Annons

Bilar som rullande datorer och försäljning på nätet bakom Volvo Cars nya storsatsning i Stockholm

Volvo Cars tech hub etableras i en utökning av företagets nuvarande lokaler i centrala Stockholm och kommer att bygga på företagets etablerade kompetens inom onlineförsäljning och mjukvaruutveckling, vilket är centrala fokusområden i företagets pågående omställning. Expansionen kommer att påskynda Volvo Cars starka tillväxt liksom företagets målsättning att vid 2025 sälja minst hälften av alla bilar online och utveckla minst hälften av all mjukvara internt.

Stockholm är sedan länge en naturlig hemvist för flertalet globala teknikföretag i miljarddollarklassen och staden åtnjuter internationell dragningskraft på den globala tech-scenen.

SKA BLI LEDANDE INOM ELBILSSEGMENTET
Volvo Cars omställning till onlineförsäljning är en viktig del av dess mål att bli ledande i det snabbväxande elektriska premiumsegmentet, med miljontals direkta kundrelationer. I fokus på onlineförsäljning och direkta kundrelationer ingår att skapa en enkel process för att beställa en Volvo, med transparent prissättning, tydlig produktinformation och tydliga leveranstider.

Vi vill inte bara göra våra bilar säkrare genom teknik och hållbarare genom eldrift, utan dessutom helt förändra vad det innebär att äga en bil genom en mer personlig och världsledande kundupplevelse, säger Henrik Green, CPO, Chief Product Officer, på Volvo Cars, och fortsätter:
– Detta är skälet till att vi investerar i produkt och teknik och nu expanderar i Stockholm för att få tillgång till kompetens inom allt från produkthantering till mjukvaruteknik och användarupplevelse.

INTERN MJUKVARUUTVECKLING
Volvo Cars tar nu in mjukvaruutvecklingen internt, både för att nå sina mål vad gäller onlineförsäljning och för att bilar i allt högre grad definieras av mjukvara snarare än den tidigare mer traditionella synen på bilen som en hårdvara. För att kunna bygga de bästa mjukvarudefinierade bilarna och verkligen dra nytta av denna interna mjukvaruutveckling centraliserar företaget även datoriseringen till ett kraftfullt processorsystem inuti de nya helelektriska bilarna. Detta kommer att underlätta för Volvo Cars att hela tiden införa ny mjukvara och nya funktioner i kundernas bilar genom onlineuppdateringar, vilket gör bilarna bättre och bekvämare att använda över tid.

UTVECKLAS MOT att bli ALLTMER av ett TECHBOLAG
I presskommentarer kring Volvo Cars nya satsning är vissa bedömare inne på att bolaget alltmer lutar åt att bli ett techbolag. Beskedet att man exempelvis ska ta in alltmer av mjukvaruutvecklingen internt pekar också mot att behovet av konsulter kommer att minska, hävdar man. Så kan det vara, men samtidigt lär man behöva extern kraft också. Man kan t ex ha minnet att, som noterades nyligen i artiklar i amerikansk press, att mjukvarutillverkarnas inflytande över bilindustrin kommer att växa i takt med att fordonen innehåller fler och fler hjälpssystem för förare och annan digital teknik. Samtidigt är fordonsutecklingsområdet en tuff plats att vara på. Man arbetar efter tidslinjer som är långt ifrån takt med den digitala teknikens utvecklingshastighet. Ett nytt fordon tar åtminstone 3-4 år att utveckla, inklusive sånt som säkerhetstester.
”Tidsfönstret för att utveckla fordon är därmed helt annorlunda än för en mobiltelefon”, konstaterar t ex Mark Wakefield, konsult i fordons- och industribranschen på AlixPartners. ”När ett fordon är färdigt är det klart. Men programvaran är aldrig riktigt färdig.”
Hur det avlöper för Volvo återstår att se. Initiativet är i alla fall spännande.

NÄRA 700 000 BILAR I DEN GLOBALA FÖRSÄLJNINGEN
Lokalerna kommer att renoveras och moderniseras senare under året och kommer även att fungera som bas för företagets övriga verksamhet i Stockholmsregionen.

Resurserna fölr att genomföra detta har man, inte minst genom ett lyckat fjolår då bolaget redovisade en rörelsevinst på 20,3 miljarder kronor. Intäkterna under 2021 uppgick till 282,0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698 700 bilar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title