Annons

Debatten om hybridarbete: ”Snabbspolning in i framtiden,” menar Cisco – ”Förödande för utvecklingsförmågan,” kontrar BGC

Hybridarbetets fortsatta utveckling är ett hett debattämne och kommer att fortsätta prägla näringslivet under de kommande åren. I mångt och mycket är diskussionerna kring distansarbete kontra arbete på kontoret en kamp mellan den gamla och den nya synen, och åsikterna går isär. Å ena sidan har storkonsulten Boston Consulting Group i ett uppmärksammat utspel, baserat på data från bolagets egna transformationsprojekt hos kund, pekat ut distansarbetet som något som kan vara ”förödande” för företags utvecklingsförmåga. Å andra sidan menar Cisco, som är ett av de företag som arbetat med omställningen sedan långt innan pandemin, att utvecklingskurvan i dagsläget inte ger utrymme för en väg tillbaka till det gamla.
- Om man säger att produktivitet och utveckling hämmas av distansarbete bör man vända på frågan – är det verkligen var man arbetar som är problemet, eller är det processerna som är omoderna? För att lyckas behöver man ta ställning till stora och ganska utmanande frågor om hur man kan stärka företagets kultur och hur ledarskapets roll måste anpassas, både i det dagliga arbetet och i den strategiska utvecklingen. Det är inte en enkel omställning, men den är nödvändig, säger Ciscos Sverige-VD, Per Samuelsson, i en dagsfärsk presskommentar.
Vi ska i dagens artikel titta på Ciscos syn på saken, för att i en kommande gå in på BGC’s mycket intressanta utspel.

Frågan om hur näringslivet ska förhålla sig till hybridarbete har varit hett omdiskuterat ända sedan restriktionerna till följd av Covid 19-pandemin lyftes under våren 2022.
Två tydliga sidor av debatten har framträtt, en grupp som ser de digitala och distans-baserade arbetssätt som växte fram i pandemins skugga som en stor och nödvändig förändring, och en grupp som istället vill återgå till det som varit och ser traditionellt kontorsarbete som nödvändigt för företagets framtid.

BGC-utspelet möttes av kritik
Ett exempel på det senare är alltså ett uppmärksammat utspel från den globala konsultfirman BGC, som och hänvisade till bolagets egna transformationsprojekt hos kund, och som pekade ut distansarbetet som i alla fal potentiellt ”förödande” för företags utvecklingsförmåga.
”Utspelet möttes av kritik från både forskare och näringslivsrepresentanter, och på många företag där man försökt återinföra obligatorisk närvaro på kontoren har besluten ofta mötts av starka reaktioner från anställda,” skriver Cisco i dagens pressrelease på området.  

Man pekar i texten på att inom Cisco har förändringsarbetet pågått under lång tid, och redan innan pandemin arbetade de anställda i Sverige på distans omkring 60 procent av arbetstiden. Sverige-VDn Per Samuelsson, som varit Cisco-anställd sedan 2005 och upplevt hela förändringsresan inifrån, tror inte att det finns någon väg tillbaka, men konstaterar också att förändringen ställer höga krav på verksamheter och ledarskap.
– Om man säger att produktivitet och utveckling hämmas av distansarbete bör man vända på frågan – är det verkligen var man arbetar som är problemet, eller är det processerna som är omoderna? För att lyckas behöver man ta ställning till stora och ganska utmanande frågor om hur man kan stärka företagets kultur och hur ledarskapets roll måste anpassas, både i det dagliga arbetet och i den strategiska utvecklingen. Det är inte en enkel omställning, men den är nödvändig, säger Per Samuelsson.

Per Samuelsson, Ciscos sverigechef.

”Fler fördelar än nackdelar”
Under 2022 släppte Cisco rapporten Hybrid Work Index, en global undersökning med 28 000 respondenter från 27 länder som fokuserar på hur enskilda personer upplevt distansarbetet under pandemin. Fler än sju av tio respondenter ville ha möjlighet att kombinera kontors- och distansarbete för sina framtida arbetsuppgifter. Endast nio procent vill arbeta heltid från det fysiska kontoret. Två tredjedelar svarade att frågan kommer att vara en viktig faktor i deras framtida val av arbetsplats och arbetsgivare.

En ny undersökning som genomförts av tidningen Chef visar att också företagsledare ser fler fördelar än nackdelar, framför allt när det gäller frigjord tid, stressnivå och familjerelationer.
– Vi vet idag att flexibelt arbete gör oss lyckligare, åtminstone när det är ett val och en möjlighet snarare än en påtvingad verklighet. Den heta debatten är också ett resultat av att anställda värdesätter möjligheten att anpassa sitt arbetsliv högt och reagerar starkt när de upplever att de tvingas till försämrade villkor, säger Per Samuelsson.

Dra nytta av det bästa från två världar
För företagsledaren handlar det om att dra använda erfarenheterna, både de positiva och negativa, från de senaste årens påtvingade distansarbete för att skapa en helhet som kombinerar fördelarna med fysisk närvaro med möjligheterna som distansarbete erbjuder – helt enkelt det bästa av två världar. Ett första steg är att våga utmana traditionella och beprövade processer, och att acceptera att vinsterna inte kommer över en natt, snarare än att streta emot, säger Per Samuelsson: 
– De som inser det först och agerar snabbast är de som kommer att vara vinnare – både i dragkampen om att rekrytera och behålla rätt personer, och i att uppnå de största vinsterna i produktivitet och effektivitet. Att betrakta distansarbetet som en parentes i stället för en snabbspolning in i framtiden är ett misstag.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title