Annons

“Ställer PLM på huvudet” – möt nya generationens Dassault Systemes-ledare, Olivier Ribet

Nu kommer en ny generation ledare inom den franska PLM-utvecklaren Dassault Systemes. De är övertygande, kan PLM på djupet och de är affärsmässigt offensiva. Olivier Ribet är en av dem. Under bolagets legendariska chefs, Bernard Charles, vingar har han avancerat snabbt i organisationen och blev nyligen utnämnd till exekutiv vice vd (EVP) för EMEAR & Cross-Industry.
Han vill ställa den traditionella produktutvecklingsprocessen på huvudet, säger han i dagens PLM TV News-reportage. I stället förespråkar Olivier Ribet en "back casting", ”upplevelsen first”-modell, initierad av Bernard Charles. Byt den traditionella startpunkten mot en där du har flyttat fram din position till vilken typ av kundupplevelse du vill leverera. "Börja vid slutpunkten", är budskapet.
-Det förändrar helt och hållet tankemodellen kring hur produkten ska utvecklas. Det handlar om förändrade processekvenser kring mekanik, mjukvaruutveckling, simulering, tillverkning, produktplanering, finansfolkets roll, marknadsförare och andra som nu måste samverka med en enda sak framför ögonen: Vad är det för slutresultat som vi vill leverera vad gäller kundupplevelser? Detta kräver ett helt annan tankesätt än dagens traditionella, säger Ribet i TV-intervjun.
Han menar vidare att digitala tvillingar är absolut nödvändiga för att kunna etablera framgångsrika IoT-lösningar, men är inte särskilt imponerad varken av PTCs ThingWorx-satsning eller den approach som tuffa konkurrenterna Siemens PLM satsat på, med tre sorters digitala tvillingar: en för produktutvecklingen, en för tillverkningen och en för produkten i användarens händer.
- Det blir alldeles för komplicerat att hålla reda på. För oss är en sann digital tvilling en som baseras på komplett MBSE-modell (Model-Based Systems Engineering).

Reportaget publicerades i fredags på vår amerikanska systersajt, www.engineering.com. Klicka här för att läsa artikeln och titta på det mycket uppmärksammade TV-reportaget:

TV Report: “Turning PLM on Its Head” – Meet Dassault’s New Generation Leader Olivier Ribet

En av PLM-branschens mest inflytelserika personligheter.
Det är hart när omöjligt att skriva om ledarskap inom Dassault Systemes utan att nämna Bernard Charles. Han är en av de mest inflytelserika personligheterna i PLM-branschen, med blicken ständigt fäst vid utvecklingens yttersta horisont. Med ett intellektuellt, vetenskapligt grundat tillvägagångssätt – parallellt med en tuff tekniskt inspirerande ledarstil – har han alltid gjort ett starkt intryck. Inte bara bland Dassaults kunder, men kanske ännu mer i sin egen organisation.
Bernard – folk tenderar att kalla honom vid hans förnamn – har alltid rotat sina idéer i perspektivet av helheten, den sömlösa digitala verktygskedjan som kan hantera hela produktframtagningsarbetet. Från den ursprungliga idén till produkten i händerna på slutanvändaren, som matar data tillbaka till PLM-systemet, för att sedan användas i nästa innovationsloop.

Dassaultchefens, Bernard Charles, skugga faller över det mesta inom bolaget. Efter mer än än 20 år vid rodret färgas de flesta av Bernards tankar kring PLM och produktutveckling. Han är också manne bakom begreppet PLM överhuvudtaget och med 3DEXPERIENCE-plattformen menar han att bolaget tagit sig bortom PLM. Missa inte att möta Charles i PLM TV News färska reportage om den nya generationens ledare inom Dassault.

Den nya ”industri-renässansen” enligt Dassault.
Att tänka utanför boxen har alltid varit en bra grundingrediens i innovativa lösningar. På fler än ett sätt är detta också ett utmärkande drag för Dassault Systemes legendariske chef, Bernard Charles. Få företagsledare inom PLM-branschen har gjort ett så stark avtryck både inom och utanför sitt företag som denne karismatiske ledarpersonlighet. Inte bara i kraft av sin starka vision och sitt teknologiska nytänkande, utan också i rollen som entreprenör och tuff företagsledare. Med en blandning av inspirerande retorik, expressiv gallisk charm, en vetenskaplig approach och en dos hårda nypor har han under mer än 20 år dominerat framför allt Dassault Systemes, men också världen utanför när det gäller industriellt IT-stöd på produktframtagningsområdet.
Självklart manifesteras Dassaultchefens dominerande roll på flera sätt.
Det har inom det Dassault som Bernard byggt upp funnits en monolitisk tendens. Man har starkare än sina konkurrenter ofta pekat ut bolagets lösningar som de bästa och enda möjliga. Men konkurrensen har hårdnat, inte minst från Siemens PLM och PTC, och DS har steg för steg tvingats acceptera att marknaden är diversifierad när det gäller programlandskapet och som en följd under de senaste åren öppnat upp för att möta behovet av att kunna hantera och jobba ihop med andra lösningar. Det har varit kundernas krav och vägen framåt har anpassats till detta.
Detta är arvet som möter DSs nya ledargeneration med Olivier Ribet i spetsen. Bolaget är ledande på flera områden och är också i finansiella termer PLM-marknadens mest framgångsrika spelare. Även om Siemens PLM har kommit närmare de senaste åren, fortsätter Dassault att stå som en stark marknadsledare i finansiella termer.

Dassault toppar ”intäktsligan” under 2017.
Tittar vi närmare på Dassaults intäktsstruktur visar det sig att företaget fortfarande (enligt CAD/CAM/CAE Observer, nummer 6 2018, som citerar CIMdatas 2017-siffror, relaterat till direkta intäkter) främst är ett CAD-företag. Mer än 50 procent av intäkterna kom från CAD-lösningarna CATIA och SOLIDWORKS (53 procent tillsammans). PDM (främst ENOVIA) representerade 24,7 procent av omsättningsvärdet, medan CAE (Simulation & Analysis) landade på 17,2 procent. DSs direkta intäkter totalt 2017 var nästan 3,7 miljarder dollar.
Det gav den franska utvecklaren den ledande marknadspositionen 2017 följt av Siemens PLM (cirka 3,2 miljarder dollar), Autodesk (2,1 miljarder dollar) och PTC (1,2 miljarder dollar).
Det är intressant att notera att Siemens PLM är mindre beroende av CAD-intäkter jämfört med DS. Den tyska PLM-utvecklaren tog in 26,9 procent av de direkta intäkterna från CAD (NX främst och en mindre del, 3,7 procent från Solid Edge). 24,7 procent kom från PDM, medan EDA (Electronic Design Automation tools) tog 23,7 procent av intäkterna.
I Autodesks fall kom 82,5 procent av intäkterna från CAD, medan PTC var lite mindre beroende av detta sub-PLM-område med 44,6 procent. PDM (Windchill) var den andra intäktersgenerator i PTC som motsvarade 31,1 procent av den totala, medan IoT (huvudsakligen benämnd ”Övriga verktyg” i statistiken) stod för 22,7 procent.

Han vill ställa den traditionella produktutvecklingsprocessen på huvudet, säger han i dagens PLM TV News-reportage. I stället förespråkar Olivier Ribet en ”back casting”, ”upplevelsen first”-modell, initierad av Bernard Charles. Byt den traditionella startpunkten mot en där du har flyttat fram din position till vilken typ av kundupplevelse du vill leverera. ”Börja vid slutpunkten”, är budskapet.

Olivier Ribet om IoT-lösningar i Dassaults-portföljen.
I artikelingressen tog vi upp Dassault och vad de hade på banan när det gäller IoT-relaterade verktyg.
– Mycket, konstaterar Olivier Ribet i PLM TV News intervjun. Vi har framför allt två stora saker i Dassault Systemes portfölj. När det gäller fabrikers produktionslinjer har vi en mängd teknologier i DELMIA, i synnerhet Aprisobiten. Vi har även ”intelligenslösningar” som kan tolka data som kommer från maskinerna. Inte bara från en maskin, från en leverantör, utan vilken maskin som helst från vilken leverantör som helst, kan monitoreras för att säkerställa att tillverkningssystemet (MES, Manufacturing Execution Systmes). Men inte bara det, här finns produktionsoptimeringssystem som kan styra hela produktionslinjen. Man kan mata data från produktionslinjen, som förs tillbaka in i modellen på din MES, där den sedan kan omformas och omprogrammeras baserat på flera ”what-if-scenarier”, som: Vad händer om det här verktyget är trasigt, eller om vi bestämmer oss för att ändra denna variant eller konfiguration av produktmodellen.
Baserat på detta, förklarade Ribet, kan man anpassa och bygga om sin produktionslinje precis som man vill. I DELMIA är man alltså inte låst till att bara övervaka data, utan man kan också helt omforma hur exempelvis AGVer (automatiskt guidade fordon), robotar, verktyg eller hur rörelseinstruktionen för människorna i produktionen måste bytas eller ändras för att anpassas till vad man vill ändra.

Partnerskap med Amazon, Microsoft och andra.
Detta sagt om produktionslinje- och fabrikssidan – men hur är det med IoT och produkter på fältet? Hur fångar DSs system de terabytes av data som genereras och hur matar man dessa data tillbaka till systemet?
Här samarbetar Dassault noga med spelare som Amazon, Microsoft och många andra som bearbetar data som kommer tillbaka från sensorer och manöverdon.
– Vi återför bara det som behövs till 3DEXPERIENCE-plattformen, säger Olivier Ribet och fortsätter: ”Samtidigt har vi Exalead-tekniken, som är en omfattande data- och analysmiljö där vi kan hantera mer än bara grundläggande ’big data’ och där det finns flera sätt att jobba med IoT-information. När du vet att en viss maskin skickar information som till exempel att temperaturen i en maskin är för låg, säg 26 grader. Då är frågan: vad gör du med dessa data. Kan en traditionell IoT-plattform tolka denna data och ge den mening? Nej, det kan inte med mindre än att det finns en perfekt, komplett och sann digital tvilling av produkten.
I den fortsatta intervjun utvecklar han närmare vad detta i sin tur innebär.

Varför Ribet är inte imponerad över konkurrensen.
Detta sagt, det visar sig att den nya DSs EVP inte är imponerad över vad konkurrensen erbjuder när det gäller digitala tvillingar. Siemens tillvägagångssätt med tre ”digitala tvillingsaspekter” – en för produktutveckling, en för tillverkning och en för produkten i slutanvändarnas händer – får inte hans godkännande.
Varför? Mer om detta och hur Dassault definierar en sann digital tvilling i TV-reportaget. Vi diskuterar också hur de, Dassault, hanterar en situation där en kund inom fordonsindustrin vill mixa till exempel Siemens’ PLM-lösning Teamcenter med DS’ CAD-mjukvara CATIA.

Dessutom får du höra mer från:
• Bernard Charles, VD och VD, som talar om produktens första koncept och erfarenhetsekonomin
• Marc Halpern, VP och PLM-analytiker hos Gartner Group, som definierar vad en digital tvilling är
• Peter Bilello, CIMdata-president och välkänd PLM-analytiker, som talar om digital tvilling i förhållande till den digitala tråden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title