i PLM TV News-reportaget.

– Nej, verkligen inte. MBE är en av dessa termer som betyder många olika saker för olika människor. Finns dessa lösningar på plats i företag? Nja, bara i vissa delar. Konceptet har börjat slå rot där ute på vissa företag och de försöker lista ut vad det betyder för dem. Men det är där vi står just nu; i tidiga stadier av medvetenhet, förståelse och utveckling av lösningar. Man kan med stor säkerhet säga att det i övergripande mening inte finns någon färdig helhetslösning för att bygga det modellbaserade företaget. Det finns många punktlösningar som stöder olika delar och typer av modeller. Men någon som håller ihop allt? Nej, människor är på väg att bli medvetna, tittar på hur man ska bygga strategier och färdplaner för att få dem på plats.

Bland de tre stora PLM-utvecklarna har man kommit olika långt på olika områden när det gäller MBE-.konceptet (Model-based Enterprise). Siemens PLM-chefen (bilden), Tony Hemmelgarn, berättade i en tidigare PLM&ERP News intervju om bolagets utveckling när det gäller digitala tvillingar, simulering av dessa och utvecklingen av digitala trådar. Detta är ett spår där Siemens PLM kommit långt. För Konkurrenten PTC ligger styrkan på IoT och visualiseringområdet med plattformar som ThingWorx och Vuforia, medan Dassault, som hoppade på IoT-tåget senare än konkurrenterna, nu börjat få upp ett utvecklingstempo när det gäller de konkreta verktygen. Dock är de ännu på planeringsstadiet, även om 3DEXPERIENCE-plattformen redan som den är är ett typexempel på en utveckling mot Product Innovation Platforms.

Dassaults, Siemens och PTCs lösningar för MBE.
Det är alltså en bit kvar att vandra på vägen mot MBEs förverkligande, men det är en attraktiv vision och bland flera analytiker och exekutiva företagsledare finns det en övertygelse om att MBE-spåret kommer att få anhängare. Vilka är hindren?

Som nämndes ovan kan programvaruläget vara ett problem. I PLM TV News-rapporten pekar Bilello på detta som en utmaning, liksom Gartners Marc Halpern och PLM-leverantören Accentures global industriledare, Eric Schaeffer. Men det betyder inte att det inte finns några program. De stora tre PLM-aktörerna har i varierande grad skapat lösningar.
Vad som skiljer Dassault, Siemens och PTC är deras respektive styrkor inom skilda områden, men de har alla komponenter som är användbara för att utveckla lösningar inom discipliner som IoT, digitala tvillingar och trådar, simulering, fabriksautomatisering och komplementära visualiseringsteknologier som virtuella och förstärkta verkligheter (VR / AR).
Några av dem har kommit väldigt långt, andra mindre långt.

Från PTCs ThingWorx via Siemens Mindsphere till Dassaults 3DX.

* PTC har en särskild styrka på IoT-arenan med ThingWorx-plattformen, som är kopplad till CAD-programvaran CREO och PLM-sviten Windchill. Här har man enligt flera analytiker och utvärderingar kommit längst av alla på IoT-området. Dessutom kan man erbjuda avancerade möjligheter när det gäller visualisering med ävenledes ThingWorx-kopplade AR-lösningen Vuforia.

* Siemens PLM har avancerat långt när det gäller digitala tvillingar och trådar (”threads”) med sömlösa funktioner för att skapa, simulera och kommunicera digitala tvillingar med NX CAD, Simcenter (simuleringsplattform), MindSphere (IoT) och Teamcenter-portföljen (digital tråd). De har också ett ess upp i rockärmen med Teamcenter/Tecnomatix och kopplade moduler och program för virtuell fabriksautomatisering.

* Dassault Systemes kom ombord på IoT-tåget senare än de andra, men har nu fått upp en viss speed med 3DEXPERIENCE-plattformen. På det konkreta planet handlar det dock mer om planer än färdiga lösningar. Exempelvis innehåller DSs planer för IoT att, ”man lägger till ett ’upplevelselager’ (”experience layer”) med analys av saker (”things”), optimering av saker, instrumentpanel och programmering av saker, förutom att företag redan som det är kan skapa smarta, kopplade produkter och i detta har stöd för systemorienterad produktutveckling.”
Enligt analytikern Jim Brown, Tech-Clarity, ”planerar DS inte att investera i kommunikations- och kopplingsskikten, som VD Bernard Charlès kallar, ’dagens TCP/IP’, utan föredrar istället att samarbeta med andra som kommer att tillhandahålla det förmåga.”

* Förutom de tre stora PLM-leverantörerna har vi också lösningar för IoT, digitala tvillingar och trådar från Aras, Autodesk, SAP, Oracle och IBM.

Boeings Kenny Swope intervjuas i dagens TV-reportage.

Boeings miljarddollar-satsning på Dassaults 3DEXPERIENCE.
Med detta sagt om MBE-konceptets principiella uppbyggnad och de programlösningar som finns att tillgå ska tilläggas att det finns flera större företag som nu tittar närmare på MBE-konceptet och hur man ska lägga upp sina strategier i färden mot PiP-plattformar (Product Innovation Platforms). Flygjätten Boeing är ett av företagen och i TV-reportaget träffar vi bl a Boeings Kenny Swope, senior direktör för ”Business Capabilty Integration”.
Han säger att konceptet är attraktivt och man som en av de stora globala aktörerna både tittar närmare på och de facto börjat implementera en lösning som tar sikte mot MBE.
Med mer än 140 000 anställda och hundratals olika program erbjuder den interoperabilitet och de effektiva dataflöden genom hela företaget/leverantörsnätverket som är grundtanken i MBE en stor potential. Bara internt på produktutvecklings- och tillverkningsområdet har den amerikanska flygplansproducenten cirka 2 500 applikationer, som används av cirka 40 000 ingenjörer. Det är mycket och det är inte förvånande att – när de i mitten av 2017 tecknade ett 30-årigt kontrakt med Dassault Systemes om att köpa, implementera och använda 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX) – det förmodligen är det största PLM-kontraktet i historien, värt en miljard dollar.

Med 3DX har Dassault ambitioner att leverera precis den typ av produktinnovationsplattform som kan bli en grund för MBE-konceptet. De är inte där ännu, men visionen om vad det kan bli är tydligt i denna riktning. Boeing avser att konsolidera sin programuppsättning med 3DX, vilket innebär att alla andra lösningar på sikt kommer att fasas ut för att endast fokusera på DS 3DX-applikationer…
Ett ”måste ses-reportage”

Vill du höra mer om Boeings satsning, om vad analytikerna på toppnivå säger om MBE och om vilka de tuffaste hindren på vägen mot MBE-konceptet är – missa inte TV-reportaget som ligger upplagt på vår amerikanska systersajt, ENGINEERING.com.

I detta diskuterar vi bland annat kring:

* Kan det livscykelmodellbaserade företaget bli en verklighet?
* Hur ser möjligheterna ut och vilka är hindren?
* Kopplade simuleringar är viktiga delar av det digitala tvillingkonceptet, vilka faror finns det i detta sammanhang?
* Varför är digitala trådar en avgörande faktor?
* Och vad kan det modellbaserade företagskonceptet göra för Boeing?

För att få svar på dessa frågor och andra MBE-problem – missa inte för att titta på dagens TV-rapport.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title