Annons

Vassare CAD-upplevelser i Hexagons nya 2023-version av CADWorx Plant Design-svit

ANLÄGGNINGSDESIGN. När Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division idag presenterar sin senaste version av lösning för anläggningsdesign, CADWorx 23 Plant Design Suite, pekar man övergripande ut en optimerad och effektiv CAD-upplevelse, sömlös kompatibilitet och förbättrad funktionalitet, som de viktigaste förbättringarna. Detta speglar väl bolagets ambitioner med CADWorx Plant Design Suite att vara en heltäckande plattform för anläggningskonstruktion med integrerad intelligent konnektivitet för ritningar/databaser, avancerad funktionalitet för automatisering och användarvänliga verktyg. Att man dessutom har världens enda intelligenta länk mellan CAD och rörspänningsanalys, ligger också det i linje med Hexagons allmänt starka tro på simuleringens avgörande betydelse för vasst, digitalt testat och korrekt validerat konstruktionsarbete.
CADWorx Plant Design-mjukvaran, som man kom över i samband med köpet av Intergraph 2010, är för övrigt uppbyggd som en integrerad, komplett AutoCAD-baserad programvaruserie. I 2023 års upplaga noterar man att just detta med lösningens kompatibilitet; den fullt integrerad med BricsCAD v23 och förstås AutoCAD 2023 och 2024. Men det finns betydligt mer – vi har tittat på höjdpunkter i 2023-sviten.
- I dagens konkurrensutsatta värld står industrier inför många utmaningar när det gäller CAD-design och konstruktion. Den här releasen av CADWorx 23 Plant Design Suite syftar till att erbjuda en förbättrad CAD-miljö, adressera problemområden inom industridesign och ge konstruktörer och designers bättre kompatibilitet, stabilitet och optimerad funktionalitet för arbetsflöden, kommenterar Wally Elarusi, Hexagons ”Product Owner” för CADWorx.

Så vilka är då förbättringarna när det gäller funktionalitet? Flera moduler har avsevärda förbättringar. Några exempel:

  • Modulen för 2D-framställning har omarbetats vilket ger förbättrad prestanda och stabilitet.
  • CADWorx Equipment introducerar funktionalitet som gör det möjligt att fästa generella munstycken för ökad flexibilitet i konstruktion och modellering av utrustning.

Dessa förbättringar ger större möjligheter för konstruktörer och designers att skapa mer invecklade och exakta konstruktioner som lever upp till industrikrav.

Ökad användarvänlighet och konfiguration
Den nya versionen erbjuder ny funktionalitet för att ytterligare automatisera arbetsflöden: 

  • Användare kan nu ladda upp lastkonfigurations-filer (CFG) från kommandoraden för Plant, Structure, Equipment och P&ID-modulerna, vilket förenklar setup och konfigurering och ger ett mer effektivt arbetsflöde.
  • CDR publicerings-alternativet stöder nu alla komponenttypers egenskaper i CADWorx Equipment, vilket möjliggör publicering av omfattande RD och BIM-projekt.
  • En ny kommandoradfunktion ger användare möjlighet att ändra mallen för Bill of Materials (BOM) över hela CADWorx Plant Design-sviten och därmed förenkla konfigureringsprocessen.

    Effektivitet i konstruktionsprocessen
    Som svar på feedback från användare, har den nya versionen försetts med möjligheten att överföra processlinjenummer från PIDVIEW till Plant Modelling, vilket minskar manuella åtgärder och säkrar sammanhängande design. PIDVIEW-modulen låter dessutom användare införa komponenter som matchar särskilda typer och valda egenskapsvärden, för att öka produktivitet och noggrannhet.
    – Den här nya releasen är ett bevis på Hexagons kundcentrerade fokus vad gäller utveckling. Våra kunder kan rösta på vilken funktionalitet de vill att vi prioriterar i vår utveckling. Resultatet är att vi kan inkludera ny funktionalitet som värderas högt, erbjuda oöverträffad kompatibilitet och lägga stark betoning på att svara på feedback från kunder och åtgärda fel eller problem snabbt över en bred grupp industrier och erbjuda en mer tillförlitlig och effektiv upplevelse, kommenterarPeter Van Der Weijde, VP för EMIA och Hexagons CADWorx och Analys-lösningar.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title