Annons

Veoneerchefen Jennie Hammer Viskari om autonoma fordon: ”Förarstödsystem dominerar det närmaste årtiondet”

På Veoneer arbetar 9 200 medarbetare med att öka säkerheten i våra bilar. Här är man fullt övertygade om att förarassistanssystem och självkörande fordon är en del av framtiden. Enorma resurser satsas på att utveckla teknik som gör det möjligt att bokstavligt talat släppa ratten.
Men när lutar vi oss då tillbaka, släpper ratten och låter fordonet sköta körningen fullt ut?
– En rimlig gissning är att vi år 2030 har ett fåtal självkörande bilar på gatorna, säger Veoneers Hammer Viskari. Tekniken finns redan för att sitta i baksätet medan bilen kör dig mellan punkt A och punkt B.

Samarbeten mellan fordonstillverkarna kommer att krävas
I dag satsar alla biltillverkare miljarder på att utveckla självkörande fordon. Veoneer har ett stort antal av dem som kunder. Men uppläggen är högst individuella. Till en del levereras teknik som de biltillverkande kunderna själva bygger ihop i ett system, medan andra kunder väljer att köpa ”hela paketet”, allt ifrån sensorer och radarsystem till hjärnan – datorn – som behandlar och beräknar all information som styr bilen.
Men på sista raden tror Hammer Viskari att fordonstillverkarna ändå tvingas till samarbeten.
Som en följd av de enorma utvecklingskostnaderna fick till exempel BMW och Daimler en och annan tysk att sätta något i halsen i våras, när de vanligtvis arga konkurrenterna meddelade att de inlett ett samarbete om utveckling av självkörande fordon.
– Samarbeten är ett måste för att lyckas, vågar jag påstå, spår Veoneerchefen. Utvecklingen går enormt snabbt och ska man ha ett konkurrenskraftigt erbjudande i morgon, tror jag att samverkan är enda vägen. Det är enda sättet att skapa tillräckligt med resurser.
Tekniken för autonoma fordon bygger på att en mängd olika tekniker samarbetar. Exempelvis används kameraögon i och utanför bilen, sensorer, radar och även infrarödteknik (värme) för att läsa av omgivning och trafik. All information ska sedan vidare till hjärnan – en snabb och smart dator som ska värdera all information snabbare än en mänsklig hjärna, säger Jennie Hammer Viskari.

”Kejsarens nya kläder”
Komplext så det förslår alltså och Veoneers forskningschef, Ola Boström, har i en DI-intervju pekat på tidsaspekten. Han liknar de senaste årens hausse och utfästelser kring självkörande fordon med kejsarens nya kläder, skriver DI.
– Det pratas om självkörande fordon, men vi har inte sett dem än. Vi ska inte tro att det går så snabbt och enkelt, säger han.
Enligt Boström har det i år skett en anpassning till mer realistiska förväntningar på tekniken. Veoneer ser framför sig att 5 procent av alla nya bilar kommer att vara självkörande år 2030 – ”under vissa förutsättningar och på vissa platser”.

INGA HÄNDER PÅ RATTEN. Volvo-chefen Håkan Samuelsson medger att man underskattat komplexiteten när det gäller utvecklingen av självkörande fordon. FOTO: Fredrik Sandberg, TT-Bild.

Säkerhetsaspekter drar ner utvecklingstempot på Volvo Cars
För Volvo Cars handlar ett skäl till att utvecklingshastigheten kring fordonsautonomi går trögare än man trott om säkerhetsaspekterna. Enligt Håkan Samuelsson kan bolaget inte lansera något som kan uppfattas som ett självkörande system, men i verkligheten kräver ett mått av övervakning.
– Vi kommer att vara väldigt försiktiga med att lansera något som kan ses som automatiserat utan att vara det, att hamna i en situation där föraren är imponerad med vad han kan göra med systemet och sedan överskattar dess förmåga. Vi vill leverera något som är lika säkert eller säkrare än den uppfattning du får. Det kommer att komma och då först för motorvägsanvändning, säger Håkan Samuelsson.
Försiktigheten verkar också vara en klok strategi i skenet av vad som framgått av flera studier: i takt med att de automatiserade systemen blir allt mer sofistikerade – så tenderar förare att överskatta dess förmåga.

Ericsson och 5G-nätet på G
Vi var tidigare i artikeln inne på värdet av samarbete och telekomsidan betyder mycket för utvecklingen av självkörande fordon.
På den svenska telekomjätten Ericsson jobbas det förstås också febrilt på de kommunikativa lösningar som är en förutsättning för självkörande bilar. För företaget har den uppdaterade uppkopplingen som kommer med 5G inneburit fler affärsmöjligheter inom området uppkopplade industrier och däribland fordons- och transportindustrin.
– Ett självkörande fordon är designat för säker framfart baserat på dess lokala intelligens och sensorer. I praktiken behövs en bra uppkoppling för effektivitet och acceptans av användarna. Alltifrån nedladdning av högupplösta kartor för bättre omgivningsperception till videolänk till självkörande bussar för kommunikation, säger Edvard Brink på Ericsson.
– Alla sådana användarfall klarar 5G-specifikationen i dag, i vissa fall även 4G. Vi vill gärna dra vårt strå till stacken för att accelerera processen.
När ser vi då 5G-teknik i full skala i Sverige, Europa och världen?
– Det rullas ut kommersiellt för fullt nu i olika delar av världen, med starkt fokus på USA och Östasien. I delar av Europa, Sverige inkluderat, sker spektrumauktioner först år 2020, så där dröjer storskalig utrullning minst till nästa år, säger Edvard Brink.
– 5G-täckning längs vägar byggs ut av nätoperatörerna efter behov från konsumenter och fordonsindustrin. I vissa länder, bland annat Tyskland, finns det även vägtäckningskrav kopplade till spektrumlicenserna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title