Annons

EL-LASTBILAR: Volta Trucks samarbetar med NEoT Green Mobility för att finansiera Truck-as-a-Service-modellen

El-lasbilsutvecklaren Volta Trucks har inte bara ett spännande tekniskt och produktionsmässigt upplägg, utan också en klart intressant Product-as-a-Service modell, kallad Truck-as-a-Service (TaaS). Upplägget utgår från att kunderna ska ha en förutsägbar månadsavgift för full tillgång till den hel-elektriska Volta Zero, dess laddningsinfrastruktur och alla service-, underhålls-, försäkrings- och utbildningskrav. Det handlar om en integrerad end-to-end-lösning som ger, ”360-graders elektrifieringsstöd för att säkerställa att en optimal flottan designas, utvecklas och levereras.” TaaS-lösningen har sju kärnelement: Elektrifieringstjänster, laddning och infrastruktur, underhåll och service, finansiering och TCO, försäkring, träning och telematik.
Relaterat till detta paket avslöjar Volta Trucks idag att man ingått ett partnerskap med NEoT Green Mobility för att utveckla finansieringslösningar för att stödja Volta Trucks Truck as a Service-leasingavtal. Ambitionen är att erbjuda operationella leasinglösningar för att finansiera upp till 2 000 lastbilar från 2023.
- Denna dedikerade finansiering, tillsammans med alla fördelarna med vår helelektriska lastbil, kommer att säkerställa att vi kan tillhandahålla en lägre total ägandekostnad för våra kunder, eftersom vi fortsätter att förenkla och minska risken för deras övergång till en helelektrisk framtid, säger Voltas operative chef, CEO Essa Al-Saleh.

Inledningsvis ska vi resonera lite kring grunderna i Voltas TaaS-koncept för vad har egentligen FINANSIERING med PRODUKTFRAMTAGNING att göra?
Utvecklingen av Product-as-a-Service-lösningar innebär jämfört med traditionella kommersiella köp- eller leasing-modeller att tillverkarna måste ta ett helt annat helhetsgrepp kring sin produkt. I detta fall alltså lastbilar som medel för transporttjänster. Grundtanken med konceptet är att det är tjänsten man säljer och i detta tar hand om allt som omgärdar transportfordonet.
Kunden ska i princip bara behöva utveckla hög kompetens och rationalitet kring att flytta produkter från punkt a till b osv. Service, underhåll, laddningslösningar för ellastbilarna, reservdelshantering, ersättningsfordon om en lastbil går sönder, osv är sånt som därmed övergår till tillverkaren. Därmed finns också incitament att vässa sånt som innovativ produkt- och produktionsutveckling och kvalitet blir en hörnsten för lönsamhet. Fordonen blir omgärdade av helhetsmiljöer som kräver holistiska IT- eller PLM-stöd.
Hur ser då PLM-stödet ut? I princip bygger det på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform, som f ö implemenmterats med hjälp av svenska PLM-konsulten TECHNIA. Detta emedan bolaget på ladd-infrasturktur och -hanteringssidan satsat på Siemens lösningar.
Läs Verdi Ogewells artikel om detta på ENGINEERING.com: ”Development at Breakneck Speed: PLM and Volta’s New 16-Ton Electrical Truck” https://www.engineering.com/story/development-at-breakneck-speed-plm-and-voltas-new-16-ton-electrical-truck

Givet detta blir kopplingarna till finansieringslösningen man nu slutit tydligare. Den ger Volta Trucks europeiska kunder ett brett utbud av finansiering för den helelektriska Volta Zero, skriver bolaget i pressmaterialet. Man noterar också att kreditansökningar med NEoT Green Mobility ska finnas tillgängliga under Q2 2023 för att finansiera det första Truck-as-a-Service-kontraktet.

Europeisk investeringsplattform
Om partnern i detta, NEoT Green Mobility, ska sägas att det är en europeisk investeringsplattform specialiserad på finansiering av elektriska mobilitetstjänster och finansierad av 3i EOPF, Mirova Eurofideme 4, Banque des Territoires och EDF Pulse Ventures. Syftet med den nu annonserade dealen är att erbjuda Volta Trucks europeiska kunder en upp till åtta års integrerad operativ leasing med underhållsinkluderade lösningar. NEoT Green Mobility, som förvaltas av NEoT Capital, lanserades för att ge branschaktörer nyckelfärdiga nollutsläppsmobilitetslösningar med potential att täcka alla typer av transporter, inklusive helelektriska lastbilar.

Nyckelkomponent i Volta-upplägget
Essa Al-Saleh (bilden t v) igen:
– Fordonsfinansiering är en nyckelkomponent i vårt Truck-as-a-Service-erbjudande, och vi är glada över att samarbeta med NEoT Green Mobility. Med detta bästa specialiststöd på marknaden och förtroende för restvärdet av Volta Zero kommer vi att kunna erbjuda en skräddarsydd TaaS-lösning för varje enskild kund.”

Philippe Ringenbach, VD för NEoT tillägger i en kommentar att avtalet passar perfekt i bolagets finansieringsprofil:
– Vi har ett samordnat uppdrag när det gäller att underlätta övergången till mobilitet med noll avgasutsläpp. NEoT svarar för olika frågor, såsom luftkvalitet och föroreningar, från den första kilometern till den sista. Så vi stöttar inte bara de första kunderna, utan vi har också ett starkt fokus på långsiktig hållbarhet och drift inklusive hantering av batterierna under sin livstid och när fordonen kommer in i sitt andra liv.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title