Annons

Autodesk Construction Cloud: Vässade uppkopplade molnupplevelser med nära 300 uppdateringar

Få fenomen driver på utvecklingen inom industriellt IT-stöd lika mycket som visioner, detta vare sig det gäller produktutveckling inom tillverkning eller inom arkitektur, bygg- och anläggning. PLM- och BIM-utvecklaren Autodesk har i detta, både i nutid och historiskt, varit en av de pådrivande krafterna. Framför allt på bygg- och anläggningsområdet har man legat i täten. Dels när det gäller att överhuvudtaget få till en bred digitalisering av IT-stödet för arkitekter, byggnads- och anläggningsingenjörer – bolaget grundades redan 1982 byggt en kommersiell elektronisk ritbräda, AutoCAD – men också när det gäller att demokratisera användningen av de digitala verktygen. Där fokus legat på teknisk kapacitet till ett överkomligt pris. Man var också bland de första på mjukvarusidan med en massiv satsning på molnplattformen och SaaS (Software-as-a-Service).
Ett intressant aktuellt exempel på AEC-sidan är lanseringen av Autodesk Build 2021, som grundar sig på en vision om en moln-uppkopplad byggupplevelse med Autodesk Construction Cloud (ACC), där lösningar för hela den digitala byggnadens livscykel möts. Autodesk Build, tidigare BIM 360, kan beskrivas som en programvara för projektledning och fältsamarbete utvecklad under Autodesk Construction Cloud (ACC)-sviten. Genom att kombinera funktionerna i både BIM 360 Build och PlanGrid, förser Autodesk Build byggteam med en enda lösning för projektledning, kvalitetsledning, säkerhetshantering och kostnadskontroll. Med funktioner som RFIer och inlämnings-, kvalitets- och säkerhetshantering, kostnadskontroll och strömlinjeformad dokumenthantering, säkerställer programvaran att byggprojekten levereras i tid och inom budget.
Den här utvecklingen har nu fortsatt i högt tempo och under det senaste året pekar bolaget på att man gjort nära 300 uppdateringar av ACC-sviten som lagt till nya funktioner och kopplat samman viktiga arbetsflöden för att, ”hjälpa våra kunder att möta världens snabbt växande byggnads- och infrastrukturbehov.”

Nu i början på mars meddelade Autodesk att man i ACC med tillägget av AutoSpecs givit användarna en sammanhållen och uppkopplad upplevelse kring allt sånt som tillhör bygget i form av ritningar, dokument, modeller eller prover skapade av entreprenören som ska presenteras för ägare eller arkitekter. Med den nya produkten kommer användare att kunna generera detaljerade loggar på några minuter. AutoSpecs automatiserar en hittills oftast manuell och felbenägen process som kan ta projektteam veckor att slutföra. Detta innebär att team kan lägga mer tid på att förstå projektspecifikationer och fokusera på värdefulla uppgifter, samtidigt som de säkerställer en korrekt och robust logg över scheman, mötesprotokoll, produktdata, butiksritningar, testdata, produktprover, garantier och drifts- och underhållsdata (O&M).

Skärmdump av AutoSpecs programvara AutoSpecs i ACC.

Identifierar objekt som saknas
Dessutom kan konstruktionsteam utnyttja AI för att identifiera saknade inlämningsobjekt innan de blir kostsamma fel. AutoSpecs föreslagna inlämningar, drivna av Construction IQ, analyserar den aktuella projektspecifikationen mot historiska projektdata för att föreslå potentiellt saknade redovisningar från projektspecifikationerna.
Annat intressant med AutoSpecs är astt man med en direkt integrering kan skjuta in loggen till Autodesk Build – vilket gör det möjligt för dem att spåra inlämningsstatusar, skapa anpassade granskningsprocesser, kommentera och markera inlämningar och till och med spara stängda inlämningar.

En användarkommentar värd att notera i sammanhanget är Brian Atheys, han är chef för bygginnovation på Miron Construction:
– Med AutoSpecs och Autodesk Build tillsammans i ACC ökar vi teamets effektivitet de relaterade redovisnings- och inlämningsprocesserna och minskar risken för missade delar. Vi kan inte få det här i vårt teams händer tillräckligt snabbt.

Användare som köper paketet ”ACC for Construction Operations” kommer att ha tillgång till AutoSpecs i ACC efter dess allmänna tillgänglighetsrelease från och med idag, den 21 mars 2023.

ACC-mobilappen erbjuder användarna ett ställe att få tillgång till all sin projektinformation från Autodesk Build, Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate eller PlanGrid – online eller offline.

Mobil- och webbupplevelsen i nästa visionsfas  
Annat i ACC-utvecklingen handlar om ett fokus på att koppla samman team, data och arbetsflöden över alla faser av projektets livscykel i en lösning.
”Vi gör dessa kopplingar starkare varje dag, vilket gör att data kan strömlinjeformas mellan projektintressenter. Vi vet att framgångsrikt projektgenomförande innebär att team på kontoret och fältet är sammankopplade,” skriver Autodesks Lalith Subramanian i en bloggpost.

Han noterar vidare att mobilitet är en nyckel till framgång.
”Med det i åtanke har vi uppdaterat namnet på vår mobilapp till Autodesk Construction Cloud. ACC-mobilappen erbjuder användarna ett ställe att få tillgång till all sin projektinformation från Autodesk Build, Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate eller PlanGrid – online eller offline.”

Appen kan alltså en hel del. Team kan använda den för att navigera i ritningar och BIM-modeller, samarbeta kring problem och checklistor, skapa markeringar, länka projektfoton och mycket mer. De här och andra bitar i vad Autodesk nu lägger upp på AEC-bordet lägger inte bara till mer funktionalitet och ger användarna en sammanhållen upplevelse, de gör det också möjligt   att anpassa eller förbättra sin upplevelse med ACC.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title