Annons

ALM: Integrerad mjukvaruutveckling på spetsnivå i Siemens nya Polarion-version

I en bloggpost på Siemens webbsajt redogör bolagets produktansvarige, Radek Krotil, för förbättringar och nyheter i Polarion. Allmänt noterar han att denna senaste version har ett nytt fjärr-API, sömlös säkerhetskopiering för administratörer och betydande användbarhetsförbättringar för slutanvändarna.
Det här är höjdpunkterna i utgåvan ut:

  • REST API – En helt ny hög genomströmning och lättanvänd REST API möjliggör sömlös integrering av Polarion med externa verktyg.
  • Navigering – Ett nytt ”navigation header” hjälper användarna att enkelt skilja projekt, veta var man är och snabbt skapa nya artefakter.
  • Direktredigering i tabeller – Man kan effektivt uppdatera flera arbetsobjekt i tabellvyer.
  • Uppdaterad diagramredigerare – Använd nya formbibliotek, skapa anpassade element och importera Visio-diagram till Polarion-diagram.

REST API
I all korthet gäller vad avser REST APIer följande: Polarion 22 R2 ger stöd för det bland användarna mycket emotsedda REST API.
– I den här första versionen fokuserade vi främst på stödet för REST API i Polarion-kärnan, och såg till att vi kan leverera ett robust nytt API som kan tillhandahålla ett välbehövligt sätt att koppla Polarion till din organisations verktygskedja, summerar Kotil och tillägger:
– Att täcka Polarions funktioner med REST API kommer att vara en kontinuerlig process. I den här utgåvan arbetade vi huvudsakligen med artefakten Work Items. Arbetsobjekt med länkar, bilagor och kommentarer är de mest använda objekten i Polarion. Så REST API-slutpunkterna vi levererar täcker dessa frekventa användningsfall – och gör att du kan använda Polarion REST API just nu i sin allra första version.

Utöver detta tillhandahålls också REST-slutpunkter som täcker utvalda användningsfall från ämnena Live Documents, Live Reports, Projects och User Management.

Ny navigeringsheader
För att förenkla navigeringen mellan projekt och hjälpa användare att förstå vilket sammanhang de arbetar i, har Siemens lagt till en ny navigeringsrubrik med följande funktioner:

  • En projektväljare som visar en anpassningsbar projektikon och bakgrundsfärg.
  • Ny navigeringsheader där projektikonen/bakgrundsfunktionen låter användare enkelt avgöra vilket projekt de befinner sig i och undvika att skapa artefakter på fel plats. Om en projektmall innehåller en definierad ikon och/eller färgkonfiguration, börjar nya projekt som skapas baserat på den mallen med samma konfiguration. Om ingen konfiguration är definierad börjar de med en mappikon och en transparent bakgrund. Administratörer (eller skaparen av ett projekt) kan anpassa dem medan de skapar ett projekt eller när som helst efter det.
  • Inline-redigering i arbetsobjekt-tabeller – man kan nu redigera några arbetsobjekt-fält direkt i arbetsobjekt-tabellen och trädvyerna. Dubbelklicka bara på ett redigerbart fält i ett arbetsobjekt för att aktivera redigeraren. Uppdaterade fält är markerade i blått tills du sparar dem.

Redigering i tabell- och trädvyer
Man kan nu redigera arbetsobjekt-fält direkt i arbetsobjekt-tabellen och trädvyerna. Dubbelklicka bara på ett redigerbart fält i ett arbetsobjekt för att aktivera redigeraren. Uppdaterade fält är markerade i blått tills användaren sparar dem.

I 22 R2-releasen har man implementerat det första steget i den här funktionen. Följande fälttyper kan redigeras:
Sträng (enkel rad),
Heltal,
Flyta,
Valuta,
Varaktighet,
Datum,
Boolean,
Uppräkning av anpassade fält för enstaka val.

Det finns planer på att stödja fler fälttyper i framtida utgåvor. En ikon visas när du håller muspekaren över oredigerbara fält, och ett verktygstips beskriver varför de inte är redigerbara.

Uppdatering av diagramredigeraren
I Polarions inbäddade diagramredigerare har man nu tillgång till ett stort antal ytterligare former och här är bara några av de ytterligare funktionerna som är värda att nämna:

  • Scratchpad: Ett verktyg där du kan lagra dina favoritdiagramkomponenter, ytterligare bibliotek med element, element ritade för hand eller anpassade bilder och bilder som du kan återanvända när som helst senare.
  • Det stöder nu import av MS Visio-filer.
  • SysML, BPMN 2.0 och UML 2.5-former stöds nu också.

Det finns en lång rad andra uppdateringar och förbättringar i version. För den som vill ha en rikhaltig flora av exempel på dessa har vi lagt in en länk till Radek Kotils intressanta bloggpost: https://blogs.sw.siemens.com/polarion/polarion-alm-22-r2-whats-new-and-noteworthy/

Allmänt för versionen gäller för övrigt att 22 R2 är en uppdatering för alla Polarion ALM-produkter. Det är gratis för alla kunder med ett aktuellt underhållsabonnemang. Du kan ladda ner uppdateringsdistributionen på Supportcenter: Polarion 22 R2 Nedladdningar.

Mer information finns i den medföljande HOW_TO_INSTALL_THIS_UPDATE.txt i uppdateringsdistributionspaketet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title