Annons

Vässad strategi för konfigurations- och systemteknik: Aras PLM ingår partnerskap med IpX

Aras PLM har under det senaste året i högt tempo vässat sitt system, Innovator, med en rad kapabiliteter. Ett tydligt drag är att de finansiell resurser som tillförts denna pionjär inom ”open source-PLM” har släppt loss utmärkta möjligheter att bygga på den redan habila plattformen. Bl a satsade prestigefyllda investmentbanken Goldman Sachs 650 miljoner kronor i slutet av fjolåret och året dessförinnan laddade Silver Lake Kraftwerk och GE Ventures in 370 miljoner. Totalt över en miljard kronor har skapat ingångar att täcka vissa luckor, men också möjligheten att expandera Innovator med nya funktionaliteter.
Araschefen, Peter Schroer och hans medarbetare har inte heller varit sena att agera: Under de senaste dryga året har man bl a köpt MRO-lösningen Impreza (Maintenance, Repair and Overhaul, ”underhåll”), CAE- och simuleringsutvecklaren, Comet Solutions och man har ingått ett partnerskap med och mjukvaruutvecklaren Visual Collaboration Technologies (VCollab). 
Men Aras tänker inte stanna där, man går fortsatt på offensiven och idag meddelar bolaget att man ingått ett partnerskap med ”Institute for Process Excellence” IpX) för att ge kunder och potentiella kunder ännu bättre verktyg och metoder för att uppnå hållbara strategier för digital transformation.

”Att samarbeta med IpX och ge Aras-communityn insikt i IpXs utbildningssektor och unika engagemangsmodell kommer att förbättra kunskapen, färdigheterna och beteendet som krävs för att effektivt utnyttja Aras-plattformen och skapa konkret företagsomvandling,” säger Peter Schroer.

En konkurrenskraftig, ”enkel och lätthanterlig PLM-plattform”
Aras levererar en öppen s k lågkodplattform (”low-code”) för produktutveckling, tillverkning och underhåll av komplexa uppkopplade produkter. Just detta med ”lågkod” tarvar en förklaring och enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om lösningar som ”suger” information från ”enterprise-system”, som PLM (i detta inkluderas enligt analytikern CIMdatas definition alla system som kan relateras till produktutvecklingsområdet, typ CAD, CAE, CAM, etc) och ERP, och kan presentera denna information i ett modernt ”appformat”.
Aras har haft en rad framgångar med denna lösning relaterat till enkelheten dels att plocka fram relevant information och dels att uppgradera systemet. Bland senare års större företag som valt att komplettera sin existerande kollaborativa system (cPDm) finns Airbus, GM, Schaeffler, Renault, BMW och fler andra. De här framgångarna har varit och är en nagel i ögat på de större traditionella PLM/PDM-leverantörerna som Dassault Systemes, Siemens och PTC. Det är heller inga tillfälligheter att en PLM-utvecklare som Siemens PLM satsat på att köpa in en lågkodutvecklare, Mendix, för att möta denna lite oväntade konkurrens från Aras. Mendix har integrerats som en del i Siemens IoT-/IIoT-lösning MIndSphere.

Exempel på gränssnittet i Aras PLM-lösning, Innovator.

Flexibel arkitektur i Innovator
En poäng är sålunda den flexibla arkitekturen i Innovator PLM, som ger team över det ”förlängda” företaget, inklusive partners i produktutveckling, leverantörskedjan tillverkning, tillgång till data, insikter och intelligens från hela produktlivscykeln.
– Vad det handlar om är lätthanterliga kodlösningar för visuell applikationsutveckling. Genom denna relativa enkelhet i hanteringen kan man skapa bred accessabilitet av de enorma mängder data som idag skapas på olika ställen, säger Aras Marc Lind, VP och strategiansvarig. 

Samtidigt är konverteringen av dessa stora mängder data till värdefulla insikter en nyckelteknologi för andra lösningar – bl a genom att den exempelvis, enligt Lind, ”möjliggör ’sanna’ digitala tvillingar av t ex produktionsmiljön i realtid, där användarna kan göra produkt- och tillverkningsinformation allmänt tillgänglig.” Och som sagt, genom de senaste köpen av simulerings- visualiserings- och underhållskapabiliteter sträcker sig användbarheten ännu längre över produktlivcykelns kedja.

Joseph Anderson, VD för IpX, hävdar att CM2 idag är, ”den globala industristandarden för företagskonfiguration och förändringshantering.”

Frågan är nu – vilken roll kan IpX tänkas spela i sammanhanget?
Peter Schroer säger att man tillsammans med IpX strävar efter att omvandla företag genom att skapa en grund för utbildning, tjänster och teknik som företag kan lita på och som ger en perfekt anpassad takt takten för innovation. Genom att förena Aras anpassningsbara och kontinuerligt uppgraderingsbara plattform med IpX branschledande utbildning och omfattande tjänster kan kunder odla hållbara strategier för digital omvandling.
IpX kommer från och med maj 2019 att vara värd för en serie av sina ledande CM2-kurser (CM, ”Configuration Management”) på Aras huvudkontor i Andover, Massachusetts.
CM2 är den globala företagsstandarden för förändring av företagsproduktens livscykel och konfigurationshantering.
IpXs utbildningssektor är, enligt Aras, en av världens främsta industriella resurser för konfigurationshantering, systemteknik, operativ excellens, digital transformation och högpresterande kulturutbildning med kurser på sju språk. Organisationen är mest känd för skapandet av CM2-certifieringsprogrammet, som initierades 1986.
Joseph Anderson, VD för IpX, hävdar att CM2 idag är, ”den globala industristandarden för företagskonfiguration och förändringshantering.”
– För att uppnå hållbar och skalbar omvandling måste företagen investera i funktionell arbetskraftutveckling i samband med omformning av äldre affärsprocesser och system, säger han. Proaktiv och ständig förbättring kräver att organisationen tar itu med silosproblematiken, föråldrad kapacitet och global arbetsstyrka dynamik.
Peter Schroer håller förstås med:
– Att samarbeta med IpX och ge Aras-gemenskapens insikt i IpXs utbildningssektor och unika engagemangsmodell kommer att förbättra kunskapen, färdigheterna och beteendet som krävs för att effektivt utnyttja Aras-plattformen och skapa konkret företagsförändring, säger Aras-chefen. Eftersom detta partnerskap mognar, kommer respektive kund att ständigt ha stöd för nya tjänster, produkter och utbildningsmöjligheter för att fördjupa sina digitala transformationsinitiativ.

”True North Enterprise Calibration” är en ”mognads- och servicemodell” som IpX jobbar med.

IpX mognads- och servicemodell
IpX globala servicesektor säkerställer att deras kunder uppnår företagets excellens genom sin s k ”True North Enterprise Calibration”, vilket är en ”mognads- och servicemodell” med affärsexperter, som skapar ”nödvändig entusiasm för förändring genom att införa uppdraget i hela företaget.”
– IpX är, säger Joseph Anderson, ledande inom organisationsstrategier som effektivt integrerar organisationens människor, processer, system och data.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title