Annons

Vässad röranalys och förberedelse för vätgas i världens mest använda mjukvara för design av rör-flexibilitet och stressanalys

HEXAGON lanserar CAESAR II Version 14. Hantering av komplexa rörsystem är ett viktigt inslag inom en rad tunga industrisegment, som olja och gas, kemi, kärnkraft, flygindustri, med flera. Lösningar för design, simulering och analys inom dessa områden har också en hel del att ta hänsyn till, som bland annat vikt, tryck, temperatur, seismisk aktivitet och andra statiska och dynamiska förhållanden.
Allt detta plus lite till av kapabiliteter ryms inom Hexagons CAESAR II-mjukvara, som i dagarna lanseras i sin version 14. Programvaran kan t ex också genomföra analys för alla typer av rörstress-uträkningar oberoende om det handlar om rör som är nedgrävda, på ytan eller under vatten. Bredden av möjligheter inom rör-gebitet har också gjort mjukvaran till världens mest använda programvara för rör-flexibilitets- och stressanalys. Lösningen, som hamnade i Hexagons händer i samband med köpet av amerikanska Intergraph 2010, har kort sagt utvecklats till att närmast bli en industristandard för rörspänningsanalys. Allmänt kan CAESAR II hantera designer av, bedömning och rapportering om rörsystem av valfri storlek eller komplexitet i enlighet med mer än 35 internationella rörkodstandarder.
Den nya version 14 stöder totalt mer än 50 internationella rörkoder och uträkningsvarianter. Den kan även användas inom kärnkraftsindustrin och inkluderar koderna ASME NC, ASME ND, RCC-M C och D för kärnkraftsinstallationer och uppfyller ASME NQA-1 kvalitetssäkring (quality assurance QA).
Chris Bradshaw, senior produktägare för CAESAR II, säger i en kommentar: – När projekten växer och blir mer komplexa ökar riskerna för fel. I mer än 30 år har ingenjörer förlitat sig på CAESAR II vid konstruktionen av rörsystem. Inte bara för att vara säkra på att rörsystem konstrueras och drivs enligt de senaste kodstandarderna, utan också att de är designade säkert och med finess. Det har lett till ökad säkerhet överlag, lägre kostnader och mindre materialanvändning.
Anup Kumar Dey, en senior rörkonstruktör och ansvarig för bloggen What is Piping, skriver om den nya versionen: “Denna har verkligen utökat CAESAR II:s funktionalitet genom att införa många förbättringar baserat på feedback från CAESAR II:s användar-communityn. Den innehåller också de mycket efterlängtade koderna för vätgasrör och de har gjort det enklare för användare att genomföra mer korrekta analyser med de senaste koderna och standarderna.”
Vidare kan noteras att rörmodeller skapade i Hexagons CADWorx Plant Professional, och strukturella modeller skapade i CADWorx Structure Professional, kan hanteras och utbytas digitalt med CAESAR II. Via denna integration kan man t ex säkerställa att inte bara en säker och överensstämmande rörkonstruktion produceras – man kan i detta även spara material-, tillverknings- och konstruktionskostnader.

CAESAR II är en komplett lösning som underlättar snabb och korrekt analys av rörsystem som utsätts för ett brett spektrum av belastningar. Med mjukvaran kan man se anläggningsmodeller och analysera hur den står sig mot internationella koder och standarder.
CAESAR II länkar också, som noteras i ingressen, direkt till Hexagons CADWorx. Detta eliminerar fram och tillbaka processer som kan resultera i designfel.

Andra exempel på sånt som kan lösas i CAESAR II inkluderar:

 • Indata för att definiera en analysmodell för rörsystem
 • Automatiserat skapandet av expansionsslingor
 • Utvärdering av rörflexibilitet och spänningsanalys
 • Analys av vindeffekter, stöd för hantering av sättningar, våg- och seismiska belastningar
 • Andra dynamiska analysfunktioner inkluderar modal, harmonisk, svarsspektrum och tidshistorikanalys
 • Och som sagt, en dubbelriktad länk mellan CAESAR II och CADWorx, som är Hexagons mjukvara för anläggningsdesign.

  Redo för kärnkraft och vätgas
  Gällande den nya versionen är ett viktigt tillägg stödet för vätgasrör och rörledningar med införandet av kod ASME B31.12. När den globala produktionen av vätgas ökar snabbt, innebär tillägget att ingenjörer nu kan ta sig an vätgasprojekt med tillförsikt.

  Andra förbättringar inkluderar:
 • Förenklad hantering av vind- och seismiska förhållanden med ASCE 7-2022 och IBC-2021-versioner.
 • Uppdatering av populära europeiska koden EN 13480-3:2017/A5:2022 – “Metallic industrial piping – Part 3: Design and calculation”.
 • Förbättringar av 2022-versionen av ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.5 och B31.8.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title