Annons

ABB och Tata Steel ska ta fram nya tekniker för att minska koldioxidavtrycket från stålproduktionen

GRÖN PRODUKT- OCH PRODUKTIONS-UTVECKLING. Hållbar stålproduktion är, och fortsätter, vara en central del i hur framtidens industriella produktion kommer att se ut. Inte bara då för Sveriges del i form av Hybrit och H2 Green STEEL e t c, utan också i projekt på en rad ställen i världen med samma hållbarhetsinriktning, även om vägen framåt ser lite olika ut.
Här kommer i dagarna ett spännande initiativ där ett svenskt deltagande finns med i projektet i form av svensk-schweiziska verkstadsjätten, ABB, som tillsammans med Tata Steel ska skapa förbättringar av energieffektivitet, koldioxidutsläpp och cirkularitet i alla produktionsanläggningar. Målet för Tata Steel är koldioxidneutralitet till 2045.
Avtalet med ABB är ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) som går ut på ett samarbete för att skapa innovativa modeller och teknologier som ska minska koldioxidavtrycket från stålproduktion. ABB kommer att tillföra global erfarenhet inom automation, elektrifiering och digitalisering för gruv- och metallindustrin.
- Siffror från World Economic Forum förutspår att energiomställningen kommer att kräva så mycket som tre miljarder ton metaller på medellång sikt; sex gånger mer mineralinsats till 2040 för att nå globalt nollutsläpp till 2050. ABB är övertygad om att arbeta med våra kunder och partners för att utveckla hur ståltillverkning drivs för att hjälpa till att nå produktions- och miljömål, kommenterar ABBs Vipul Gautam, VP med ansvar för hela det globala Tata-kontot.

Fonden till dagens annonserade avtalt är att Tata Steel är bland de främsta globala stålföretagen med en råstålskapacitet på 35 miljoner ton per år. Bolaget har också åtagit sig att uppfylla viktiga hållbarhetsmål, inklusive att uppnå koldioxidneutralitet till 2045. I linje med dessa ambitioner har ståltillverkaren ett mål på medellång sikt att minska koldioxidutsläppen till mindre än två ton CO₂ per ton råstål i sin indiska verksamhet till 2025.

De två företagen kommer att fokusera på bedömningar på systemnivå av Tata Steels tillverkningsanläggningar och produktionsanläggningar för utvärdering och gemensam utveckling av kort- och långsiktiga alternativ för energieffektivitet, koldioxidutsläpp och cirkularitet.
– Stålföretag vet att det finns möjligheter att förbättra sina processer, och Tata Steel är en av ledarna i denna rörelse mot energieffektivitet och minskning av koldioxidavtryck, kommenterar Vipul Gautam saken.

Förväntad kapacitetsökning
Han hävdar vidare att Tata Steel är engagerat i hållbar utveckling och tillväxt som en integrerad del av sin affärsfilosofi. För att säkerställa hållbar tillväxt arbetar företaget med att implementera viktiga möjliggörare för djup avkolning, inklusive användning av mer skrot vid ståltillverkning, användning av alternativa bränslen som naturgas och grönt väte, användning av förnybar energi och användning av kolavskiljning och lagring/användningstekniker.
Tata Steel förväntar sig att öka kapaciteten till 40 miljoner ton år 2030, därför är detta samarbete med teknikpartnern ABB en nyckelfaktor för att uppnå denna tillväxt på ett hållbart sätt.

Energioptimering via väte
I pressmaterialet skriver ABB och Tata Steel att man kommer att utforska energioptimering via väte som ett alternativt bränsle för uppströmsprocesser och energiminskning samt substitution genom helt integrerad elektrifiering och digitala system som stöds av ABBs Ability-familjs lösningar inom eMine och e-Mobility och energieffektiva motorer.

Den globala stålindustrin bidrar med mellan 7 till 9 procent av de globala CO₂-utsläppen från fossila bränslen, enligt olika källor, inklusive International Energy Agency (IEA).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title