Annons

”Allt som behövs på ett ställe”: AUTODESK nya FORMA-plattform förändrar spelplanen inom BYGGBRANSCHEN

Den nya plattform som Autodesk nu lanserar, Autodesk Forma, ser inte bara mycket intressant ut för alla inom AEC-branschen, flera bedömare menar att den också förändrar spelplanen för byggindustrin. Detta är förstås sånt som hörts förr från aktörer i branschen, men det som Autodesk nu lägger upp på bordet ser verkligen spännande ut.
Till det yttre kan Autodesk Forma beskrivas som en molntjänst som sammanlänkar arbetsflöden för team inom utformning och design av byggprojekt. Genom att samla alla Autodesks produkter inom AEC-segmentet (Architecture, Engineering, Construction) blir Forma kort sagt den centrala hubben för hela byggprocessen – från planering till förvaltning.
Forma har jobbats fram på ett sätt som eliminerar behovet av filkonverteringar, exporter och manuell samordning, detta genom en "Unified design platform". Det skapar en effektiv och integrerad process där alla jobbar i samma plattform, men olika roller får tillgång till sina verktyg. Resultatet: datadrivna beslut, minskade gissningar och projekt som anpassas efter miljö och platsförutsättningar.
— Forma ger användarna möjlighet att arbeta iterativt snarare än sekventiellt mellan planering och detaljerad design, vilket ökar deras möjligheter att åstadkomma mer. Från att snabbt utvärdera ett stort antal faktorer - från sol och vind till buller och utsikt - till att avlasta beräkningsuppgifter till molnet och ansluta till Revit, frigör Forma stort värde för våra kunder, säger Amy Bunszel, Autodesks chef för lösningar för arkitektur, ingenjörsarbete och byggnadsdesign (AEC).

Autodesk lanserar nu alltså den första uppsättningen funktioner för Autodesk Forma, molntjänsten för byggbranschen som länkar ihop arbetsflöden hos team som på olika sätt arbetar med utformning och design av byggprojekt.  

Knyter ihop alla verktyg i byggprocessen
Visionen för Forma är att bygga en molnbaserad plattform som knyter ihop alla verktyg i byggprocessen, från tidig planering till byggskede och förvaltning. Det innebär att gå från dagens process där olika roller använder olika program och ett dokumentbaserat samarbete – till Forma där alla jobbar i samma plattform, men där olika roller får tillgång till just sina verktyg.

Detta innebär i längden ett slut på filkonverteringar, exporter och manuel samordning och början på en “Unified design platform” där all data delas med alla genom projektets hela livscykel – från första planering till förvaltning.

I ett första steg kommer Forma att fokusera på tidiga skeden och bygger på tekniken från det AI-baserade verktyget Spacemaker, som nu då blir Forma, för att sedan fortsätta utvecklas och på sikt vara den plattform som används för alla skeden i byggprocessen, från planering till design, byggfas och förvaltning. AI-tekniken från Spacemaker gör det möjligt att snabbt utvärdera faktorer som sol, vind, buller och utsikt samt ansluta till Revit. Det banar väg för en framtid där BIM används på ett mer effektivt sätt, med fokus på att uppnå resultat snarare än att modellera och koppla data.

– Det här är bara början. Jag är förväntansfull inför framtiden när vi fortsätter att bygga ut Forma, förändra hur vi ser på och använder BIM. Så att vi kan fokusera på att uppnå resultat i stället för att modellera, och ansluta data, team och arbetsflöden över hela projektets livscykel, säger Amy Bunszel.

Från en silospräglad miljö till en samlad helhet
Med en gemensam plattform skapas möjlighet att förflytta sig från den idag ofta fragmenterade process där många arbetar i silos till en miljö där all den data som skapas under ett projekt följer med i hela processen. Det innebär att datadrivna beslut blir enklare att åstadkomma.

​​— Det största värdet av att ha tillgång till data är att vi får bättre projekt. Det blir mindre gissningar och det ger oss en större tilltro till våra koncept, vilket resulterar i projekt som är anpassade efter den faktiska miljön och platsens förutsättningar, säger Adam Sjödin, arkitekt och digital strateg på Sweco.

Denna nya plattform ger en försmak av hur den framtida byggbranschen kommer att se ut, med bättre samarbete och smartare projekt. Forma är bara början – och med siktet inställt på att förändra hela byggprocessen, väntar en spännande framtid för Autodesks användare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title