Annons

Digitala lösningar för HÅLLBARHET: AVEVA och Petrofac tar innovativa miljöinitiativ för energiindustrin

Hållbarhetssatsningarna bland världens energiföretag fortsätter att präglas av nya intressanta initiativ. Ett exempel är veckans annonsering från brittiska PLM- och IT-systemutvecklaren AVEVA, en av de världsledande leverantörerna av industri- och ingenjörsmjukvara inom design, process och underhåll, att de har signerat ett samförståndsavtal (MoU, ”Memorandum of Understandning”) med Petrofac. De senare är en ledande leverantör av tjänster till den globala energiindustrin. Samarbetet mellan företagen inriktas framför allt mot två områden:
1. Digital transformation av hela försörjningskedjans systemprocess, inklusive teknisk katalogisering, upphandling, materialkontroll på plats och konstruktionsplanering
2. Stöd till Petrofacs målsättning att nå ett netto-noll-läge med hjälp av AVEVAs tekniska lösningar för hållbarhet
I planen ingår också samarbete kring designtänkande i form av sessioner för nya lösningar och användningsfall, tekniska bedömningar, en exekveringsstrategi, med mera.
- AVEVAs lösningar driver mätbara utsläppsminskningar över scope 1, 2 och 3, och hjälper industriföretag att uppfylla klimatåtaganden i linje med Parisavtalet, säger AVEVA-chefen, Caspar Herzberg, i en kommentar och tillägger: ”Vi ska stödja Petrofac i att påskynda energiomställningen för sina kunder, genom att härleda dataledda insikter som låser upp effektivare sätt att arbeta och driver ansvarsfull användning av vår världs resurser.”

Enligt samförståndsavtalet kommer Petrofac också att utforska implementeringen av AVEVA Enterprise Resource Management (ERM) och AVEVA Process Simulation i sina tekniska leveranstjänster, samtidigt som de ersätter äldre interna lösningar och tredjepartslösningar. De nya AVEVA-lösningarna kommer att ge Petrofac synlighet i värdekedjan och säkra revisionsspår för att spåra materialanskaffning, minimera avfall och säkerställa efterlevnad av regelverk.

Nöjda partners i samband med signeringen av MoU-avtalet mellan AVEVA och Petrofac.

Effektivitets- och optimeringsvinster
Utgångspunkten i MoUet är att AVEVAs mjukvara ska integreras med befintliga system för att omvandla silospräglade leveranskedjor, vilket gör det möjligt för företag att genomföra hållbara projekt genom att optimera resurser, minska material- och fraktavfall och leverera effektivitets- och optimeringsvinster.
– Petrofac och AVEVA har en långvarig relation och vi är mycket glada över att samarbeta med dem för att bygga vidare på vår fleråriga digitala transformationsstrategi. Som en del av vårt avtal kommer vi att bygga digital kapacitet internt och för våra kunder som är anpassade till Petrofacs miljö-, sociala och styrning (ESG) och hållbarhetsagendor, säger George Eapen, Group CIO, Petrofac.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title