Annons

En stor dag för svenska konfigurationsutvecklaren, TACTON: Toppar analytikern Gartners Magiska Kvadrant

Inom Tacton har ambitionerna alltid varit stora. När VerkstadsForum/PLM&ERP News 2012 gjorde en intervju med dåvarande CEOn, Christer Wallberg, hade han en stiliserad tuschritad bild av Mount Everest på sitt whiteboard. På teckningen fanns utprickat intäktssiffror och årtal i stigande ordning mot allt högre höjder. Målet var att nå ända till toppen på detta världens högsta berg, där siffrorna 500 miljoner år 2020 stod skrivna. Symboliken är en stark reflex av de höga målnivåer man alltid haft i bolaget.
2012 var detta med en halv miljard i intäkter inte på något vis självklart och man har ännu en liten bit kvar. Men bolaget är på god väg mot Everest-målet. Under 2022 kan intäktsnivån beräknas ligga på ca 350 miljoner; något som bl a är resultatet av en ordentlig skjuts relaterat till en strategisk nyorientering som skedde under 2015.  Då ändrade bolaget strategin tämligen drastiskt. Man gick från att huvudsakligen sälja projekt- och managementkonsulting till att tippa över mot mer mjukvara, bl a genom att skapa en software-as-a-service-modell (SaaS).   
Ett vägval som innebar att gick bort från ”evighetslicenser” för att istället införa ”prenumerationsmodellen”, eller SaaS.
Detta sagt ska vi titta på hur Gartner positionerar Tacton och bolagets 15 kanske viktigaste globala konkurrenter på CPQ-arenan. Nedan ser du den aktuella Magiska Kvadraten, där bolaget alltså tagit sig upp i en topposition mellan SAPs och Salesforces motsvarande lösningar. En sammanvägning mellan ”förmågan att exekutera-axeln” och ”visionens kompletthets-axeln” ger Tacton en topposition:

Vad gör man med CPQ-mjukvaror?
Flera saker. CPQ står alltså för Configure Price Quote, vilket är ett samlingsnamn för olika typer av lösningar som kan förenkla kalkyl och prissättning samt konfigurering och design av lösningar. CPQ-lösningar kan alltså tränga djupt ner i ett företags olika system, ända ner till CAD-nivå.
CPQ-system kan både vara ett internt eller ett externt verktyg. Internt kan säljare eller konstruktörer använda dessa lösningar för att räkna fram ett pris eller designa en lösning och kalkylera produktionskostnad och materialåtgång. Men i sin externa funktioner kan systemet bli ett verktyg som låter kunden själv designa sin lösning och göra sina val, tillval och ändringar.

Med Tacton CPQ Software kan ett säljteam positionera det erbjudande som har störst chans att vinna affären. Behovsbaserad guidad försäljning fångar upp de krav som är viktiga för kunden, medan visualiserings-möjligheter stödjer köpbeslutet. Mjukvaran har förmågan att beskriva beroenden och begränsningar av alla slag, och hittar alltid den övergripande optimala lösningen – baserat på kundens behov, såväl som dina affärsmål.

Vilka är Tacton-plattformens styrkor?
Styrkan med Tactons systemlösning är att man ”attackerar” konfigurering av produkter utifrån en holistisk produktmodell. Det handlar om den vy man har tillgång till på produkten i säljfasen ute hos kunderna när man ska ta fram underlag för deras behov, för att baserat på detta skapa relevanta offerter. Bredden i vyn är holistisk: Man har på Tacton-plattformen möjligheten att gå ner ända till CAD-bitarna på PLM-sidan om det man säljer t ex innehåller någon typ av förändring i de parter som ingår i produkten, exempelvis ändrade dimensioner på en axel eller liknande.

Men det stannar inte där, parallellt finns kopplingarna till exempelvis ERP-programmen, som SAP eller liknande, som gör att man kan säkra information kring saker som lagerstatus, leveranstider o s v.
Det är troligen i just denna extensiva koppling mellan sälj-, R&D-, produktutvecklings- och produktionskedjorna, som Gartneranalytikerna bottnat sina slutsatser. Dessa kapabiliteter är oerhört värdedrivande för den typ av bolag som är Tactons kundmålgrupper.

Kunderna vill ha informerade köpupplevelser
I dagens pressmaterial skriver Tacton att, ”kravet från kunder på att få en informerad köpupplevelse har för alltid förändrat tillverkarnas syn på sin försäljningsstrategi. Med 87 % av tillverkarna som noterar vikten av digital transformation för att uppnå sina affärsmål 2022, söker de aktivt efter en effektiv partner för att hantera deras försäljningsbehov.”
I detta är, menar man, rätt val av programvara för konfigurering, pris, offert (CPQ) särskilt fördelaktigt för tillverkare som tillverkar anpassade industriprodukter, kapitalmaskiner och tung utrustning inom olika sektorer.
– Vi är förstås stolta över att Tacton nu för första gången erkänd som ledare i 2022 Gartners Magic Quadrant för CPQ Application Suites, på grund av våra styrkor inom innovation, komplex tillverkning och utökningsfunktioner, konstaterar Tacton-chefen, Bo Gyldenvang. Han tillägger:
– Våra fortsatta framsteg från att vara en deltagare till att bli en ledare inom Gartner Magic Quadrant är i linje med vår ständiga strävan efter att ha den mest pålitliga CPQ-lösningen på marknaden. Vi är hedrade över att placeras i Leader-kvadranten och vi strävar efter att fortsätta att höja ribban för vår bransch under de kommande åren.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title