Annons

AUGMENTED REALITY: PTC vässar Vuforia-plattformen med AI-stödd modul för visuell inspektion

Frågan är om något PLM-bolag har industriellt sett bättre lösningar för AR, Augmented Reality, än vad som finns i PTCs Vuforia-plattform.
En del av hemligheten bakom de imponerande kapabiliteter som kommer med Vuforia går tillbaka ett drygt decennium. Det var vid åren efter 2010 som PTC-chefen, Jim Heppelmann med ett brett grepp drog igång bolagets satsningar på vad denne visionär menade hade framtiden för sig inom produktframtagning och service.
Ett av de första dragen i detta var satsningen på en IoT- och IIoT-plattform, vilket materialiserades i och med köpet av ThingWorx. Idag har denna från start inte alltför avancerade plattform byggts ut till att bli ett verktyg med mycket goda industriella kapabiliteter.
I slutet av 2015 kom ytterligare ett större drag – köpet av Qualcomms AR-plattform, Vuforia. Därmed hade man flera spännande möjligheter på plats, något som senare accelererades genom det djupa partnerskapet med Rockwell på fabriksautomation-sidan. Med bl a de här verktygen – plus sånt som Creo CAD och annat - kunde man nu knyta ihop produktlivcykelns olika moment. Via PLM-/PDM-lösningen Windchill, och genom att koppla ThingWorx- och Vuforia-plattformarna till denna, har man fått på plats vad som ser ut att vara en helhet som täcker det mesta; från de första kravspecarna, produktutvecklings-processen, tillverkningen och kopplade produkter i slutanvändarnas händer.
AR-bitarna fyller en viktig funktion i detta, på flera sätt än att bara användas i produktframtagningen. Som upplägget ser ut kan data från produktens användning på fältet inte bara återföras till PLM-systemet för korrigeringar, utveckling och innovation av funktionaliteterna relaterat till hur de verkligen används, utan också, som sagt, användas för sånt som service av produkterna när exempelvis en reservdel ska sättas på rätt plats.
Idag kommer fler nyheter på Vuforiafronten: I samband med PTCs stora globala användarevent, LiveWorx 2023, som startar på måndag, passar bolagets Vuforia-team på att annonsera sin senaste, AI-förbättrade visuella inspektionslösning: Step Check. Denna lösning fokuserar på ett av de viktigaste stegen i tillverkningsprocessen: visuell inspektion för kvalitetskontroll. Idag görs dessa inspektioner oftast genom granskarens öga och pappersdokumentation, men med Step Check kommer man att kunna skapa bättre effektivitet och minska risken för misstag genom att kombinera AR, Augmented Reality och AI. Step Check blir en del av Vuforia Expert Capture.

AR-lösningarna kan alltså fylla viktiga och konstruktiva funktioner som pusselbitar i produktlivscykeln, bl a som stöd och hjälpmedel i produktutvecklingen, där ingenjörerna digitalt kan ”stiga in” i en 3D-bild av en produkt och dynamiskt, i realtid, simulera och studera funktioner.
Men det är bara en del av användningsmöjligheterna; annat handlar t ex om manualer för hur en produkt ska skötas eller fungerar eller hur man med hjälp av AR-glasögonen kan hämta en 3D-modell av en produkt som ska byggas eller servas för att t ex visa hur man, via ett 3D-lager som exponeras ”framför” den fysiska maskinen, kommer åt och kan byta ut en sliten part inne i en maskin.
Värdepotentialen i denna teknologi är synnerligen stor och det finns få begränsningar kring hur de här lösningarna kan göra industriell tjänst med hjälp av digital tvillingar och hela vägen sammankopplade via en digital tråd, kopplat till PLM-sviten Windchill.

Guidar medarbetarna genom inspektionsprocessen
Relaterat till dagens annonserade nyhet i Vuforia-sfären – den visuella inspektions-lösningen Step Check – så guidar den teknikerna eller medarbetarna i produktionen genom inspektions-uppgifter med kontextuella, steg-för-steg-upplagda AR-arbetsinstruktioner, som är överlagrade på den fysiska delen eller produkten.
Vad man annonserar i o m denna version och lösning är förbättringar i den underliggande AI:n, Artificiella Intelligensen, som kan upptäcka felaktiga sammansättningar, saknade eller felriktade delar eller relaterade fel och dokumenterar sedan automatiskt inspektionsresultaten. Med Step Checks AI-drivna varningar för ”godkänt” eller ”felaktigt”, som tydligt visas i AR, görs inspektioner mer effektiva, exakta och kan spara tid och pengar för företaget.

Genom att göra alla ”Instruct-funktioner” tillgängliga i Expert Capture, inklusive Step Check, gör PTC det enklare för användarna att dela expertkunskap, skapa visuella guider från produktdata och förbättra inspektionen med artificiell intelligens.

Tar hand en av de svårare tillverkningsprocesserna
Inspektionslösningar är allmänt en av de svårare och mer avgörande processerna i tillverkningen. Att kontrollera hundratals olika produkter eller delar med bara det blotta ögat, inom ett enda skift, kan vara utmattande – och lämnar utrymme för misstag. Med Step Checks visuella vägledning, inklusive varningar om godkänt eller icke-godkänt, effektiviseras detta arbete. Inspektionskontrollerna blir kort sagt mer effektiva än med traditionella lösningar.
”Genom att göra alla ”Instruct-funktioner” tillgängliga i Expert Capture, inklusive Step Check, gör vi det enklare för våra kunder att dela expertkunskap, skapa visuella guider från produktdata och förbättra inspektionen med artificiell intelligens – allt i en lättläst SaaS (Software-as-a-Service) AR lösning. Expert Capture förbinder frontlinjearbetare med kunskap genom att tillhandahålla lättbegripliga AR-arbetsinstruktioner i form av visuella guider och fångad expertkunskap,” skriver PTC i ett pressmeddelande.

 
Alla funktioner som användare har idag i Expert Capture eller Instruct kommer att vara tillgängliga i Expert Capture från och med den 18 maj 2023. Användare kommer att arbeta med samma editor för att skapa AR och använda samma app som tidigare för att se sitt innehåll.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title