Annons

Utmanare som satsar på AI för att vässa cybersäkerhet och anpassning till EUs nya regelverk

Indisk utmanare som redan har MAX och TELE2 på kundlistan. ManageEngine heter en indisk utmanare för IT-hantering med starka ambitioner på att vinna nya kunder i Sverige och Norden. Man redan i dagsläget svenska bolag som hamburgerkedjan Max och Tele2 på kundlistan.
Nu i april genomförde bolaget sin användarkonferens med distributören Inuit och på plöats fanns också ManageEngines CEO, Rajesh Ganesan, som bland annat avslöjade företagets framtida strategi.
– Vårt mål blir att erbjuda en plattform av lösningar som skapar nytta i olika lager och funktioner inom organisationen, från anställdas nytta till hela företagets cybersäkerhet, sa Rajesh Ganesan och tillade att detta även gäller företagets AI-erbjudande.
Han noterade i detta att AI kommer att vara i fokus för kunder i Sverige under överskådlig framtid och med det nya regelverket från EU, AI-act, måste företag anpassa sin AI-användning efter detta.
Men AI innebär också stora möjligheter att skydda företag och andra organisationer från intrång och bedrägerier, förklarade Ramprakash Ramamoorthy, ansvarig för utveckling av AI och maskininlärning på ManageEngines moderbolag Zoho Corp.
– Det kan handla om AI som bidrar till mer intelligent, kontinuerlig autentisering. Till exempel när någon vill exportera 1 000 lösenord så kan AI lägga in ett extra autentiseringsteg. AI kan också anpassa övervakningen efter användarna. Om systemen går ner behöver olika personer i företaget se olika saker, inte en och samma dashboard.
Han tryckte också på vikten av att odla en kultur som undviker att klandra och istället lära av varje misstag, som ser varje incident som en gyllene möjlighet att lära sig. Sådana företagskulturer gynnar även cybersäkerhetsområdet, hävdade Ramamoorthy.

Rajesh Ganesan konstaterade vidare att enkelhet i användningen är ett fokus:
– Absolut, vår AI-strategi är inriktad på att göra IT-hanteringen enklare och mer intelligent för företag i alla storlekar. Vi anser att AI inte ska vara en komplex, fristående teknik, snarare något som är djupt integrerat i de lösningar som företagen redan använder – det är vad vi kallar kontextuell intelligens, sa ManageEngine-chefen.

Arbetar med EUs nya tvingande cybersäkerhets-direktiv

Förutom AI-act står svenska IT-organisationer mitt uppe i arbetet med NIS2, EUs tvingande cybersäkerhetsdirektiv, som träder i kraft redan i oktober.
Rajesh Ganesan ser positivt på NIS2, som han menar handlar om förändringar som företagen ändå behöver göra och bör omfamna möjligheten att göra det nu. 
– För oss innebär NIS2 dubbla perspektiv. Dels hur vi kan bidra med tjänster som hjälper våra kunder att följa reglerna, dels att vi själva gör det. Den resan har vi gjort i många regioner och med andra regelverk. När GDPR kom var vi färdiga ett år i förväg. Den här typen av frågor, cybersecurity och privacy är så viktiga att de måste få ta den tid och de resurser som krävs, stanna världen om så krävs. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title