Annons

Ellastbilar i praktiken: En framgång för Swerocks helelektriska betongbilar

Det är nu ett år sedan Swerock lanserade sina fyra helelektriska betongbilar, som PLM&ERP News tidigare rapporterat om, och mottagandet har varit positivt. Hittills har dessa utsläppsfria och mindre bullrande fordon levererat 2457 lass med betong till olika projekt runt om i Stockholm.
- Vi är såklart väldigt glada över att mottagandet av våra el-betongbilar har varit så positivt. Det här är ett steg i rätt riktning för att vara en förebild i branschens omställning och att nå vårt mål att ha en klimatneutral verksamhet år 2045, säger Magnus Lockner, regionchef på Swerock.
De helelektriska betongbilarna är resultatet av en omfattande klimatsatsning mellan Swerock och Volvo Lastvagnar. Fordonen släpper varken ut avgaser, kväveoxider eller partiklar. Det gör att de lämpar sig extra bra vid arbeten inomhus eller exempelvis tunnlar samt på arbetsplatser som har höga klimatmål.

Peab är en av kunderna som under året har fått ECO-Betong levererat med hjälp av el-betongbilarna. Till projektet i Henriksdals reningsverk är stora delar av betongen dessutom ECO-Betong arbetsledaren Fredrik Wennström väldigt nöjd med valet av fordon. 
– El-betongbilarna funkar väldigt bra att använda i en miljö under mark där vi också vill minska utsläppen. I det här projektet är det väldigt trångt och då är de här fordonen lagom i storlek, samtidigt som de levererar en rymlig volym med betong. Det har fungerat bra med leveranser, vi har inte behövts vänta på att de ska ladda utan det har varit bilar i rullning hela tiden. Att de dessutom minskar ljudvolymen är en stor bonus. Jag föredrar el-betongbilarna framför vanliga! säger Fredrik.

– Jag är glad att vi på Swerock kan leverera lokalt producerad ECO-Betong med hjälp av våra helelektriska betongbilar, säger Swerocs regionchef, Magnus LOCKNER.

Minskat buller och inga avgasutsläpp
Med minskade ljudnivåer och utan avgasutsläpp bidrar fordonen till en betydligt trevligare miljö för alla som befinner sig på arbetsplatsen. Det ger även chauffören en bättre arbetsmiljö då de är nästintill helt tysta och ger mindre vibrationer i hytten.
– Vi vet att vår bransch bidrar till de klimatpåverkande utsläppen. Jag är därför glad att vi på Swerock kan leverera lokalt producerad ECO-Betong med hjälp av våra helelektriska betongbilar samt pumpa ut betongen på plats med hjälp av våra hybridpumpar. Det är en hållbar leveranskedja som vi har sett goda resultat på under det senaste året. Det gör mig stolt att se hur långt vi har kommit och att vi faktiskt kan bidra till att minska utsläppen, säger Magnus Lockner, regionchef på Swerock.

Några intressanta fakta
I ECO-Betong har Swerock ersatt en del av cementen med Merit som är framställt av en biprodukt inom stålindustrin. Genom att använda Merit istället för cement kan vi sänka betongens koldioxidutsläpp med upp till 50 %.
El-betongbilarna utgår från Swerocks betongfabrik i Västberga där de även laddas. Laddpunkterna kommer från det finska företaget Kempower.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title