Annons

Varifrån kommer metallen? IVL- och Sveminprojekt ska ge säkert besked om ursprunget

Syftet med projektet TraceMet – Traceability for sustainable metals and minerals – är att bidra till en lösning på denna växande konflikt.
– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Två olika pilotsystem
Projektet ska ta fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar och lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till färdiga elkablar.
Genom att använda massbalansbokföring och en blockkedjedatabas ska projektet visa hur ett internationellt accepterat system för certifiering och spårbarhet kan utformas.
Frågan är högaktuell, allt fler producenter och konsumenter vill veta vilket ursprung metaller i produkter har, och det pågår just nu flera projekt parallellt i världen inom certifiering av metaller.
– Det visar på hur enormt stort tryck det är att komma framåt i den här frågan, vi ger varandra draghjälp. Men just det här projektet är såvitt vi vet det enda som involverar aktörer i hela värdekedjan, säger Maria Sunér Fleming, VD på gruvornas branschorganisation Svemin som är projektägare och initiativtagare till TraceMet.
Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat LKAB och Boliden. Men även nyckelaktörer som Volvo Group, Scania, Elektrokoppar och SSAB.
Projektet pågår i drygt ett år och finansieras till stor del inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri, SIP STRIM. Det är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

Varför valde SIP STRIM att gå in med medel i TraceMet?
– Det är så viktigt att få ett fungerande spårbarhetssystem på plats så snart som möjligt. Svemins förstudie från våren 2019, som även den finansierades av SIP STRIM, visade att det kan gå att göra på det här sättet, att blockkedjor är en tänkbar väg framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör på SIP STRIM.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title