Annons

KOMPETENSUTVECKLING: Volvo GTO vidareutbildar ledare på Högskolan i Skövde

Mångfacetterad kompetens är ett utmärkande drag för de företag som vill möta framtiden med en relevant arsenal av kapabiliteter. Det här har Volvo Group Trucks Operations tagit till sig och idag deltar ledare inom organisationen högskolekurser i socialpsykologi och företagsekonomi.
Sedan 2017 samarbetar Volvo med Högskolan i Skövde kring en uppdragsutbildning för att vidareutbilda ledare och i våras avslutade de första Volvostudenterna sina studier.
Nu börjar fyra nya Volvostudenter sin specialutbildning på Högskolan i Skövde.

De medverkande ledarna studerar på halvfart under två år. Upplägget är att de jobbar 100 procent, men 25 procent av arbetstiden är avsatt för studier. Utöver det sker 25 procent av studierna på fritiden. Marcus Lundh, avdelningschef på Volvo, blev i våras klar med sin utbildning.
– Jag har fått en ökad förståelse för vikten av att ständigt utveckla organisationen och vårda vår kultur. Utbildningen har gett mig nya insikter om hur medarbetarskap och ledarskap hänger ihop och vad det ställer för krav på mig som ledare säger, Marcus Lundh.

Har gedigen arbetslivserfarenhet
Det är kurser inom bland annat socialpsykologi, företagsekonomi och kommunikation som valts ut till uppdragsutbildningen. Kurserna ingår vanligtvis i olika utbildningsprogram som ges vid Högskolan och Volvostudenterna studerar tillsammans med övriga studenter.
– Vi ser att det här samarbetet också betyder mycket för våra ordinarie studenter. De som kommer från Volvo har en gedigen arbetslivserfarenhet och tillför väldigt mycket i diskussioner och grupparbeten. Det blir en annan dynamik i studentgrupperna och de är väldigt uppskattade kurskamrater, konstaterar Karin Kronberg, adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Strålande exempel på livslångt lärande
Mikael Wickelgren, prefekt och lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, konstaterar att Volvostudenterna verkligen är ett föredöme för alla studenter.
– De går rakt genom utbildningen och missar inget. De har bestämt sig för att få detta att fungera. Jag tycker faktiskt att det är ett strålande exempel på livslångt lärande, säger Mikael Wickelgren.
Han konstaterar att det ofta varit historiskt svårt att få loss tillräckligt med arbetstid till studier vilket gör att man ibland går in i utbildningssamarbete med goda intentioner, men sen räcker inte timmarna till.
– Men det här samarbetet mellan Volvo och Högskolan visar att det faktiskt går att göra i praktiken och det är jag personligen väldigt glad över. Det är en utvecklingsaktivitet som spelar roll.

Nya kompetenser för framtida ledare
De Volvoanställda som får möjlighet att studera är särskilt utvalda och har fått söka till uppdragsutbildningen. Intresset har varit mycket stort, även om det är en tuff uppgift att plugga vid sidan om ett chefsjobb.
– Hela fordonsindustrin står inför ett stort teknikskifte. Vi behöver förbereda oss för detta inte bara rent tekniskt utan även ledarskapsmässigt. Som ledare i morgondagens industri krävs delvis andra kompetenser och vi vill därför stärka vårt ledarskap i frågor som traditionellt sett inte fått lika stort utrymme som de mer tekniska kompetenser som våra ledare besitter. Det handlar till exempel om att förstå hur vi som människor fungerar och att vi istället för att anpassa människan till produktionsprocessen, jobbar för att anpassa produktionsprocessen till människan, vilket också ökar affärsmannaskapet säger Beatrice Carrick, HR Director Volvo GTO Skövde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title