Annons

ABB och CERN identifierar energibesparingar på 17,4 % för elmotorer i kyl- och ventilationssystem

Hur mycket energi kan man spara inom kyl- och ventilationssystem drivna av elmotorer? Frågan är förstås hyperaktuell i spåren av klimatproblematiken.
ABB och CERN, den europeiska organisationen för kärnforskning, har studerat saken och identifierat en betydande energibesparings-potential vid ett strategiskt forskningssamarbete som fokuserat på kyl- och ventilationssystem vid ett av världens ledande laboratorier för partikelfysik i Genève i Schweiz. Studien omfattade energieffektivitetsbesiktningar och har identifierat en besparingspotential på 17,4 procent på en installerad bas bestående av 800 motorer.
Studien, som genomfördes mellan 2022 och 2023, bygger på ett avtal mellan ABB och CERN. Samarbetsparterna tog fram en plan för att minska energiförbrukningen på anläggningens kyl- och ventilationssystem via datadrivna energieffektivitetsbesiktningar. Man identifierade potentiella årliga energibesparingar på upp till 31 GWh. Om besparingarna uppnås skulle det räcka till att strömförsörja över 18 000 hushåll i Europa och minskade koldioxidutsläpp med 4000 ton, vilket motsvarar att plantera över 420 000 träd.
Energieffektivitets-besiktningar fungerar så att man utvärderar prestanda och effektivitet hos motorerna baserat på deras driftdata. Besiktningarna hjälper stora anläggningar som CERN att identifiera de viktigaste energibesparingsmöjligheterna i hela den installerade basen av motorer. Experter från CERN och ABB har gjort bedömningar av en mängd olika data från motorer i olika typer av kyl- och ventilationsapplikationer. De har kombinerat data från flera olika källor, inklusive digitalt uppkopplade motorer, CERNs SCADA-system samt data som insamlats direkt från pumpar, rörledningar och instrument. Experterna har analyserat effektiviteten i hela systemet för att kunna peka ut de motorer som ger de bästa exemplen på energieffektivitetsförbättringar.
I samarbetet med CERN har vi stöttat ambitionen att genomföra fysikforskning med låga koldioxidutsläpp genom att hjälpa dem att uppnå en mer energieffektiv drift i sina kyl- och ventilationssystem, säger Erich Labuda, chef för divisionen Motion Services på ABB, och han tillägger: ”CERN är en institution med en stor installerad bas av motorer och därför är samarbetet ett utmärkt exempel på hur vi kan stötta och göra stor skillnad genom att förbättra energieffektiviteten som en del av omställningen till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp.”

Giovanni Anelli, chef för Knowledge Transfer-gruppen vid CERN, konstaterar att samarbetet med ABB startade med syftet att optimera laboratoriets infrastruktur för kylning och ventilation, för att minska energiförbrukningen och följa CERNs satsning på att minimera miljöpåverkan liksom att dela resultatet offentligt för samhällets bästa.
– Det är ett utmärkt exempel på ett samarbete där båda parter bidrar med sina respektive delar. CERN bidrar med sin storskaliga infrastruktur och ABB bidrar med tekniskt kunnande och serviceexpertis. Vi är mycket nöjda med resultatet av detta forskningsprojekt då vi har överträffat målet att identifiera en energieffektivitetsförbättring på 10–15 procent, tillägger han.

Pumpmotor hade en besparíngs-potential på 64 procent
ABBs Labuda hävdar i sammanhanget att kyl- och ventilationssystem är ett naturliga första ställen att leta efter möjliga energieffektivitetsförbättringar.
– Det beror på att de ofta är överdimensionerade och har specificerats för att kunna arbeta vid en maximal belastning som ligger långt över genomsnittet. Vi hittade faktiskt en pumpmotor vid CERN som hade en energibesparingspotential på hela 64 procent. Det är också viktigt att inte enbart utvärdera motorns effektivitet utan också systemet som helhet – inklusive fläktar, kondensatorer och kyltorn. Den holistiska strategin stöttar förbättringen av CERN:s övergripande energieffektivitet och tillförlitlighet, summerar han.

CERNs nästa steg är att ta fram en plan för att uppgradera de första motorerna till de lösningar som rekommenderas som en del av energieffektivitetsbesiktningen: IE5-klassade synkrona reluktansmotorer (SynRM) som drivs med frekvensomriktare (VSD). Dessa motorer kommer också att kopplas upp digitalt så att lösningar för tillståndsövervakning noggrant kan övervaka status och prestanda för att säkerställa maximal driftssäkerhet. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title