Annons

Atlas Copco lyfte börsen: ”Servicebaserade affärsmodeller och innovation växer i betydelse”

”Product-as-a-Service” har det talats om länge, men har det ännu någon betydelse i reala ekonomiska termer? Skapar de förutspådda nya affärsmodellerna några mätbara mervärden?
Jodå, det finns flera tecken på detta och ett exempel är Atlas Copco, som igår levererade en rapport som fick börsen att ta ett glädjeskutt uppåt. ”Intäkter, orderingång och vinst nådde rekordnivåer,” skrev VD, Mats Rahmström i måndagens bokslutsrapport.
Utmärkt förstås, men särskilt intressant ur produktutvecklings- och innovationsperspektivet är att han nämner utökade satsningar på forskning och utveckling, som en av effekterna av detta. ”Förstärkt innovationskraft kommer att påskynda utvecklingen och driva organisk tillväxt,” noterar Atlas Copco-chefen. Och han konstaterade att serviceverksamheten fortsatte att växa på samtliga affärsområden, samtidigt som efterfrågan på utrustning varierade både upp och ner mellan affärsområdena.
- Serviceverksamheten fortsätter att öka i betydelse, konstaterar också Mats Rahmström, och bekräftar därmed en trend som upplevs inom många verkstads- och produktrelaterade verksamheter:
Servicesidan är utsatt för ett omvandlingstryck som påverkar mycket av företagens affärsmodeller. ”Product-as-a-Service-koncept” växer kort sagt i betydelse.

Att det på många håll går riktigt bra för tillverkningsindustrin är glasklart; vilket är särskilt goda nyheter för alla som jobbar med produktutveckling i dessa framgångsrika bolag. Givetvis för att lönsamma bolag är tryggare att ha bakom ryggen, men framför allt för att det brukar ge resurser till FoU- och produktinnovationssatsningar.

Hur uppmärksammas innovationsarbetet?
Atlas Copco är ett av dessa bolag. Vi ska kort gå igenom några av de viktiga finanssiffrorna innan vi tittar lite närmare på hur innovations- och servicebitarna uppmärksammats i den nu föreliggande rapporten.
Sammantaget redovisade verkstadsbolaget ett justerat rörelseresultat på drygt 5,5 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2018. Bättre än förväntat. Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var knappt 5,3 miljarder.
Men 5,5 miljarder blev det och detta på en omsättning på 25,3 miljarder.
Allmänt låg efterfrågan i fjärde kvartalet på i stort sett oförändrad nivå jämfört med samma kvartal året innan.
Orderingången landade på drygt 23,7 miljarder, jämfört med analytikernas snittestimat på 24 miljarder kronor.

Atlas Copco-chefen, Mats Rahmström: ”Digitalisering och användning av big data förändrar industrins kärna och vi är på väg mot högt digitaliserad verksamhet, produkter och tjänster.”

Mats Rahmström: ”Digitalisering och big data förändrar.”
Detta sagt ska vi titta lite på sånt som dags- och finanspressen tittar mindre på, mätt i spaltcentimeter. Vi talar om trenden mot att serviceintäkterna växer i betydelse och att en tillväxt syns på alla Atlas Copcos verksamhetsområden: Kompressorteknik, Vakuumteknik, Industriteknik och Energiteknik.
Att digitaliseringstrenden slagit igenom inom bolaget är tydligt. Mats Rahmström skriver i en ledare i bolagets tidning Achieve:
”Digitalisering och användning av big data förändrar industrins kärna och vi är på väg mot högt digitaliserad verksamhet, produkter och tjänster. Allt fler av våra ingenjörer arbetar med mjukvaruutveckling för att öka maskinernas prestanda, uppkopplingsgrad och hastighet. Ett exempel är SmartLink, dataövervakningssystem för kompressorer. Detta inte bara garanterar maximal upptid för våra kunder, men har också miljöfördelar tack vare minskat transporter och utsläpp.”

Men även innovationssidan är av största vikt för ett bolag som tänker sig en framskjuten position på marknaden även i framtiden. Nedan har vi plockat ut dessa bitar ur Atlas Copcos senaste rapport. Så här ser det ut:

Kompressorteknik, service och innovationer.
När det gäller servicesidan pekar bolaget i rapporten särskilt ut kompressorserviceverksamheten, som ”fortsatte att uppnå solid tillväxt med den bästa utvecklingen in Europa.”
Bland innovationer framhölls utvecklingen av en ny oljesmord skruvkompressor, riktad mot kunder med behov av en kompakt och robust lösning. Denna produkt lanserades under kvartalet. En poäng är att den nya kompressorn behöver mindre golvyta än liknande konkurrerade produkter, har högre energieffektivitet och är konstruerad för en optimal tillförlitlighet.

Vakuumteknik – fortsatt stark ökning på servicesidan.
Även här var serviceverksamheten var fortsatt stark, kanske mest drivet av kundernas höga fabriksutnyttjande. Orderingången ökade signifikant jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i samtliga huvudregioner.
På innovationsområdet framhåller rapporten en ny vätskeringsvakuumpump för industriella applikationer, som lanserades i kvartalet. Den nya pumpen är baserad på variabel varvtalsstyrningsteknologi och erbjuder en överlägsen energieffektivitet jämfört med konkurrerande produkter. Utöver detta kan pumpen vara uppkopplad och kan användas för centraliserade vakuumlösningar.

Industriteknik – servicetillväxten finns även här.
Samma trend: Serviceverksamheten, inklusive underhåll och kalibreringstjänster, fortsatte att växa i samtliga huvudregioner.
På innovationsområdet lanserades en ny plattform för kvalitetssäkring i monteringsapplikationer lanserades. Plattformen innehåller utrustning för testning och kalibrering av verktyg, övervakning, uppkopplingsenheter samt relaterad mjukvara. Den nya plattformen kommer att hjälpa kunder att säkerställa kvalitet.

Energiteknik – miljöinnovation. Serviceverksamheten fortsatte att växa främst på grund av ökade ordervolymer i Asien.
Även här finns innovationslösningar som sett dagens ljus. En ny oljefri portabel kompressor för den specialiserade uthyrningsverksamheten lanserades. Kompressorn är konstruerad för att leverera tillförlitlig luftkvalitet för ett specifikt flöde i alla industrier, och med optimal effektivitet. Motorn i kompressorn överensstämmer med de senaste utsläppsnormerna, vilket innebär att utsläppsnivåerna för NOX och partiklar blir nära noll.

Hur och om innovationer och en växande ”product-as-a-service-sektor” påverkar i framtiden återstår att se. Siffrorna i den senaste rapporten ser bra ut, men konjunkturutvecklingen gör att det blir svårt att kortsiktigt dra några säkra konklusioner.
”Om vi blickar framåt ser vi en något minskad efterfrågan jämfört med nuvarande nivå,” noterar Mats Rahmström.
Den långsiktiga utvecklingen kan emellertid skilja sig högst avsevärt från detta. Det har alltid varit en god idé att försöka uppfinna framtiden, vilket bolaget jobbar systematiskt och hårt med.

Ett slut på ”Rasar-” eller ”Rusar-rubrikerna”?
Efter Atlas Copcos rapport i oktober 2018 fanns rubriker som på DN.se, ”Atlas Copco rasar på börsen”. Efter gårdagens rapport skrev Expressen: ”Atlas Copco rusar på börsen”. Det är lite upp och ner i de här miljöerna. Frågan är nu om nya starka produkter och utvecklade affärsmodeller, med mer av produkterna som tjänst, kan skapa en bättre stabilitet. Mycket talar för att det är möjligt att med hjälp av innovativa lösningar som betalas av kunderna i ett över tid jämnare flöde – vilket är en inte ovanlig följd när man förändrar ”evighetsköpmodeller” till hyresbaserade affärsmodeller – kan få en stabiliserande effekt på oroliga börsaktörers bedömningar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title