Annons

Veckor istället för år med ny IoT-tjänst från Telenor som förenklar sammankoppling av produkter

Telenor IoT hakade tidigt på IoT-konceptet och har sedan dess varit aktivt på arenan, framför allt gentemot företagssegmenten. Bland annat innebar detta att bolaget under 2022 passerade milstenen 20 miljoner etablerade SIM-kort. Sammantaget har detta resulterat i en roll som ledande leverantör av IoT-tjänster och att man har ett expansivt sikte inställt på att utveckla denna position för framtiden behöver ingen tvivla på.
Idag berättade bolaget om sin senaste satsning: IoT Complete, som beskrivs som, ”en första i sitt slag end-to-end anslutningstjänst för företag som vill ansluta sina produkter snabbare, enklare och med högre kvalitet.” Poängen är att företag genom ett enda abonnemang från Telenor kan ansluta sina produkter globalt med enbart en konfiguration. Abonnemanget inkluderar anslutningshårdvara, mobilanslutning, molnintegration och slutanvändarapplikationer, allt hanterat via en enda portal och uppsättning APIer.
Mats Lundquist, CEO för Telenor Connexion, säger i en kommentar att fler och fler industrier försöker utnyttja IoT för att möjliggöra digitalisering och möta hållbarhetsutmaningar.
- IoT Complete är ett revolutionerande steg som gör det möjligt för företag att dramatiskt accelerera sina digitaliseringsresor och spara tid och pengar genom att lindra kompetensflaskhalsar i traditionell IoT-infrastruktur, konstaterar han. Den helt integrerade tjänsten gör det möjligt för företag att ansluta sina produkter från certifierade anslutningsenheter till slutanvändargränssnitt och allt däremellan, vilket tar bara några veckor i stället för år.

IoT Complete är byggd för att tillåta flexibilitet och skalbarhet samtidigt som man dramatiskt minskar tid och ansträngning för att ansluta produkter och tjänster jämfört med att använda traditionella IoT-arkitekturer.

Kostnadseffektiv skalning till stora volymer
Med tiden kan kapacitet och integrationsnivå ökas, vilket möjliggör kostnadseffektiv skalning till stora volymer. Bolaget hävdar i pressmaterialet att överlägsen kvalitet säkerställs genom Telenor IoTs tillgång till mer än 500 mobila nätverk globalt och AI/ML-baserad övervakning i realtid av hanterad hårdvara och anslutningar.
Med hjälp av tjänsten kan företag börja i det lilla och snabbt testa och konfigurera sina koncept på marknaden genom standard hårdvarugränssnitt.
Niklas Agerhem, Head of IoT Complete på Telenor IoT, säger:
– IoT Complete är en spelväxlare för företag som vill koppla ihop sina produkter. Vi tar bort komplexiteten och minskar förskottsinvesteringar som krävs av företag, så att de kan leverera fullt fungerande uppkopplade lösningar på veckor istället för år.

Telenors IoT Complete-lösning – så ser uppställningen ut.

Lyckade pilotinstallationer påskyndar digitaliseringen
I övrigt kan tilläggas att kommersiella implementeringar pågår för närvarande, med ledande kunder som redan använder IoT Complete. En av dem är Systemair.
Ralf Bergne, produktområdesdirektör på Systemair påpekar att samarbetet kring IoT med Telenor gör det möjligt för att påskynda digitaliseringsinsatserna.
– Så är det, säger Bergne och tillägger: ”Genom tjänsten IoT Complete kan vi nu enkelt integrera plug-and-play-anslutning i våra produkter, vilket gör att vi kan allokera mer tid och resurser för att förbättra våra tjänster. Dessutom säkerställer den nya tjänsten att vi etablerar ett skalbart förhållningssätt till drift och hantering av abonnemang redan från dag ett.”

Tjänsten kommer att introduceras selektivt i Europa under 2023, följt av en bredare global lansering 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title