Annons

Elsäkerhetsverket förstärker verksamheten inom elektromagnetisk kompatibilitet

Ovanstående innebär att Elsäkrerhetsverket får en förstärkning med 4,6 miljoner för myndigheten.
– Genom regeringens satsning får vi bättre möjligheter att arbeta långsiktigt och systematiskt för att förbättra den elektromagnetiska kompatibiliteten. Det är bra för energiomställningen där ny och avancerad elteknik riskerar att leda till ökande problem med störningar i framtiden, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

VAD ÄR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET?
Varje elektronisk enhet avger EMI, eller elektromagnetisk störning. Hur det påverkar din enhet och andra elektroniska enheter är där EMC kommer in. EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, handlar om hur väl din produkt interagerar med andra produkter i sin miljö. Världen är är fylld med massor av EMI. I detta gäller det att se till att en enhet inte orsakar några oavsiktliga fel på andra enheter och samtidigt skydda sin enhet från EMI som orsakas av andra.
Kort sagt, för att vara elektromagnetiskt kompatibel måste man förhindra emissioner och ha hög immunitet.  

FINANSIERAS MED AVGIFTER
Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras av elsäkerhetsavgifter och för att finansiera höjningen har regeringen nu beslutat att höja elsäkerhetsavgiften för företag och hushåll. För företag ökar elsäkerhetsavgiften med cirka 85 kronor per år och hushållens kostnader ökar med 85 öre per år.
De nya elsäkerhetsavgifterna blir 11 kronor 10 öre för hushåll (lågspänning) och 905 kronor för företag (högspänning) från och med 1 februari 2022.
Fotnot: Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title