Annons

ERICSSON DOMINERAR: Svensk innovation och patent inom IT och telekom fortsätter stärkas

Sveriges forskning och utveckling är stark, och på IT-området är utvecklingen särskilt positiv. Antalet svenska patentansökningar till Europeiska Patentverket ökade med nära 2 procent under 2022. Antalet ansökningar inom datorteknik har samtidigt ökat med inte mindre än 64 procent.
Totalt hamnade Sverige på tionde plats bland länderna med flest patentansökningar till Europeiska Patentverket under 2022. Detta strax efter Storbritannien, men före flera stora länder, som Italien och Spanien. Sverige är därmed global tvåa räknat till antalet patentansökningar i förhållande till befolkningens storlek. Allt enligt Europeiska Patentverkets rapport om det senaste årets patentansökningar, som presenteras idag.
Särskilt mycket har patentansökningarna från Sverige ökat inom datorteknik (+ 64 %), elektroniska maskiner och apparatur samt energi (+ 41 %) och transport (+22 %).
Svenska telekomjätten Ericsson dominerar när det handlar om digital kommunikation, med en femteplats när det gäller antalet patentansökningar.

Den största delen av patenten från Sverige handlade om digital kommunikation. Här dominerar som sagt Ericsson, som är det främsta svenska bolaget och även placerade sig på en femte plats i rankingen över företag med flest patentansökningar till patentverket. Ericsson lämnade in 1 827 patentansökningar under 2022, vilket dock var en minskning med 3 % jämfört med 2021.

Svenska företag och uppfinnare lämnade under 2022 in 5 036 patentansökningar till det Europeiska patentverket (EPO). Det är den högsta svenska siffran någonsin och en ökning med 1,8 % i jämförelse med föregående år. Sveriges ökning var större än EU-snittet (- 0,5 ), men inte lika stor som den globala genomsnittsökningen (+ 2,5 %). EPO tog totalt emot 193 460 patentansökningar under 2022.

Antalet patentansökningar är en tidig indikation på företags investeringar i forskning och utveckling. Det höga antalet ansökningar från Sverige indikerar att innovationstakten låg på en stabil nivå under förra året trots pandemi och ekonomisk osäkerhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title