Annons

UPPSTICKARE INOM OT-säkerhet: TXOne satsar på att bli nordisk marknadsledare

OT-säkerhetsföretaget TXOne tänker bli en nordisk uppstickare. Bakgrunden är en storsatsning i Norden, där man nu har vuxit från tre till tio medarbetare under årets första kvartal. Initiativet är ett led i företagets nordeuropeiska tillväxtplaner på OT-säkerhetsmarknaden (Operational Technology, ”typ produktion på verkstadsgolvet”), på vilken man räknar med att vara ledande vid årets slut. TXOne Networks, erbjuder cybersäkerhetslösningar som ska säkerställa pålitlighet och trygghet för industriella styrsystem och driftsteknikmiljöer via OT-metoder med ”zero trust-teknik”.
”På TXOne Networks arbetar vi tillsammans med både ledande tillverkare och kritiska infastruktursoperatörer för att utveckla praktiska, driftsvänliga metoder för cyberskydd,” skriver man i en pressrelease och tillägger att TXOne Networks erbjuder både nätverksbaserade och slutpunktsbaserade produkter för att skydda OT-nätverket och uppdragskritiska enheter med ett fördjupat försvar i realtid.
Som ett led i satsningen har företaget utsett Amir Nickel till säljdirektör, Carl-Johan Dahlgren till affärutvecklings-ansvarig, Fredrik Sandberg till kanaldirektör och Samantha Hollis till marknadsdirektör.
- Sverige är världsunikt när det kommer till antalet industriföretag per capita, säger Carl-Johan Dahlgren, och tillägger att, ”majoriteten av dessa, såsom många tillverknings- och bilföretag, genomgår nu en omfattande digital omställning. För att klara denna krävs det att man inser att dessa företags säkerhetsbehov skiljer sig avsevärt från företag som inte är lika beroende av sina fysiska maskiner. Det är där OT-säkerheten kommer in.”

Vi ska börja med att konstatera vad ”zero trust-tekniken” går ut på. Man skulle kunna beskriva det som ett säkerhetsramverk som kräver att alla användare, oavsett om de befinner sig i eller utanför organisationens nätverk, ska autentiseras, auktoriseras och kontinuerligt valideras för säkerhetskonfiguration och ställning innan de beviljas eller behåller åtkomst till applikationer och data.

Sticker ut på den nordiska marknaden
Detta sagt hävdar TXOne i pressmaterialet att man sticker ut på den nordiska marknaden, då man är ensam om att erbjuda specifika OT-säkerhetslösningar; det vill säga säkerhet för alla kunder som har någon form av uppkopplad fysisk utrustning utan inbyggd säkerhet – vilket kan innefatta allt från kassaapparater, till röntgenmaskiner och maskiner för tung tillverkningsindustri. 
TXOne lanserade f ö under april en ny produkt på den nordiska marknaden; TXOne Portable Inspector med Element One Dashboard; som är en lösning för OT-företag, som undersöker mjuk- och hårdvara för fysiska maskiner och tar fram analyser för vad de behöver för typ av skydd. Man kommer även att följa upp med fler nordiska produktlanseringar inom samma serie, under 2023 års tredje kvartal.  

TXOne hävdar att man sticker ut på den nordiska marknaden, då man är ensam om att erbjuda specifika OT-säkerhetslösningar; det vill säga säkerhet för alla kunder som har någon form av uppkopplad fysisk utrustning utan inbyggd säkerhet – vilket kan innefatta allt från kassaapparater, till röntgenmaskiner och maskiner för tung tillverkningsindustri.

”Alla som har en OT-verksamhet ska känna till bolaget före årets slut”
Allmänt har bolaget en uttalad strategi att de flesta nordiska företag som har en OT-verksamhet ska känna till företaget innan året är slut. För att nå detta mål kommer man att ha nära samarbete med få utvalda partners, som alla kommer att vara ytterst kunniga inom sina respektive branscher, och som förväntas jobba tätt tillsammans med TXOne, för att på detta sätt skapa långsiktiga och nära samarbeten med kunderna.  
– Vi tror mycket på vår strategi; att skapa nära och långsiktiga samarbeten med några få leverantörer – och vi är övertygade om att vi kommer att vara en tydlig nordisk ledare inom OT-säkerhet för en lång tid framöver. Hela det nordiska teamet ser enormt mycket fram emot den här resan, avslutar Carl-Johan Dahlgren. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title