Örebro universitet är ett av forskningssätena som kunnat expandera verksamheten inom AI genom samarbetet med Wallenbergs WASP-program. Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet, grundat 1998, är en av de involverade enheterna. Det är internationellt erkänt forskningscenter kring autonoma system med fokus på deras perceptuella och kognitiva förmågor. AASS är känt för sin expertis inom artificiell intelligens och robotik, och deras integration.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

arton − arton =