Annons

900 nya tjänster när Volvo får 5-miljarderslån från EU-banken EIB för forskning kring innovativa elfordons-transporter

EIBs VP, förre svenske ministern, Thomas Östros, med ansvar för Sverige,säger i en kommentar:
– Vi gläder oss åt att kunna stötta AB Volvo – en svensk och global marknadsledare inom tung fordonstillverkning – för att främja ett paradigmskifte i innovativ och ren teknik inom transportsektorn. Volvos FoU- och innovationsprojekt kommer att ta oss ett steg närmare en koldioxidsnål ekonomi. På så sätt pressar vi gränserna för den europeiska fordonsindustrin, för att få fram renare, säkrare och smartare lösningar, vilket kommer att gynna oss alla.

Stöd till EU:s innovations- och klimatmål
Projektet passar också väl in i bankens mål i färdplanen för klimatbanken, samt i EIB:s övergripande mål för ”innovation, digitalt kapital och humankapital”.
Dessutom bidrar projektet till EU:s politiska prioriteringar inom andra pelaren för Horisont Europa (Klimat, energi och mobilitet – smart mobilitet). Slutligen har Volvokoncernens väg för att nå målen i Parisavtalet nu validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi) som bekräftar att koncernens klimatmål är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title