Annons

BIG DATA & AI: Volvo Groups riskkapitalbolag satsar i företag bakom innovativa relätransporter i Europa

Volvo Groups riskkapitalbolag meddelar att man investerar i det Madridbaserade företaget Trucksters. Detta är en transportoperatör fokuserad på att tillhandahålla långväga transporter genom ett innovativt lastbilsrelä-system baserat på ”big data” och artificiell intelligens.
- Trucksters använder avancerade algoritmer och AI för att hantera långdistans-relätransporter genom Europa, vilket ger snabbare, säkrare och mer hållbara transporter, kommenterar Martin Witt, CEO för Volvo Group Venture Capital, satsningen.
Trucksters grundades 2018 av Luis Bardají, Gabor Balogh och Ramón Castro och har som mål att göra den globala vägfraktsindustrin mer effektiv och att förbättra livskvaliteten för förare. Trucksters-tjänsten minskar transporttiden för långväga vägar med upp till 50 % genom att tillåta lastbilar att vara kontinuerligt i rörelse genom reläer. Idag hanterar det snabbväxande företaget fyra logistikkorridorer från Spanien till Väst- och Östeuropa och Storbritannien. Genom korridorerna har Trucksters fasta reläpunkter där en lastbil byter sin semitrailer mot en annan lastbil, vilket undviker stopp och gör att föraren kan komma tillbaka hem.
Totalt handlar investeringen i den spanska startupen om 33 miljoner euro, nära 380 miljoner kronor. I verksamheten har Trucksters haft stöd av nya och gamla investerare, som fortsätter att satsa på bolaget. Volvo har i detta varit en av de första att satsa genom Volvo Group Venture Capital, men här finns också Continentals riskkapitalbolag, Europeiska investeringsbanken (EIB) och FondICO, med i investeringsrundorna.

Martin Witt konstaterar att man är imponerade av vad Trucksters har åstadkommit och ser att Volvo Group kan tillföra avsevärt strategiskt värde till utvecklingen av sin verksamhet.
– Med ett växande behov av godstransporter kan reläsystem ge en solid struktur för elektrifiering av långdistanstransporter såväl som för autonoma lösningar i framtiden, säger Volvo Group Venture Capital-chefen.

En milstolpe för Trucksters
Från Trucksters sida ser man investeringen från Volvo Group Venture Capital som en milstolpe.
– Så är det, vi delar många kärnvärden som säkerhet, förarfokus, hållbarhet och elektrifiering är glada över att kunna starta denna nya fas tillsammans, säger Luis Bardají, CEO för Trucksters, och han tillägger:
– Vårt samarbete kommer att tillåta oss att implementera tekniska framsteg som kommer att förbättra säkerheten inom godstransporter och samtidigt uppmuntra antagandet av elektriska lastbilar för en mer hållbar industri.”

Om Volvo Group Venture Capital kan nämnas att bolaget grundades 1997 och investerar globalt i startup- och scaleup-företag. Syftet är att driva transformation genom att underlätta skapandet av nya tjänster och lösningar och att stödja samarbeten mellan innovativa företag och Volvokoncernen.
Marknadstrenderna som formar framtidens transporter och Volvokoncernens strategiska prioriteringar definierar investeringsfokusområdena: Logistics Services, Site Solutions, Elektrifiering och Climate Tech.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title