Annons

”Världens mest effektiva gruvor med ABBs nya Abilitypaket”

Bara veckan efter meddelandet om att ABB går ihop med PLM-utvecklaren Dassault Systemes för att utveckla ett tredje alternativ (vid sidan av Siemens och PTC/Rockwell) med en plattform som knyter ihop PLM-sidan med automations- och tillverkningsområdet, lanserar den man gruvlösningen Ability MineOptimize. Denna kopplar ihop hela ABBs utbud inom elektrifiering, automatisering och digitalisering så att alla steg i livscykeln kan optimeras – från design och installation till drift och service – för alla typer av dagbrott och underjordsgruvor samt anläggningar för mineralbearbetning.
- Optimering av gruvdrift och mineralbearbetning för att förbättra produktiviteten, minska stilleståndstider och skydda arbetskraft och miljö är centralt och en viktig faktor för att vara konkurrenskraftig på marknaden, säger Martin Knabenhans, chef för produktledningen på ABB:s affärsenhet för gruvindustri.

ABB Ability MineOptimize beskrivs som, ”en innovativ, heltäckande portfölj med optimerade lösningar för elektrifiering, drivsystem och automationslösningar, optimerad konstruktion, digitala applikationer och avancerade optimeringstjänster .” Den kombinerar djup branschkunskap, ledande teknik och global och lokal projektledning samtexpertis inom konstruktion och digital transformering som utvecklats av ABB under 60 års arbete inom gruv- och mineralindustrin i varje steg av gruvdriftscykeln.

Martin Knabenhaus, ABB.

– Så är det, säger Knabenhans. Den här lösningen erbjuder öppna, digitalt anslutna applikationer för gruvdrift för oöverträffad prestanda inom drift, underhåll, processer och produktion. Som digital tranformeringspartner möjliggör IT/OT-integration (OT, Operativ Teknik) för några av världens mest kostnadseffektiva gruvor.

Avancerade applikationsbibliotek och digitala plattformar.
Den nu lanserade lösningen är en av dryga 210 olika lösningar under Ability-paraplyet. Den består av en svit digitala produkter, tjänster och lösningar, som innehåller den senaste digitala tekniken för fjärrtjänster, verktyg för prediktivt underhåll samt lösningar för uppgraderingar och ombyggnationer. Här finns avancerade applikationsbibliotek, programvarulösningar och digitala plattformar gör processer mindre komplexa, främjar säker och trygg produktion och sänker driftkostnaderna under livstiden.

Så ser upplägget ut i Ability MineOptimize-paketet.
 • Genom att säkerställa att rätt personer har rätt information vid rätt tidpunkt var som helst gör ABB Ability MineOptimize digitala applikationer det möjligt för gruvoperatörer att maximera tillförlitlighet, säkerhet, produktivitet och energieffektivitet samtidigt som planering och insyn över olika verksamheter och hela företaget optimeras, säger Knabenhans.
  Rullar ut nya elektrifieringslösningar och kollaborativa tjänster.
  Som ledare inom digitala industrier kommer ABB att skapa framtidens gruvdrift genom att rulla ut nya elektrifieringslösningar, digitala applikationer och samarbetsbaserade tjänster i ABB Ability MineOptimize-portföljen under hela året för att:
  • Möjliggöra hållbar gruvdrift genom att driva ”den helt elektrifierade gruvan”
  • Utveckla gruvautomatiseringen med nästa generation av ABB Ability System 800xA för elektrifiering och processtyrning.
  • Förbättra tillgängligheten genom förbättrade samarbetsbaserade tjänster med nya molnbaserade analyser för kvarnar gruvspel och transportband.

ABB Ability MineOptimize digitala applikationer kompletterar elektrifierings- och automationslösningar samt gruvspelsspecifika system för gruvspel, direkt- eller kuggkransdrivna kvarndrifter och materialhantering som kan tillämpas vid uppbyggnad eller modernisering av gruvor. De kommer också att vara tillgängliga parallellt med tjänster för fjärrassistans, tillgänglighet, prestanda och kvalitet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title