Annons

”Vi går i täten för AI-etik hos globala företag,” hävdar SAP

Till bakgrunden hör att SAP har en totalt dominant global roll inom affärs-IT. 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Man ligger också långt framme på sånt som teknik för maskininlärning, IoT (sakernas internet) och avancerad analys.
– Vi såg det som ett nödvändigt initiativ eftersom det inte finns några gemensamma globala normer eller policyer ännu, förklarar Markus Noga, medlem i SAP AI:s etiska styrkommitté och chef för SAP Cloud Platform Business Services där AI ingår.
Han säger också att målet inte bara är att hantera vår egen AI.Vi menar att hela området av alla inblandade parter skall omges av etiska krav, med vilka vi också kan hjälpa våra kunder att bygga och använda AI etiskt. Dessutom vill vi bidra med vår expertis i de globala AI-diskussionerna, säger Markus Noga.

Hälften av företagen använder AI
Enligt en studie november 2018 från konsultföretaget McKinsey använder nästan hälften av företagen AI och ytterligare 30 procent har pågående pilot-projekt. Ytterligare 44 procent av företagen planerar att anlita externa leverantörer för att täcka sina AI-behov.
I den offentliga debatten är AI ibland ett kontroversiellt ämne. Att maskiner kan fatta beslut som påverkar människors liv leder till mer komplexa frågor:
Hur kan de som utvecklar och säljer autonoma system se till att både leverantören och kunden får förtroende för ett AI-beslut?
Inbäddad AI i lösningar och plattformar
SAP bygger och säljer AI på flera olika sätt inom ramen för sin Intelligent Enterprise-strategi.
– Vi har AI som är direkt inbäddad i våra SAP-produkter, till exempel Cash Application som hjälper till att automatisera matchningen av fakturor och betalningsingångar i SAP S/4HANA Finance. Här arbetar vi med att hitta nya sätt att förstå hur tekniken ska användas och se till att det verkligen följer de etiska riktlinjerna, hävdar Noga.

Kritiskt ifrågasättande
SAP har också AI-plattformar som SAP Data Intelligence. Den kan en SAP-kund använda för att bygga all sin AI, vilket betyder att man kritiskt måste ifrågasätta idéer och ta fram riktlinjer och regler för en etisk användning av vår AI-plattform.
– Vi för diskussioner med kunder som handlar om allt från ansiktsigenkänning och regeringars användning av AI till vilken påverkan den har på miljön. Och det är därför som riktlinjer är så viktiga, säger Markus.

Fortfarande mycket kvar att göra
När Marcus Noga tittar tillbaka på det första året med etiska riktlinjer för AI konstaterar han att etikarbetet har kommit en bit på vägen men att mycket återstår.
Framför allt finns fortfarande mycket kvar att göra för att verksamhetsanpassa riktlinjerna så att alla nästan 100 000 medarbetare på SAP kan skapa och sälja AI på ett etiskt sätt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title