Annons

Utbildning är nyckeln till att lyckas med AI och dataanalys

GÄSTKRÖNIKA av CÉDRIC HERREGODTS. Vitsen med AI och avancerad dataanalys är att datorer ska göra en massa jobb i stället för människor. Men för att få till sådana effektivitetsvinster krävs det en hel del insatser av människor. Det krävs nya kunskaper och förändring av företagskultur, med andra ord utbildning och fokus. Företag behöver bli datadrivna på riktigt, skriver dagens gästkrönikör på PLM&ERP News, Cédric Herregodts, VD e-learningföretaget Flowsparks.
Potentialen för AI och avancerad dataanalys är odiskutabel. I dag gäller det för snart sagt alla branscher, inte bara för de mest teknikintensiva. För att lyckas med AI och dataanalys krävs mer än ändamålsenliga tekniklösningar och god förståelse för data. Analyser behöver leda till insikter som utgör underlag för välgrundade beslut. Ett tecken på att man förstår det på många företag är att titlar som Chief Data Officer (CDO) och Chief Analytics Officer (CAO) blir allt vanligare.
Men det finns utmaningar, till att börja med kompetensbrist, företagskulturer som inte gynnar analytiskt tänkande och, inte minst, att de som jobbar med AI och dataanalys ibland inte tycker att de får den uppskattning de är värda. Om det finns en rotorsak till att vinsterna med AI och dataanalys inte realiseras på ett företag så är det med all säkerhet att företagskulturen inte är datadriven på riktigt. Det gäller för alla nivåer, från den högsta ledningen, till folk på golvet.

Två uppenbara sätt att förändra en företagskultur är att utbilda personal och att prata om hur man vill ha det (med andra ord fokus). Utbildning är en nyckelaktivitet, både för att höja kompetens och för att förändra företagskultur. Det här gäller inte bara de som primärt jobbar med AI och dataanalys, utan för alla. AI och dataanalys ska inte vara isolerade områden, utan integrerade delar av en verksamhet.

Framtiden tillhör de organisationer som lyckas integrera AI och dataanalys i sina kärnverksamheter och som ser värdet i att investera i sina medarbetares förmåga att använda sådana verktyg effektivt, som är dataanalytiskt mogna och AI-mogna. Mognaden fås genom att systematiskt använda data för att förstå hur utbildningsprogram bör utformas och implementeras. Resan börjar med att erkänna vikten av datadrivna beslut i utbildningsstrategier.

En fyrfaldig strategi för att lyckas
* Kartlägg vilken kompetens som finns och vilken som fattas. Gör det för varje roll och deras bidrag till att uppfylla organisationens mål. En sådan kartläggning gör att utbildningsprogram kan skräddarsys för att täppa igen kompetensluckor och förbereda medarbetare för framtida utmaningar.

* Använd verktyg för kontinuerlig utvärdering av vilka kompetenser som finns och vilka som fattas. Det gäller inte bara tekniska färdigheter, utan också mjuka kompetenser och ledarskap. Ett systematiskt tillvägagångssätt för att mäta och följa upp resultat för inlärning över tid gör det möjligt att utforma utbildning så att den ger största möjliga effekt.

* Bli agil genom utbildning. Integrera utbildning och träning som naturliga delar av en organisations anpassningsförmåga. Agila organisationer kan snabbt omfördela resurser och anpassa sig till förändrade omständigheter. Kontinuerlig utbildning och omskolning av medarbetare är avgörande för att bli flexibilitet.

* Förstärk med mikrolärande. Korta utbildningspass är effektiva för att kontinuerligt stärka kompetens och kunskap. Integrera mikrolärande i den dagliga rutinen.

För att fullt ut nyttja potentialen för dataanalys och AI måste organisationer vara beredda att investera i både teknik och människor. Det innebär att ge medarbetare tillgång till de verktyg och resurser som krävs för att de ska kunna utvecklas i takt med teknikframstegen. Det handlar om att skapa en lärande organisation i vilken nyfikenhet, experimentlusta och kontinuerligt lärande är viktiga delar av kulturen.

Av Cédric Herregodts, VD på e-learningföretaget Flowsparks

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title