Annons

Design som utvecklingskraft: Svensk Form och SVID genomför studie åt regeringen

Kulturdepartementet publicerade i anslutning till beslutet ett pressmeddelande där kulturminister Amanda Lind kommenterade det nya uppdraget:
– Design driver samhället framåt, och spänner över allt ifrån kultur till miljö, näringsfrågor och samhällsbyggnad. Studien möjliggör för oss att få en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan stärkas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

LIGGER HELT RÄTT I TIDEN
Svensk Form och SVID har anlitat arkitekten och skribenten Lisa Daram Westlingsom huvudsekreterare för studien och designern Daniel Byström som designstrateg för att utföra deluppdrag inom studien. Regeringsuppdraget ska slutrapporteras till regeringen den 28 februari 2022.
– Det här uppdraget kommer helt rätt i tiden. I design finns en potential för analys och problemlösning som behövs för att möta klimatutmaningen och sociala utmaningar. Ytterst handlar det om omsorg om människor och planeten – att förstå hur fysisk miljö, föremål och designprocesser spelar roller i det stora hela, säger Lisa Daram Westling, huvudsekreterare för studien.
Tack vare båda organisationernas nationella närvaro – genom Svensk Forms 14 regionalföreningar och SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet – finns goda förutsättningar för att designområdet förankras tydligare i genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet.

SPECIALISTER PÅ DESIGN
Här kommer ett kort bakgrundsmaterial om Daram Westling och Daniel Byström:

  • Lisa Daram Westling:
    Lisa Daram är arkitekt och skribent med lång erfarenhet från arkitektverksamhet i eget namn, tidigare sakkunnig kanslichef på forskningsstiftelsen Arkus, samt före detta projektledare/sekreterare i Rådet för arkitektur, form och design på Regeringskansliet.
    • Daniel Byström:
    Daniel Byström är designer och specialist på design inom samskapande processer, destinationsutveckling och samhällsutveckling med fokus på hållbarhet och användarbehov. Bland tidigare uppdragsgivare finns bland andra ArkDes – Statens centrum för arkitektur och design.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title