Annons

Fokus på HxGN EAM och IFS Ultimo: Han blir ny EAM-specialist på Prevas

Ett av tidens mer spännande tecken är det exponentiellt ökande intresset bland tillverkande företag för EAM, Enterprise Asset Management. Denna akronym står övergripande för hantering och underhåll av fysiska tillgångar. Som numera vanligen är fallet kopplas detta också till en anläggnings hela livscykel, från kapitalplanering och installation till prestanda, drift och underhåll. Även sånt som riskhantering och till och med avyttring av dessa anläggningstillgångar brukar räknas in under akronymen. Med en bra EAM-lösning får man bl a det stöd som behövs för att planera, optimera, utföra och spåra nödvändiga aktiviteter. Men en riktigt vass installation kan också hjälpa till med prioriteringar, material- och verktygshantering.
För den som följer med i PLM&ERP News rapportering från produktframtagningsmarknaden är det ingen nyhet att detta område är ett av industri- och IT-konsultens, Prevas, starkaste. Mjukvarumässigt har bolaget generellt använt Hexagons EAM-plattform. Tidigare var detta Infor EAM, som Hexagon dock köpte 2021 och som idag heter HxGN EAM. Vidare joibbar bolaget med IFS Ultimo.
Men mjukvarukapaciteten i all ära – precis lika viktig är den konsultkompetens som krävs för lyckad implementation och drift; vilket är Prevas expertiskunnande. Idag berättar bolaget att man stärker upp denna sida med rekryteringen av Oskar Wallander, som verksamhetsarkitekt och applikationsspecialist.

I pressmaterialet hävdar Prevas att bolagets satsning på underhållssystem legat rätt i tiden, vilket man kan hålla med om. Man har under de senaste åren kunnat annonsera en rad nya installationer eller uppgraderingsuppdrag över på den nordiska marknaden, påfallande ofta på den norska marknaden.

Mångårig internationell erfarenhet
Rekryteringen av Oskar Wallander ska hur som helst ses i skenet av den svenska industrikonsultens förmåga  att möta den fortsatt stora efterfrågan.
– Underhållsbranschen går mer och mer mot digitalisering och ett effektivt datadrivet underhåll hjälper till att förbättra kvalitén och hållbarheten i hela produktionsprocessen, säger Oskar Wallander i en kommentar. Jag valde att börja på Prevas då de erbjuder både kunder, teamet och mig personligen rätt förutsättningar för att lyckas.
Wallander har en mångårig erfarenhet både som verksamhetsutvecklare och teknisk specialist inom EAM. Han har genom åren arbetat både på ledningsnivå och med slutanvändare med förändringsledning, utbildning och processutveckling. Genom att ha haft ledande roller, både verksamhetsmässigt och tekniskt, i flertalet internationella projekt har han samlat på sig en stor bredd. Han kan hela kedjan från lösningsförslag till implementationsprojekt och så småningom också vidareutveckling, uppgradering och förvaltningsarbete av EAM-system. 
– Han är ett fantastiskt komplement till Prevas-teamet, vars fokus är värdeskapande effektiva lösningar för underhåll, säger Ylva Amrén regionchef på Prevas.

Sjäv konstaterar Oskar Wallander att han brinner för att tillsammans med kunder ta fram lösningar som bidrar till att effektivisera och förbättra arbetsprocesser:
–  Våra underhållslösningar baseras på ledande plattformar från Hexagon EAM och IFS Ultimo. Jag vill verkligen få alla att förstå styrkan med ett tillgängligt, skalbart och framtids säkrat underhållssystem och hur mycket nytta det verkligen skapar för verksamheten.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title