Annons

ABB tar stororder på Azipod-baserade drivenheter till två nya multifunktionella patrullfartyg

ABB har fått ett stort och tekniskt intressant kontrakt med den finska skeppsbyggaren Meyer Turku om att leverera ett integrerat kraft- och framdrivnings-paket bestående av två Azipod-drivenheter samt Onboard DC Grid-systemet till två nya, avancerade, multifunktionella patrullfartyg för den finska gränsbevakningen. Poängen med Azipod-systemet är att det ger hög manövrerbarhet och isbrytnings-förmåga för att stödja krävande operationer, medan Onboard DC Grid vässar effektiviteten i kraftsystemet och ger även kompatibilitet med alternativa energikällor.
De nära 100 meter långa fartygen är utformade för låga utsläpp och energieffektivietet och säkerställer kontinuerlig beredskap för att skydda människor, egendom och natur. Leveranserna är beräknade till 2025 och 2026 och kommer att ersätta de gamla patrullfartygen Tursas och Uisko. Tillsammans med det befintliga fartyget Turva kommer de att bevaka Finlands gränser, utföra sjöräddningsinsatser och bidra till att mildra miljöpåverkan.
De nya fartygen kommer också att fungera som kommandobaser för andra fartyg, helikoptrar, sjöräddare, dykare och, vid behov, andra offentliga säkerhetsmyndigheter under gemensamma övningar. De nya fartygen kommer att kunna genomföra massevakueringar av över 400 personer och kapaciteten att samla upp spilld olja kommer att i det närmaste fördubblas från nuvarande nivå.

ABBs närvaro inom kustbevakningssegmentet har ökat under de senaste åren. Mellan 2017 och 2020 moderniserade ABB totalt 10 fartyg för Canadian Coast Guard (CCG) för att förlänga deras livslängd med 20 år. År 2021 tilldelades ABB ett nationellt individuellt stående erbjudande (NISO) av CCG för att tillhandahålla fullständiga tjänster för utrustning installerad ombord på dessa fartyg. År 2019 blev den norska kustbevakningens KV Svalbard det första Azipod-drivna fartyget någonsin att nå Nordpolen.

Steniga vatten och kuperad kustlinje
Att patrullera den finska kusten, som kännetecknas av steniga vatten, kuperad kustlinje och utmanande vinterförhållanden, ställer höga krav på fartygen. ABBs dubbla Azipod-propellrar kommer att tillhandahålla manöver- och isbrytningsförmågor som optimerar prestanda och säkerhet samtidigt som besättningens komfort förbättras genom minskade vibrationer.
– Våra nya patrullfartyg kommer att vara ute till sjöss cirka 330 dagar per år och utföra operationer under hektiska och varierande förhållanden, säger kommendörkapten Marko Aheristo, chef för den fartygstekniska enheten vid den finska gränsbevakningen.
– Fartygen är konstruerade för att generera låga utsläpp och ha hög energieffektivitet och behöver ett mångsidigt och sofistikerat kraft- och framdrivningssystem som bygger på avancerad, beprövad teknik. ABB förser oss med ett integrerat paket som uppfyller våra stränga krav och garanterar snabb funktionell kapacitet och kontinuerlig beredskap för att hålla människor, egendom och natur säkra.”

En oberoende undersökning av marinkonsultbolaget Deltamarin (2019) har visat att ABB Azipods elektriska framdrivningssystem för färjor kan spara upp till 1,7 miljoner dollar i årliga bränslekostnader per fartyg. Denna energieffektiva lösning stärker också ABBs Azipods marknadsledande position inom hållbar marinteknik.

Teknikdesign som kräver mycket av sina utvecklare
När det gäller Azipod som framdrivningssystem är det fråga om en mycket komplex teknik som kräver mycket kunskap av sina designers, men också kapabel PLM-mjukvara och verktyg inom flera områden, t ex för utveckling av hydrodynamik, mekaniska och elektriska delar och styrning. ABB har i detta etablerat en unik position som ett företag med djupgående, intern produkt- och integrationsexpertis, ansvarigt för att täcka hela konceptet från hydrodynamik, mekanik, elektronik och kyla till drift, underhåll och tjänster, samt integrationen av komplett el- och styrsystem.
En tung poäng med Azipod framdrivning är att det handlar om ett växellöst 360° styrbart framdrivningssystem, där elmotorn är placerad i en nedsänkt kapsel utanför fartygsskrovet. Genom att utnyttja Azipod-systemets manövrerbarhet kan marina fartyg rikta dragkraft i vilken riktning som helst med otrolig precision, vilket sparar tid och bränsle.

Alternativa energikällor
Genom att öka effektiviteten i drivlinan och framtidssäkra fartygen för införande av alternativa energikällor kommer ABB Onboard DC Grid att hjälpa den finska gränsbevakningen att uppfylla miljömålen på kort och lång sikt. Systemplattformens flexibilitet kommer också att underlätta integrationen av system för ytterligare uppdrag i takt med att kraven ökar, samtidigt som dess höga feltolerans och tillförlitlighet kommer att leda till säkrare och effektivare verksamhet.

Vid sidan av Onboard DC Grid och Azipod-drivenheter omfattar ABBs leverans även Power and Energy Management System (PEMS). Som hjärnan i ett fartygs kombinerade kraft- och styrsystem säkerställer ABBs PEMS optimal användning av alla kraftresurser ombord på ett säkert, energieffektivt och hållbart sätt.
– Vi är stolta över att ha valts av den finska gränsbevakningen för detta viktiga och framåtblickande projekt och ser fram emot att fortsätta vårt långvariga samarbete med Meyer Turku, säger Antti Ruohonen, chef för Marine Propulsion, ABB Marine & Ports, och tillägger: ”Med den här ordern visar ABB ytterligare sin position som den föredragna systemintegratören för utmanande och varierande fartygsverksamhet.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title