Annons

ABB och FLSmidth i samarbetsprojekt kring miljöprestanda, säkerhet och produktivitet inom gruvindustri

Företagen ska gemensamt utvärdera lösningar som kan hjälp gruvföretagen att minimera riskerna i verksamheten och sänka driftkostnaderna samtidigt som utsläpp, energiförbrukning och avfall minskas. FLSmidth erbjuder marknadsledande produkter, tjänster och digitala lösningar för gruvdrift från brottet till anläggningen och tillhandahåller djupa kunskaper om mineralbearbetning. ABB kompletterar detta med det senaste inom automation, elektrifiering, digitala lösningar och avancerade tjänster från gruva till hamn.

Team av globala experter
Diskussionerna kommer att föras mellan team av globala experter under de kommande månaderna. De ska utforska potentialen i att använda energieffektiva lösningar för kraft- och energihantering, samt att integrera förnybara energikällor och digitala lösningar för att öka drifteffektiviteten och tillgängligheten för tillgångar. 
– Att främja samarbete inom gruvindustrin blir allt viktigare och brådskar om branschen ska kunna uppnå sina mål i enlighet med sina egna förväntningar, samhällets krav och enligt gällande avtal som FNs Parisavtal. Ju snabbare lösningarna är på plats desto bättre, kommenterar Joachim Braun.

Kombination och integration av tekniker
Mikko Keto, CEO för FLSmidth, tillägger att gruvdriften är väsentlig i energiomställningen.
– FLSmidth och ABB har redan tillgång till många av byggstenarna för att nå koldioxidfri och resursoptimerad verksamhet. Genom att utvärdera hur vi kan kombinera och integrera dessa tekniker och vår respektive expertis ska vi, i samarbete med våra kunder, påskynda omställningen av gruvbranschen, säger han och pekar vidare på att gruvindustrin idag står inför större utmaningar än någonsin:
– Detta på grund av den minskande malmhalten och den höga efterfrågan vid utvecklingen av nya anläggningar samtidigt som det finns krav på att göra befintlig verksamhet mer hållbar. Modern teknik, expertanalyser och digitala lösningar kommer att hjälpa till att minska vatten- och energiförbrukningen och minska avfallet – och FLSmidth och ABB kan verkligen göra skillnad på det här området”

Mission Zero som hållbarhetsmål
Allmänt om FLSmidth kan noteras att det, enligt sin egen beskrivning, ”tillhandahåller hållbar produktivitet inom de globala gruv- och cementbranscherna. Vi levererar marknadsledande teknik, produkter och tjänstelösningar som gör det möjligt för våra kunder att förbättra sin prestanda, sänka kostnaderna och minska sin miljöpåverkan. Mission Zero är vårt hållbarhetsmål med nollutsläpp inom gruv- och cementbranschen till 2030. FLSmidth arbetar med helt validerade vetenskapsbaserade mål, vår målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C och att bli koldioxidneutrala i vår egen verksamhet till 2030.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title