Annons

Kopplad digital tvilling och ShareAspace i huvudroller när fransk jätte tar nya kliv inom bygg- och anläggning

Detta är av stor betydelse. Egis är en storspelare och har mer än femton års erfarenhet av BIM (Building Information Modelling) i sina huvudprojekt och bidrar aktivt till utvecklingen av öppna BIM digitala utbytesprotokoll för infrastruktur (Rail IFC-initiativ, Industry Foundation Classes, eller MINnD-satsningar, ”Modélisation des informations interoperables pour les infrastructures durables”, liktydigt med modellering av interoperabel data för hållbar infrastruktur). Bolaget är övergripande verksamt inom konsult-, byggteknik- och mobilitetstjänster.

Egis presenterade resultatet av en PoC (Proof of Concept), som genomfördes under andra halvan av 2021 med fem partners från den digitala sektorn och järnvägssektorn. Förutom Eurostep med sin ShareAspace iAIM-mjukvara, deltog också Catenda, Vossloh Cogifer, Ubiplace och CARL Berger-Levrault.

MODULÄR MODELL KRING DIGITAL TVILLING
Det var på mässan InfraBIM Open 2022, 10-12 januari 2022 i Lyon, som Egis presenterade resultatet av en PoC (Proof of Concept), som genomfördes under andra halvan av 2021 med fem partners från den digitala sektorn och järnvägssektorn. Förutom Eurostep deltog också Catenda, Vossloh Cogifer, Ubiplace och CARL Berger-Levrault.
Tillvägagångssättet man använde sig av var något som heter ”connec(t)win”, vilket är baserat på en samarbetsvision med en modulär modell byggd kring en digital tvilling.
Istället för en monolitisk programvara som kräver både mödosam anpassning och ger en rigid oflexibel lösning som skulle vara både långdragen och kostsam för sina kunder, formade Egis en tjänst baserad på uppkoppling mot applikationer, som nyligen lanserats på marknaden (BIM, PLM, IoT, appar för fältdatainsamling , etc.) och återanvändning av program som redan är installerade i lokala myndigheters och operatörers informationssystem (till exempel CMMS, datorstödda underhållshanteringssystem).

SNABB UTVECKLING OCH LÅG IMPLEMENTERINGSKOSTNAD
De första digitala tvillingarna kom alltså fram mycket snabbt, i denna första tillämpning tog det bara sex månader! Utöver snabbheten och den låga implementeringskostnaden möjliggör användningen av öppna BIM-format som IFC eller BCF (BIM Collaboration Format och ISO PLCS) en arkitektur som håller över tid.

Denna PoC visade också på genomförbarheten av och effektiviteten i denna strategi. Anslutningen av befintlig programvara och lösningar förstärker respektive lösnings mervärden och hjälper till att ge ett bättre svar på användarnas operativa behov: snabbare tillgång till dokumentation, kontextualisering av varningar, bättre spårbarhet, kontinuitet i information mellan en lösning och en annan, enkel åtkomst ”on-the-go”, etc.
Detta tvillingkoncept ger stor potential för användare genom att underlätta utvecklingen av affärsapplikationer som är bättre anpassade för att möta organisationers nya utmaningar och som är lättare att använda.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title