Annons

Analytikern CIMdata gör tummen upp för det fördjupade samarbetet mellan IBM och Siemens

I förra veckan uppmärksammade PLM&ERP News toppnyheten från IBM och Siemens Digital Industries att man ska gå in i ett djupare samarbete för att utveckla ett erbjudande som kombinerar deras lösningar för systemteknik, service livscykel-hantering och tillgångsförvaltning. Konklusionen var att, ”detta är utan tvekan en förhöjd nivå av samarbete och utökar partnerskapet på ett sätt som har potential att ruska om marknaden.” Företagen själva menar att detta nya kombinerade erbjudande kommer att hjälpa organisationer att optimera produktlivscykler, förbättra spårbarheten över processer, samt prototyp- och testkoncept tidigare i utvecklingen, vilket resulterar i mer hållbara produktdesigner. Tveklöst betyder också samverkan att bolagen kan utveckla och leverera en bredare och djupare svit av lösningar än vad företagen själva skulle kunna ha gjort var och en för sig.
Under den gångna veckan har också analytikern CIMdata gjort tummen upp för detta och man menar i en kommentar att, ”många av deras gemensamma kunder … använder redan en eller flera av dessa lösningar och kommer att dra stor nytta av detta förbättrade samarbete. Detta nya partnerskap kommer också att avsevärt förbättra den digitala tråden för kunder med långlivade tillgångar i andra branscher.”
Under den gångna veckan har också analytikern CIMdata gjort tummen upp för detta och man menar i en kommentar att, ”många av deras gemensamma kunder … använder redan en eller flera av dessa lösningar och kommer att dra stor nytta av detta förbättrade samarbete. Detta nya partnerskap kommer också att avsevärt förbättra den digitala tråden för kunder med långlivade tillgångar i andra branscher.”
Initialt går upplägget ut på att med hjälp av SysML v1-standarder koppla IBM Engineering System Design Rhapsody för systemutveckling med lösningar från Siemens Xcelerator-portfölj av programvara och tjänster, inklusive PLM-plattformen Teamcenter och Capital-mjukvaran för elektrisk/elektronisk (E/E) systemutveckling och mjukvaruimplementering. Vidare ska i det nya erbjudandet IBM Maximo Application Suite för tillgångshantering kopplas ihop med Siemens Teamcenter för att stödja en integrerad digital tråd mellan serviceteknik, tillgångshantering och utförande av tjänster.
Tony Hemmelgarn, chef för Siemens Digital Industries Software konstaterar att de båda bolagen väljer att utveckla detta för att hjälpa företag att verkligen flytta fram verksamheten genom att, ”förbättra utbyggbarheten och återanvändningen av systemmodeller och tillhörande data med standardbaserade lösningar i ett öppet ekosystem och för att möjliggöra våra kunder för att utveckla bättre produkter.” Tveklöst innebär det nu annonserade partnerskapet ytterligare en fördjupning av den samverkan som annonserades 2020. Hur då?

Med detta menar IBM och Siemens att man lägger upp en lösning på bordet med kraft att accelerera hållbar produktutveckling och drift. Till saken hör även att Siemens och IBM samarbetar också för att skapa en SysML v2-baserad lösning med en migreringsväg för att hjälpa kunder att gå över till nästa generations systemteknik som möjliggörs av den nya SysML-standarden.

Om det fördjupade partnerskapet noterar CIMdata i en kommentar kring upplägget att det är uppmuntrande, ”att se denna förhöjda nivå av samarbete mellan två av de ledande PLM-lösningsleverantörerna.”
”Tillsammans kommer de två företagen att snabbare kunna utveckla och leverera en bredare och djupare svit av lösningar än vad båda företagen själva skulle kunna. CIMdata tror att en kombination av Siemens och IBMs erbjudanden kan förbättra hållbar utveckling och service av de allt mer komplexa mjukvarudrivna, elektromekaniska produkterna som efterfrågas av dagens marknader, och att detta samarbete kommer att leverera både topp- och slutresultat till deras kunder.”

Bygger på ett tidigare samarbete mellan fäöretagen
Detta sagt ska noteras att det inte är första gången de här bolagen annonserar ett samarbete kring Maximo-lösningen och Siemens Teamcenter. Redan 2020 utökades partnerskapet mellan IBM och Siemens. Redan då tog sikte på var att ge användare bättre grepp om sina tillgångar och produkter genom att dynamiskt koppla samman verkliga underhållsaktiviteter och tillgångsprestanda tillbaka till tidigare tagna designbeslut och fältändringar.
– Den nya lösningen skapar en digital tråd, end-to-end, mellan utrustningstillverkare och ägare/operatörer av utrustningen genom att utnyttja delar av Siemens Xcelerator-portföljen och IBMs välkända Maximo-lösning, konstaterade Siemens Digital Industries Software-chefen, Tony Hemmelgarn, 2020.
Han hade redan i detta skede siktet inställt på att lansera en ny lösning för att optimera SLM-tillgångar (Service Lifecycle Management), vilket var en tydlig signal om den bredd i utvecklingsprogrammet inom Siemens Digital Industries som etablerats under Hemmelgarns ledarskap för software-divisionen. Men det handlar förstås inte bara om att etablera en vässad lösning för sakens skull. Till bakgrunden hör också att Siemens’, liksom IBM’s kunder, som i hög grad ofta är stora OEM-bolag, idag allt bredare tittar på sina aktiviteter och funderar på hur man kan riva ner silor och koppla ihop system för att på sista raden effektivisera verksamheten.
Det är i ljuset av detta man ska se beskedet om det utökade samarbetet mellan IBM och Siemens. Vad man tar sikte på i detta är att ge användare bättre grepp om sina tillgångar och produkter genom att dynamiskt koppla samman verkliga underhållsaktiviteter och tillgångsprestanda tillbaka till tidigare tagna designbeslut och fältändringar. Det finns i detta en hel del att hämta ifråga om kontroll, driftseffektivitet och livslängd.
IBM’s Maximo Enterprise Asset Management-programvara är en nyckelteknologi för att ytterligare utöka kapaciteten i Xcelerator-portföljen. Genom att utnyttja den mycket vassa funktionen för produktkonfigurationshantering i Teamcenter kan företag koirt sagt sammanföra produktdesign, tillverkning och service för att maximera sina investeringar i programvara, samtidigt som driftstopp minimeras, kvalitet förbättras och lagerkostnader minskas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title