Annons

PRODUKTUTVECKLING: AI utvecklad i samarbete med Semcon minskar utsläpp i skärgården

En färjas bränsleförbrukning kan variera med så mycket som 60 procent på en och samma rutt, och hur kaptenen kör är en av faktorerna som påverkar mest. Cetasols iHelm, initialt utvecklad tillsammans med Semcon, använder alltså AI för att varje kapten ska kunna spara stora mängder bränsle.

– Cetasols plattform är ett bra exempel på hur AI kan göra skillnad i omställningen till en mer hållbar planet. Plattformen ger också samma potential för energieffektivitet i framtida elektriska eller till och med automatiserade fordon. Det känns riktigt bra att vi på Semcon bidragit i tidigt skede i det här projektet, säger Magnus Carlsson (t v), områdeschef Software & Emerging Tech, Semcon.

Från idé till förverkligande
Semcon har stöttat Cetasol från första idé till slutlig implementering av prototyplösningen med expertis inom mjukvara och AI, hårdvara, IoT och UX. iHelm-plattformen har sedan vidareutvecklats av Cetasol till en kommersiell produkt.
Sedan januari 2020 har plattformen testats för att effektivisera färjetrafiken i Göteborgs skärgård, såväl som på andra platser världen över. När det kommer till färjan på den svenska västkusten har kaptenerna kunnat spara i genomsnitt 17 % bränsle genom att ändra körmönstret. Ytterligare besparingar förväntas framåt i och med att AI-modellen lär sig och förbättras ju mer den körs.

– Den nuvarande plattformen hanterar stora mängder data från olika källor, som körmönster från erfarna kaptener, väderdata, GPS-positionering och havsströmmar. Baserat på all denna data levererar den sedan tydliga förslag, ’actionable insights’ så att kaptenen kan köra så energisnålt som möjligt, säger Ethan Faghani (t h), VD på Cetasol.

Om Cetasol ska sägas att det är en Göteborgsbaserad start-up som fokuserar på hållbarhet inom den marina sektorn. Företaget erbjuder datadrivna mjukvarulösningar för hållbarhet med AI-drivna energioptimeringslösningar för marina kommersiella fartyg.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title