Annons

Vilka IT-konsulter har de nöjdaste kunderna? Radar släpper sin årliga rapport

Radar har genomfört Sveriges största leverantörsbedömnings-undersökning under oktober och november månad för att bedöma kundnöjdhet och överfört kundvärde hos de största IT-tjänsteföretagen aktiva på den svenska marknaden. Över 1 200 verksamheters svar ligger till grund för analysen.

2019 års toppnoteringar
Följande bolag anses vara ledande på att skapa kundvärde i respektive segment i marknaden:
Infrastruktur & drift
1 (1) Basefarm
2 (ny) Retune
3 (ny) Nordlo [1]
4 (ny) Advania
5 (ny) Iver [2]
[1] Inkluderar värden för Dicom.
[2] Inkluderar värden för Candidator, IT Gården, Solid Park.

Användarnära IT
1 (ny) Iver [2]
2 (ny) Nordlo [1]
3 (ny) AddPro
4 (ny) DXC
5 (ny) Advania
[1] Inkluderar värden för Dicom.
[2] Inkluderar värden för Candidator, IT Gården, Solid Park.

Verksamhetsnära IT
1 (ny) AddPro
2 (ny) TCS
3 (1) Softronic
4 (2) Advania
5 (ny) GDM

Konsulttjänster
1 (2) Softronic
2 (ny) Sigma IT
3 (ny) Atea
4 (ny) Kontract
5 (ny) KeyMan

Tydlig trend fortsätter
Analysen visar en fortsättning på den trend som var tydlig redan förra året där gapet mellan de 5 procent med lägst kundnöjdhet och de 5 procent med högst kundnöjdhet fortsatt att öka. Riskerna med att välja fel leverantör fortsätter således att öka på den svenska marknaden.
Radar kommer som en konsekvens av den nu avslutade kundnöjdhetsundersökningen att publicera en värdering av de 200 största IT-tjänsteföretagen i Sverige baserat på kundnöjdhet samt förmåga att vara lönsamma som underlag för IT-beslutsfattare i sina sourcing-processer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title