Annons

WASP: Starka rekryteringar och akademisk excellens med Wallenbergs AI-satsning

Fram till 2030 ska WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) investera 5,5 miljarder kronor i grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Målet är att bidra till att Sverige tar en internationellt erkänd och ledande position inom AI.

Örebro universitet, med sitt Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, har fokuserat på att vara en ledande aktör inom artificiell intelligens.

WASP I SAMARBETET MED MÄNNISKOR
Huvudfokus för forskningen inom WASP är artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till och lär sig av sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. Programvara är den huvudsakliga möjliggöraren i dessa system och är ett integrerat forskningstema i programmet.
Forskningen i WASP kan illustreras som en matris med två dimensioner, en strategisk dimension och en temadimension.

Den strategiska dimensionen betonar områden som påverkar individer, samhälle och industri, medan tematiska områden representerar de underliggande vetenskapliga och tekniska utmaningar som är gemensamma för alla typer av autonoma system.
Forskningen sker vid ett antal svenska universitet: Chalmers tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Genom en stärkt satsning från WASP på AI deltar även Örebro universitet och forskargrupper vid Uppsala universitet.

FOKUS PÅ ATT VARA EN LEDANDE AKTÖR INOM AI
För Örebro Universitet har det senaste årets samarbete med WASP alltså gjort det möjligt universitetet och AASS att rekrytera ett antal seniora forskare, postdoktorer och doktorander.
– Örebro universitet, med sitt Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, har fokuserat på att vara en ledande aktör inom artificiell intelligens. Vi profilerar inte bara vårt universitet på detta område, utan skapar samtidigt även en regional och nationell profil. En viktig del i den processen är att göra starka rekryteringar av internationella forskare, säger Amy Loutfi och fortsätter:
– Just den akademiska kvaliteten – i form av grundforskning, publikationer och strategiskt ledarskap – är viktig både för att kunna skapa en kritisk massa av kompetens och en hållbar forskningsmiljö.

CENTRUM FÖR TILLÄMPADE AUTONOMA SENSORSYSTEM (AASS)
Forskningscentret AASS är alltså känt för sin expertis inom artificiell intelligens och robotik, och deras integration. Vid AASS finns en stark tradition av att arbeta i nära samarbete med industripartners i Sverige och runt om i världen.
”Med fler än 20 doktorander och en internationell arbetsgrupp med ledande forskare utgör AASS en stimulerande arbetsmiljö. Vid centret finns också ett antal forsknings- och laboratoriemiljöer i toppklass, med många robotplattformar,” skriver universitetet på sin sajt.
Innovation och nyttiggörande är, menar man, ”en naturlig och viktig del av allt vi gör. Genom det regionala innovationsstödsystemet och universitetets stora satsning ORU Innovation Arenahjälper vi våra forskare att gå från vision till verklighet.”

Från vänster ses Luc De Raedt, Marjan Alirezaie, Oscar Martinez Mozos, Johannes Andreas Stork, Todor Stoyanov och Amy Loutfi är några av AASS:s seniora forskare som antingen rekryterats eller får stöd genom WASP. Alla är verksamma vid Örebro Universitet.

FORSKARE SOM REKRYTERATS GENOM WASP VID ÖREBRO UNIVERSITET:
* Seniora forskare:
Luc De Raedt, Oscar Martinez Mozos, Johannes Andreas Stork och Marjan Alirezaie.
* Postdoktorer:
Savitha Sam Abraham.
* Doktorander:
Mohamadreza Faridghasemnia, Quantao Yang, Eduardo Maestro, Tiago Almeida, Arvid Norlander, Rishi Hazra, Jean-Paul Ivan och Samira Alkaee Teleghan.
* Seniora forskare som får stöd av WASP:
Alessandro Saffiotti, Lars Karlsson och Todor Stoyanov.
* Biträdande direktör för WASP med ansvar för strategi och samordning:
Amy Loutfi.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title